Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Disyembre 2012

Indise ng mga Paksa Para sa Ang Bantayan 2012

Indise ng mga Paksa Para sa Ang Bantayan 2012

Kalakip ang petsa ng isyu kung kailan inilathala ang artikulo

ARALING ARTIKULO

 • “Ako ay Sumasainyo,” 8/15
 • Alam ni Jehova Kung Paano Iligtas ang Kaniyang Bayan, 4/15
 • Ano ang Kahulugan sa Iyo ng Pagpapatawad ni Jehova? 11/15
 • Anong Uri ng Espiritu ang Ipinakikita Mo? 10/15
 • Ang Inyong Oo ay Mangahulugang Oo, 10/15
 • Bakit Mo Dapat Unahin ang Paglilingkod kay Jehova? 6/15
 • Gawing Tunay na Matagumpay ang Iyong Buhay, 12/15
 • ‘Ginabayan Sila ng Banal na Espiritu,’ 6/15
 • Gumawi Bilang mga Mamamayan ng Kaharian! 8/15
 • Harapin ang mga Kapighatian Nang May Lakas ng Loob, 10/15
 • “Hindi Ninyo Alam ang Araw Ni ang Oras,” 9/15
 • Huwag Tumingin sa “mga Bagay na Nasa Likuran,” 3/15
 • Iginagalang ng mga Tunay na Kristiyano ang Salita ng Diyos, 1/15
 • Iniingatan Tayo ni Jehova Para sa Ating Kaligtasan, 4/15
 • Ingatan ang Positibong Espiritu ng Kongregasyon, 2/15
 • Ipinaaaninag Mo ba ang Kaluwalhatian ni Jehova? 5/15
 • Isa Kang Pinagkakatiwalaang Katiwala! 12/15
 • Isinisiwalat ni Jehova ang “Kailangang Maganap sa Di-kalaunan,” 6/15
 • “Kanino Ako Manghihilakbot?” 7/15
 • Kapayapaan sa Loob ng Isang Libong Taon​—At Magpakailanman! 9/15
 • Kung Paano Magwawakas ang Sanlibutang Ito, 9/15
 • Linangin ang Saloobin ng Isang Nakabababa, 11/15
 • Lubusang Patawarin ang Isa’t Isa, 11/15
 • Maghandog kay Jehova ng Buong-Kaluluwang mga Hain, 1/15
 • Mag-ingat sa mga Silo ng Diyablo! 8/15
 • Maging Positibo sa Kabila ng Problemadong Pag-aasawa, 5/15
 • Maglingkod sa Diyos ng Kalayaan, 7/15
 • Magpaakay kay Jehova sa Tunay na Kalayaan, 7/15
 • ‘Magpakalakas-Loob Ka at Lubhang Magpakatibay,’ 2/15
 • Magsaya Tayo sa Ating Pag-asa, 3/15
 • Magtiwala kay Jehova​—Diyos ng mga ‘Panahon at Kapanahunan,’ 5/15
 • Maharlikang Pagkasaserdote Para sa Kapakinabangan ng Sangkatauhan, 1/15
 • Matuto Mula sa ‘Balangkas ng Katotohanan,’ 1/15
 • Matuto Mula sa Pagiging Mapagbantay ng mga Apostol ni Jesus, 1/15
 • Matuto Mula sa Pagkamatiisin ni Jehova at ni Jesus, 9/15
 • “Mga Pansamantalang Naninirahan” na Nagkakaisa sa Tunay na Pagsamba, 12/15
 • ‘Nais ng Anak na Isiwalat ang Ama,’ 4/15
 • Pagtataksil​—Palatandaan ng Ating Panahon! 4/15
 • Panatilihin ang Isang Sakdal na Puso kay Jehova, 4/15
 • Panatilihin ang Pagkadama ng Pagkaapurahan, 3/15
 • Patuloy na Mamuhay Bilang mga “Pansamantalang Naninirahan,” 12/15
 • Puwedeng Maging Maligaya ang Nababahaging Sambahayan, 2/15
 • Si Jehova​—“Tagapagsiwalat ng mga Lihim,” 6/15
 • Si Jesus​—Parisan ng Kapakumbabaan, 11/15
 • Sumunod at Makinabang sa Sinumpaang Pangako ng Diyos, 10/15
 • Talaga Bang Pinahahalagahan Mo ang Kaloob ng Diyos na Pag-aasawa? 5/15
 • Tinitipon ni Jehova ang Kaniyang Maligayang Bayan, 9/15
 • Tinitipon ng “Iisang Jehova” ang Kaniyang Pamilya, 7/15
 • Tularan ang Pagiging Mapagbantay ni Jesus, 2/15
 • Tulungan ang mga Tao na ‘Gumising sa Pagkakatulog,’ 3/15
 • Tumayong Matatag Laban sa mga Bitag ni Satanas, 8/15
 • “Turuan Mo Akong Gawin ang Iyong Kalooban,” 11/15

