Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Mayo 2013

Gampanan ang Iyong Papel Bilang Ebanghelisador

Gampanan ang Iyong Papel Bilang Ebanghelisador

“Gawin mo ang gawain ng isang ebanghelisador, lubusan mong ganapin ang iyong ministeryo.”2 TIM. 4:5.

1. Bakit masasabing si Jehova ang una at pangunahing Ebanghelisador?

ANG isang ebanghelisador ay isa na naghahayag ng mabuting balita. Ang una at pangunahing Ebanghelisador ay ang Diyos na Jehova. Nang magrebelde ang ating unang mga magulang, inihayag agad ni Jehova ang mabuting balita na ang serpiyente—si Satanas na Diyablo—ay lilipulin. (Gen. 3:15) Sa paglipas ng mga siglo, kinasihan ni Jehova ang tapat na mga lalaki na isulat kung paano niya aalisin ang upasala sa kaniyang pangalan, kung paano niya aayusin ang pinsalang idinulot ni Satanas, at kung paano matatamong muli ng mga tao ang buhay na walang hanggan na naiwala nina Adan at Eva.

2. (a) Ano ang papel ng mga anghel sa pag-eebanghelyo? (b) Anong halimbawa ang ipinakita ni Jesus para sa mga ebanghelisador?

2 Ang mga anghel ay ebanghelisador din. Naghahayag din sila ng mabuting balita, at tinutulungan nila ang iba sa pagpapalaganap nito. (Luc. 1:19; 2:10; Gawa 8:26, 27, 35; Apoc. 14:6) Kumusta naman si Miguel na arkanghel? Noong nasa lupa siya bilang si Jesus, nagpakita siya ng halimbawa para sa mga taong ebanghelisador. Ginawa niyang pangunahin sa kaniyang buhay ang pagpapalaganap ng mabuting balita!Luc. 4:16-21.

3. (a) Anong mabuting balita ang ipinalalaganap natin? (b) Anong mga tanong ang mahalagang masagot natin bilang mga ebanghelisador?

3 Inatasan ni Jesus ang kaniyang mga alagad na maging mga ebanghelisador. (Mat. 28:19, 20; Gawa 1:8) Hinimok ni apostol Pablo ang kamanggagawa niyang si Timoteo: “Gawin mo ang gawain ng isang ebanghelisador, lubusan mong ganapin ang iyong ministeryo.” (2 Tim. 4:5) Bilang mga tagasunod ni Jesus, anong mabuting balita ang ipinalalaganap natin? Kasama riyan ang katotohanan na mahal tayo ni Jehova, ang ating Ama sa langit. (Juan 3:16; 1 Ped. 5:7) Ang Kaharian ay katunayan ng pagmamahal  ng Diyos na Jehova. Kaya naman masaya tayong sabihin sa iba na ang lahat ng nagpapasakop sa pamamahala ng Kaharian, sumusunod sa Diyos, at gumagawa ng katuwiran ay puwede niyang maging kaibigan. (Awit 15:1, 2) Sa katunayan, layunin ni Jehova na alisin ang lahat ng pagdurusa. Aalisin din niya ang kirot na idinulot ng nakaraang mga pagdurusa. Talagang mabuting balita iyan! (Isa. 65:17) Dahil mga ebanghelisador tayo, talakayin natin ang sagot sa dalawang mahalagang tanong: Bakit napakahalagang marinig ng mga tao sa ngayon ang mabuting balita? At paano natin magagampanan nang mahusay ang ating papel bilang mga ebanghelisador?

BAKIT KAILANGANG MARINIG NG MGA TAO ANG MABUTING BALITA?

Gumamit ng mabibisang tanong upang tulungan ang mga tao na alamin kung bakit sila naniniwala sa mga bagay na pinaniniwalaan nila

4. Anong maling mga kuwento ang sinasabi sa mga tao tungkol sa Diyos?

4 Ipagpalagay nang may nagsabi sa iyo na inabandona ng iyong ama ang inyong pamilya. Sinasabi ng mga diumano’y nakakakilala sa kaniya na siya ay walang malasakit, malihim, at malupit. Baka sinasabi pa nga ng ilan na walang saysay na hanapin mo pa ang iyong ama dahil patay na siya. Sa katulad na paraan, marami ang nasabihan ng ganiyang mga kuwento tungkol sa Diyos. Itinuro sa kanila na ang Diyos ay isang misteryo, imposibleng makilala, o malupit. Halimbawa, itinuturo ng ilang lider ng relihiyon na parurusahan ng Diyos ang masasamang tao sa isang dako ng pagpapahirap magpakailanman. Isinisisi naman ng iba sa Diyos ang pagdurusang dulot ng likas na mga sakuna. At bagaman parehong biktima ng mga sakunang ito ang mabubuti at masasamang tao, sinasabi nilang parusa ito mula sa Diyos.

