Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Natatandaan Mo Ba?

Natatandaan Mo Ba?

Nabasa mo bang mabuti ang nakaraang mga isyu ng Bantayan? Tingnan kung masasagot mo ang mga sumusunod:

Kailan “nangaral si Jesus sa mga espiritung nasa bilangguan”? (1 Ped. 3:19)

Lumalabas na ilang panahon matapos buhaying muli si Jesus, inihayag niya sa masasamang espiritu ang hatol na nararapat sa kanila.6/15, pahina 23.

Ano ang tatlong hamon sa pangalawang pag-aasawa?

Ang mga ito ay: pagsisikap na hindi makaapekto sa pag-aasawa mo ngayon ang dating pag-aasawa; pakikihalubilo sa mga matagal nang kaibigan na di-pamilyar sa bago mong asawa; pagtitiwala sa iyong bagong asawa dahil nagtaksil ang una mong asawa.7/1, pahina 9-10.

Kailan hahatulan ni Jesus ang mga tao bilang tupa o kambing? (Mat. 25:32)

Hahatulan ni Jesus ang mga tao bilang tupa o kambing sa panahon ng malaking kapighatian, matapos mapuksa ang huwad na relihiyon.7/15, pahina 6.

Kailan tatangis at magngangalit ang mga ngipin ng mga gumagawa ng katampalasanan na binanggit sa talinghaga tungkol sa trigo at panirang-damo? (Mat. 13:36, 41, 42)

Gagawin nila iyon sa malaking kapighatian kapag nakita nilang hindi na sila makakaiwas sa pagkapuksa.7/15, pahina 13.

Kailan natupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa tapat at maingat na alipin? (Mat. 24:45-47)

Nagsimula itong matupad, hindi noong Pentecostes 33 C.E., kundi pagkaraan ng 1914. Noong 1919, inatasan ni Jesus ang alipin para mangasiwa sa mga lingkod ng sambahayan, ang lahat ng Kristiyanong pinakakain sa espirituwal.7/15, pahina 21-23.

Kailan aatasan ni Jesus ang tapat na alipin para mangasiwa sa lahat ng kaniyang pag-aari?

Magaganap iyan sa hinaharap, sa panahon ng malaking kapighatian kapag tinanggap na ng tapat na alipin ang gantimpala sa langit.7/15, pahina 25.

Dapat bang isipin na kaya hindi pinanganlan ang ilang tauhan sa Bibliya ay dahil masama sila o hindi mahalaga?

Hindi. May mabubuti at masasamang tao na hindi pinanganlan sa Bibliya. (Ruth 4:1-3; Mat. 26:18) Dalawang tapat na anghel lang ang binanggit ang pangalan sa Bibliya.8/1, pahina 10.

Bukod sa lakas mula sa Diyos, ano ang nakatulong sa 230 Saksi para makayanan ang death march mula sa kampong piitan sa Sachsenhausen?

Kahit nanghihina na dahil sa gutom at sakit, patuloy nilang pinatibay-loob ang isa’t isa na huwag huminto sa paglalakad.8/15, pahina 18.

Bakit nakapagpapatibay sa atin ang ulat tungkol sa pagtawid ng Israel sa Ilog Jordan papasók sa Lupang Pangako?

Kahit ang tubig ng ilog ay mataas at rumaragasa, pinahinto ni Jehova ang agos nito para makatawid ang kaniyang bayan. Tiyak na napatibay nito ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa kaniya, at mapatitibay rin tayo ng ulat na ito.9/15, pahina 16.

Ano ang ipinakikita ng madalas na pagbanggit ng Bibliya sa mga kulay?

Ipinakikita ng mga pagtukoy ng Bibliya sa mga kulay na alam ng Diyos na nakaaapekto ito sa damdamin ng tao at na nakatutulong ito para maalala natin ang mga bagay-bagay.10/1, pahina 14-15.

Paano natutupad sa ngayon ang hula ng Mikas 5:5 tungkol sa mga duke at mga pastol?

Nauunawaan natin na ang ‘pitong pastol at walong duke’ na binabanggit sa Mikas 5:5 ay tumutukoy sa hinirang na mga elder sa kongregasyon, na nagpapatibay sa bayan ng Diyos para sa inihulang pag-atake sa kanila sa hinaharap.11/15, pahina 20.

Ano ang ilang dahilan kung bakit kailangan natin ang Diyos?

Kailangan natin ng mabuting patnubay at ng solusyon sa mga problema sa buhay, na parehong ibinibigay ng Diyos. Tinutulungan niya tayo para magkaroon ng maayos at maligayang buhay, at para maging posible iyon, tutuparin niya ang mga pangako niya na nasa Bibliya.12/1, pahina 4-6.