BIBLIYA

 • Binago ang Buhay, 1/1, 2/1, 4/1, 5/1, 7/1, 8/1, 10/1, 11/1
 • Coverdale at ang Bibliya sa Ingles, 6/1
 • Nakahula ang Hinaharap? 1/1
 • Natatangi, 6/1
 • Pamahiin sa Paggamit, 12/15
 • Para sa mga Kabataan, 1/1, 4/1, 7/1, 10/1
 • Swahili, 9/1

JEHOVA

 • Ama, 7/1
 • Ano ang Gusto Mong Itanong sa Diyos? 11/1
 • Bakit Dapat Gamitin ang Pangalan? 6/1
 • Bakit Hiniling kay Abraham na Ihandog ang Anak? 1/1
 • Bakit Isinugo si Jesus sa Lupa? 12/1
 • Bakit May Organisasyon? 2/1
 • Dumirinig ng Panalangin, 7/1
 • Maging Malapít sa Diyos, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1
 • Maglalaan ng Pandaigdig na Gobyerno? 11/1
 • May Malasakit sa mga Babae? 9/1
 • Pinarurusahan ang mga Tao sa Impiyerno? 10/1

JESU-KRISTO

 • Apokripal na mga Ebanghelyo, 4/1
 • Bakit Ikinatisod ng mga Judio ang Paraan ng Pagkamatay? 5/1
 • Kahulugan ng ‘Sumama Nang Dalawang Milya,’ (Mat 5:41), 4/1
 • Kailan Naging Hari? 8/1
 • Krimen ng mga Nakabayubay sa Tabi, 2/1
 • Paano Aalalahanin ang Kamatayan ni Jesus? 3/1
 • Pangmalas sa Pulitika, 5/1
 • Si Jesus ba ang Diyos? 4/1
 • Sino ang Nagsugo ng “Bituin”? 4/1
 • Tanong na Sinagot, 4/1

KRISTIYANONG PAMUMUHAY AT MGA KATANGIAN

 • Bakit Binabautismuhan ang mga Kristiyano? 4/1
 • Deklarasyon na Nangangako ng Katapatan, 12/15
 • Gawing Kasiya-siya at Kapaki-pakinabang ang Pag-aaral, 1/15
 • Humanap ng “Mahusay na Patnubay,” 6/15
 • Kabaitan, 9/1
 • Kaloob ng Pagiging Walang Asawa, 11/15
 • Kapag Nag-aalinlangan ang Iyong Anak na Tin-edyer sa Inyong Relihiyon, 2/1
 • Leksiyon Ko sa Bibliya, 2/1, 5/1, 8/1, 11/1
 • ‘Mag-ingat sa Lebadura ng mga Pariseo,’ 5/15
 • Nakadepende sa Pag-aasawa ang Kaligayahan? 10/1
 • Nakisali sa Pulitika ang mga Kristiyano Noong Unang Siglo? 5/1
 • Paano Ka Nagbibigay ng Payo? 3/15
 • Puwedeng Ikatiwalag ang Pornograpya? 3/15
 • Turuan ang Iyong mga Anak, 3/1, 6/1, 9/1, 12/1
 • Utang, 11/1

SAKSI NI JEHOVA

 • Bakit Nangangaral sa Bahay-bahay? 6/1
 • Colporteur, 5/15
 • Edisyon Para sa Pag-aaral (Bantayan), 1/15
 • European Court​—Pinagtibay ang Karapatang Tumangging Maglingkod sa Militar (V. Bayatyan), 11/1
 • Gradwasyon ng Gilead, 2/1, 8/1
 • Inihandog ang Sarili sa Brazil, 10/15
 • Inihandog ang Sarili sa Ecuador, 7/15
 • “Ingatan Mo ang Iyong Puso!” Pandistritong Kombensiyon, 11/1
 • ‘Kasaysayan Hindi Nagsisinungaling’ (Estonia), 12/1
 • Kung Saan Hindi Hadlang ang mga Hanggahan (Portugal, Espanya, Pransiya), 1/1
 • Lakas-Loob na Ipinahayag ang Salita ng Diyos! 2/15
 • Liham Mula sa . . . , 3/1, 6/1, 9/1, 12/1
 • Makabagong-Panahong mga Aztec, 3/1
 • May mga Babaing Ministro? 9/1
 • “Mula sa Bibig ng mga Bata” (Russia, Australia), 10/15
 • “Naging Takaw-Pansin Ako” (Dawn-Mobile), 2/15
 • “Natupad ang Pangarap Ko” (pagpapayunir), 7/15
 • ‘Paano Ako Mangangaral?’ (paralitiko), 1/15
 • Paaralang Teokratiko, 9/15
 • Pag-iingat ng mga Hiyas Mula sa Nakaraan, 1/15
 • Pilgrim, 8/15
 • ‘Pinakamagandang Mensahe Kailanman’ (radyo sa Canada), 11/15
 • Pinasimpleng Edisyon (Watchtower), 12/15
 • Pinawi ng Kabaitan ang Hinanakit, 6/15
 • Pinunan ng Labis ang Kakulangan (kontribusyon), 11/15
 • “Puwede Bang Magpa-picture?” (Mexico), 3/15
 • Taunang Miting, 8/15