Gumamit ng mabibisang tanong upang buksan ang kanilang puso’t isip para tanggapin nila ang katotohanan

5, 6. Ano ang epekto sa mga tao ng teoriya ng ebolusyon at ng huwad na mga doktrina?

5 Iginigiit ng iba na hindi umiiral ang Diyos. Halimbawa, nariyan ang teoriya ng ebolusyon. Sinasabi ng mga nagtataguyod nito na ang buhay ay hindi dinisenyo ng sinuman. Inaangkin nila na walang Maylalang. Sinasabi pa nga ng ilan na ang tao ay nagmula sa hayop at likas lang kung gumawing tulad-hayop ang isa. Nangangatuwiran ang ilan na kapag sinisiil ng malalakas ang mahihina, sinusunod lang ng mga ito ang diumano’y batas ng kalikasan. Hindi nakapagtatakang marami ang naniniwalang parte na ng buhay natin ang kawalang-katarungan. Kaya ang mga naniniwala sa ebolusyon ay walang tunay na pag-asa.

6 Walang-alinlangang nakaragdag sa kahapisang nararanasan ng mga tao sa mga huling araw na ito ang teoriya ng ebolusyon at ang huwad na mga doktrina. (Roma 1:28-31; 2 Tim. 3:1-5) Ang mga turong ito ay hindi mabuting balita. Dahil sa mga ito, ‘napasa kadiliman ang isip ng mga tao, at nahiwalay sila mula sa buhay na nauukol sa Diyos,’ gaya ng sinabi ni apostol Pablo. (Efe. 4:17-19) Bukod diyan, naging hadlang ang teoriya ng ebolusyon at huwad na mga doktrina para tanggapin ng mga tao ang mabuting balita mula sa Diyos.Basahin ang Efeso 2:11-13.

Gumamit ng mabibisang tanong upang tulungan silang mangatuwiran para makagawa ng tamang konklusyon

7, 8. Ano ang tanging paraan para lubusang maunawaan ng mga tao ang mabuting balita?

7 Bago makipagkasundo sa Diyos, kailangan munang makumbinsi ang mga tao na umiiral si Jehova at na may mabubuting dahilan para lumapit sa kaniya. Matutulungan natin silang matamo ang kaalamang iyan kung hihimukin natin silang suriin ang mga nilalang ng Diyos. Kung pag-aaralan ng mga tao ang mga ito nang bukás ang isip, matututuhan nila ang karunungan at kapangyarihan ng Dakilang Maylalang. (Roma 1:19, 20) Para matulungan sila, magagamit natin ang dalawang brosyur na Saan Nagmula ang Buhay? at The Origin of Life—Five Questions Worth Asking. Pero may mga tanong na hindi masasagot ng basta pag-aaral tungkol sa mga nilalang ng Diyos. Halimbawa: Bakit kaya pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa? Ano ang layunin ng Diyos para sa lupa? Nagmamalasakit ba ang Diyos sa akin?

 8 Ang tanging paraan para lubusang maunawaan ng mga tao ang mabuting balita tungkol sa Diyos at sa kaniyang layunin ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya. Pribilehiyo nga nating tulungan ang mga tao na masagot ang kanilang mga tanong! Gayunman, para maabot ang puso ng mga nakikinig sa atin, hindi sapat na bigyan lang natin sila ng impormasyon. Kailangan natin silang hikayatin. (2 Tim. 3:14) Para magawa iyan, kailangan tayong matuto sa halimbawa ni Jesus. Bakit napakahusay niya sa panghihikayat? Ang isang dahilan ay ang mabisang paggamit ng mga tanong. Paano kaya natin siya matutularan?

GUMAGAMIT NG MABIBISANG TANONG ANG MAHUHUSAY NA EBANGHELISADOR

9. Para matulungan ang mga tao sa espirituwal na paraan, ano ang kailangan nating gawin?

9 Bakit natin kailangang gumamit ng mga tanong sa pag-eebanghelyo tulad ni Jesus? Pansinin ang sitwasyong ito: Sinabi sa iyo ng doktor mo na mayroon siyang magandang balita. Mapagagaling niya ang iyong sakit kung sasailalim ka sa isang maselang operasyon. Baka maniwala ka sa kaniya. Pero paano kung sinabi niya iyan nang hindi man lang tinatanong ang lagay ng kalusugan mo? Malamang na mawalan ka ng tiwala sa kaniya. Kahit gaano pa kahusay ang doktor, kailangan muna niyang magtanong at makinig sa iyo bago siya makapagbigay ng anumang tulong. Sa katulad na paraan, para matulungan ang mga tao na tanggapin ang mabuting balita ng Kaharian, kailangan muna tayong matutong gumamit ng mabibisang tanong. Matutulungan lang natin sila kapag alam na natin ang kanilang tunay na kalagayan sa espirituwal.