SARI-SARI

 • Abraham, 1/1
 • Ahasuero (asawa ni Esther), 1/1
 • Alak sa Panggagamot, 8/1
 • Altar Para sa “Di-kilalang Diyos,” 3/1
 • Anas sa mga Ulat ng Ebanghelyo, 4/1
 • “Ano ang Katotohanan?” 5/1
 • Araw ng Paghuhukom, 9/1
 • Armagedon, 2/1
 • Bakit Mag-aasawa Lang ng Kapananampalataya? 7/1
 • Bakit May Hindi Nagdiriwang ng Pasko? 12/1
 • Bato sa Pektoral ng Mataas na Saserdote, 8/1
 • Bitumen Bilang Argamasa, 7/1
 • Espiritismo, 3/1
 • Frozen na mga Embryo, 12/15
 • Higit Pa sa Pasko, 12/1
 • Himala, 8/1
 • “Imposible!”​—Ano ang Ibig Sabihin? 6/1
 • Inggit, 2/15
 • Isiniwalat ang Walong Hari, 6/15
 • Kailan Naging Ikapitong Kapangyarihang Pandaigdig ang Anglo-Amerika? 6/15
 • Katiwalian Mawawala Pa Ba? 10/1
 • Kosmetik Noong Panahon ng Bibliya, 12/1
 • Kulay at Tela Noong Panahon ng Bibliya, 3/1
 • Kung Paano Maibabalik ang Tiwala (pagkatapos ng pangangalunya), 5/1
 • “Kung Saan Ka Paroroon ay Paroroon Ako” (Ruth), 7/1
 • Lahat ng Mabubuting Tao Pupunta sa Langit? 8/1
 • Laryo sa Sinaunang Ehipto, 1/1
 • “Luklukan ng Paghatol” (Gaw 18:12), 5/1
 • Lumiit na Kita, 6/1
 • Magandang Kinabukasan, 5/1
 • Magsasaka (panahon ng Bibliya), 5/1
 • Magugunaw ang Lupa? 2/1
 • “Mahalaga” ang Kamatayan ng mga Matapat sa Diyos, 5/15
 • “Mahusay na Babae” (Ruth), 10/1
 • Maniningil ng Buwis (unang siglo), 3/1
 • Manunugtog at Instrumento (panahon ng Bibliya), 2/1
 • Mangingisda (panahon ng Bibliya), 8/1
 • Mangyayari sa mga Relihiyon, 5/1
 • Matalino, Matapang, at Di-makasarili (Esther), 1/1
 • Mawalan ng Baryang Drakma, 12/1
 • Mawalan ng Bisa ang Asin? (Mat 5:13), 12/1
 • “May Gantimpala Para sa Inyong mga Gawa” (Asa), 8/15
 • “Mga Anak ng mga Propeta,” 10/1
 • Nagprotekta, Naglaan, Nagtiyaga (Jose), 4/1
 • Naniniwalang Nabuhay Ka Na Noon? 12/1
 • Natan​—Matapat na Tagapagtaguyod ng Dalisay na Pagsamba, 2/15
 • Paano Tayo Naapektuhan ng mga Espiritung Nilalang? 7/1
 • Pagbili at Pagbebenta sa Israel, 9/1
 • Pagkakakilanlan ng Tunay na Kristiyano, 3/1
 • Pagpapadala ng Liham Noong Panahon ng Bibliya? 9/1
 • Pananampalataya Pampagaan Lang ng Loob? 11/1
 • Panulat at Tinta Noong Panahon ng Bibliya, 11/1
 • Papel Noong Panahon ng Bibliya, 7/1
 • Pastol (panahon ng Bibliya), 11/1
 • Plawta Kapag May Patay Noong Panahon ni Jesus? 2/1
 • Puwedeng Mabuhay Magpakailanman? 10/1
 • Relihiyon at Pulitika, 5/1
 • Tabako, 8/1
 • Talaangkanan ng mga Judio, 6/1
 • Tesalonica, 6/1
 • Toldang Ginagawa ni Pablo, 11/1
 • Trinidad, 3/1
 • Tumakas ang mga Kristiyano Mula sa Judea Bago 70 C.E.? 10/1
 • Unang Impresyon, 3/1

TALAMBUHAY

 • Binuksan ni Jehova ang Aking mga Mata (P. Oyeka), 6/1
 • “Kaigayahan sa Iyong Kanang Kamay Magpakailanman” (L. Didur), 3/15
 • Kapangyarihan ng Salita ng Diyos sa Pamilyang Hindu (N. Govindsamy), 10/1
 • Kilala Ko Na Ngayon ang Diyos na Sinasamba Ko (M. Bacudio), 9/1
 • “Lihim” na Natutuhan sa Sagradong Paglilingkod (O. Randriamora), 6/15
 • Magkakaibigan sa Loob ng 60 Taon (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 10/15
 • Malaya Na Ako! (M. Kilin), 12/1
 • Naging Malapít Ako sa mga May-edad (E. Gjerde), 5/15
 • Pitumpung-Taóng Pagtangan sa Laylayan ng Judio (L. Smith), 4/15
 • Tinuruan Ako ni Jehova na Gawin ang Kalooban Niya (M. Lloyd), 7/15