Para maabot ang puso ng ating mga tagapakinig, kailangan natin silang hikayatin

10, 11. Ano ang naisasagawa natin kapag tinutularan natin ang paraan ng pagtuturo ni Jesus?

10 Alam ni Jesus na ang paggamit ng mga tanong ay hindi lang makatutulong sa guro na makilala ang kaniyang estudyante kundi matutulungan pa niya itong mag-isip at magbigay ng opinyon. Halimbawa, nang gustong turuan ni Jesus ang kaniyang mga alagad ng aral sa kapakumbabaan, nagbangon muna siya ng isang nakapupukaw-kaisipang tanong. (Mar. 9:33) Para turuan si Pedro kung paano mangatuwiran batay sa mga simulain, nagbangon si Jesus ng tanong na may mapagpipiliang sagot. (Mat. 17:24-26) Minsan, nang gustong alamin ni Jesus kung ano ang nasa puso ng kaniyang mga alagad, nagbangon siya ng sunud-sunod na punto de vistang mga tanong. (Basahin ang Mateo 16:13-17.) Sa pamamagitan ng mga tanong at paliwanag, hindi lang basta nagbigay ng impormasyon si Jesus. Naabot niya ang puso ng mga tao at napakilos sila ayon sa mabuting balita.

11 Kapag tinutularan natin si Jesus sa mabisang paggamit ng mga tanong, tatlong bagay ang naisasagawa natin. Nalalaman natin kung paano natin lubusang matutulungan ang mga tao, nahaharap natin ang posibleng mga pagtutol, at natuturuan nating makinabang sa pag-aaral ang mga mapagpakumbaba. Talakayin natin ang tatlong sitwasyon kung paano natin mabisang magagamit ang mga tanong.

12-14. Paano mo matutulungan ang iyong anak na magkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang mabuting balita sa iba? Magbigay ng halimbawa.

12 Unang sitwasyon: Bilang magulang, ano ang gagawin mo kung sabihin ng anak mong tin-edyer na nahihirapan siyang ipagtanggol sa kaniyang mga kaklase ang paniniwala niya tungkol sa paglalang? Tiyak na gusto mo siyang tulungang magkaroon ng lakas ng loob na maibahagi ang mabuting balita sa iba. Sa halip na pintasan siya o payuhan agad, bakit hindi tularan si Jesus at gumamit ng ilang punto de vistang mga tanong? Paano?

 13 Pagkatapos ninyong basahin ang ilang bahagi ng brosyur na The Origin of Life—Five Questions Worth Asking, tanungin siya kung aling mga argumento ang sa tingin niya ay nakatatawag ng pansin. Himukin siyang alamin ang sarili niyang mga dahilan kung bakit siya nahikayat na maniwala sa isang Maylalang at kung bakit gusto niyang gawin ang kalooban ng Diyos. (Roma 12:2) Sabihin sa iyong anak na hindi naman kailangang magkapareho kayo ng mga dahilan.

14 Ipaliwanag sa iyong anak na kapag nakikipag-usap siya sa kaklase niya, puwede niyang tularan ang ipinakita mong halimbawa—repasuhin ang ilang saligang impormasyon at saka magbangon ng umaakay o punto de vistang mga tanong. Halimbawa, puwede niyang pakisuyuan ang kaklase niya na basahin ang kahon sa pahina 21 ng brosyur na Origin of Life. Saka siya magtatanong, “Totoo bang hindi kayang tapatan ng makabagong mga computer ang kapasidad ng DNA sa pag-iimbak ng impormasyon?” Malamang na sasang-ayon ang kaklase niya. Saka siya magtatanong muli, “Kung hindi ito kayang gawin ng mga computer technician, bakit ito nagagawa ng DNA?” Para mas maging komportable ang iyong anak na ipakipag-usap sa iba ang kaniyang pananampalataya, puwede kayong magpraktis nang regular. Kung sasanayin mo siya na maging mabisa sa paggamit ng mga tanong, matutulungan mo siyang gampanan ang kaniyang papel bilang ebanghelisador.

15. Paano tayo maaaring gumamit ng mga tanong para tulungan ang isang ateista?

15 Ikalawang sitwasyon: Sa gawaing pagpapatotoo, may nakakausap tayong nagdududa na umiiral ang Diyos. Halimbawa, baka sabihin sa atin ng isang tao na ateista siya. Sa halip na maging dahilan iyon para ihinto ang pakikipag-usap, magalang na itanong kung gaano katagal na siyang ateista at kung ano ang dahilan. Pagkatapos makinig sa kaniyang mga sagot, pasalamatan siya at tanungin kung okey lang sa kaniya na magbasa ng materyal na naghaharap ng ebidensiya tungkol sa paglalang. Kung bukás ang isip niya, malamang na sasang-ayon  siya. Saka ialok ang alinman sa mga brosyur na Saan Nagmula ang Buhay? o The Origin of Life—Five Questions Worth Asking. Ang mataktika at mabait na paraan ng pagtatanong ay maaaring maging susi para mabuksan ang puso ng isang tao at makinig sa mabuting balita.

16. Bakit hindi tayo dapat masiyahan kapag binabasa lang ng isang estudyante sa Bibliya ang sagot mula sa materyal na pinag-aaralan natin?

16 Ikatlong sitwasyon: Kapag nagba-Bible study, puwede namang hayaan lang natin na basahin ng estudyante ang mga sagot mula sa materyal na pinag-aaralan natin. Pero kung gagawin natin iyan, mahahadlangan natin ang kaniyang espirituwal na pagsulong. Bakit? Dahil hindi magiging malalim ang pagtubo ng katotohanan sa isang estudyante na sumasagot nang hindi nagbubulay-bulay. Baka maging kagaya siya ng isang halaman na nalalanta sa ilalim ng init ng pagsalansang. (Mat. 13:20, 21) Para maiwasan iyan, kailangan nating tanungin ang estudyante kung ano ang nadarama niya sa kaniyang natututuhan. Alamin kung ano ang masasabi niya sa mga natututuhan niya. Bukod diyan, alamin kung bakit siya sang-ayon o di-sang-ayon sa mga ito. Pagkatapos, tulungan siyang mangatuwiran mula sa Kasulatan para unti-unti siyang makagawa ng tamang konklusyon. (Heb. 5:14) Kung mabisa ang paggamit natin ng mga tanong, magiging matibay ang ugat ng pananampalataya ng mga tinuturuan natin sa Bibliya at malalabanan nila ang mga pagsisikap ng mga sumasalansang o nanlíligaw sa kanila. (Col. 2:6-8) Ano pa ang magagawa natin para magampanan ang ating papel bilang ebanghelisador?

NAGTUTULUNGAN ANG MAHUHUSAY NA EBANGHELISADOR

17, 18. Kapag may kasama ka sa ministeryo, paano kayo magtutulungan?

17 Isinugo ni Jesus ang kaniyang mga alagad na mangaral nang dala-dalawa. (Mar. 6:7; Luc. 10:1) Nang maglaon, binanggit ni apostol Pablo ang “mga kamanggagawa” na “nagpunyaging kaagapay [niya] sa mabuting balita.” (Fil. 4:3) Kaayon ng mga halimbawang iyan sa Kasulatan, sinimulan ng mga mamamahayag ng Kaharian noong 1953 ang isang programa ng pagsasanay sa iba sa ministeryo.

18 Kapag may kasama ka sa ministeryo, paano kayo magtutulungan? (Basahin ang 1 Corinto 3:6-9.) Buklatin sa iyong Bibliya ang tekstong binabasa ng kapartner mo. Makinig na mabuti sa iyong kapartner o sa may-bahay kapag nagsasalita sila. Subaybayan mo ang talakayan para handa ka kung sakaling mangailangan ng tulong ang kapartner mo para masagot ang isang pagtutol. (Ecles. 4:12) Pero tandaan: Iwasang sumabad kapag mahusay ang pangangatuwiran ng kapartner mo. Baka manghina ang loob niya o malito ang may-bahay. Kung minsan, angkop naman na sumali sa usapan. Pero matapos mong sabihin ang komento mo, hayaang ipagpatuloy ng kapartner mo ang pakikipag-usap.

19. Ano ang dapat nating tandaan, at bakit?

19 Paano kayo magtutulungan ng kapartner mo habang naglalakad patungo sa susunod na bahay? Bakit hindi gamitin ang panahong iyon para mapasulong ang inyong presentasyon? Iwasang magbitiw ng negatibong komento tungkol sa mga tao sa inyong teritoryo. Huwag ding pag-usapan ang mga kapintasan ng ating mga kapatid. (Kaw. 18:24) Dapat nating tandaan na tayo ay mga sisidlang luwad. Si Jehova ay nagpakita sa atin ng di-pangkaraniwang kabaitan nang ipagkatiwala niya sa atin ang kayamanan ng ministeryo ng mabuting balita. (Basahin ang 2 Corinto 4:1, 7.) Lahat nawa tayo ay magpahalaga sa kayamanang iyan sa pamamagitan ng lubusang pagganap sa ating papel bilang mga ebanghelisador.