Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Oktubre 2012

Harapin ang mga Kapighatian Nang May Lakas ng Loob

Harapin ang mga Kapighatian Nang May Lakas ng Loob

“Ang Diyos ay kanlungan at kalakasan para sa atin, isang tulong na kaagad na masusumpungan sa panahon ng mga kabagabagan.”—AWIT 46:1.

1, 2. Anong mga kapighatian ang nararanasan ng marami? Ano ang nais ng bayan ng Diyos?

NABUBUHAY tayo sa panahon ng kapighatian. Ang daigdig ay hinahagupit ng mga sakunang gaya ng lindol, tsunami, sunog, baha, pagsabog ng bulkan, buhawi, at bagyo. Nariyan din ang mga suliranin sa pamilya at personal na mga problema na nagdudulot ng pangamba at kalungkutan. Talagang “ang panahon at ang di-inaasahang pangyayari” ay sumasapit sa ating lahat.—Ecles. 9:11.

2 Sa kabila ng mahihirap na sitwasyon, patuloy na nagbabata ang bayan ng Diyos. Pero gusto rin nating maging handa sa anumang pagsubok na darating habang papalapit ang wakas ng sistemang ito. Paano tayo patuloy na makapagbabata? Ano ang makatutulong sa atin na harapin ang mga kapighatian nang may lakas ng loob?

MATUTO SA MGA NAGPAKITA NG LAKAS NG LOOB

3. Gaya ng ipinakikita ng Roma 15:4, paano tayo mapatitibay-loob kapag napaharap sa mahihirap na sitwasyon?

3 Bagaman mas maraming tao ang dumaranas ng mga problema sa ngayon, hindi na bago ang mga ito. Tingnan natin kung ano ang matututuhan natin sa ilang lingkod ng Diyos na nagpakita ng lakas ng loob sa harap ng mahihirap na sitwasyon.—Roma 15:4.

4. Anong mga kapighatian ang naranasan ni David? Ano ang nakatulong sa kaniya?

4 Pag-isipan ang halimbawa ni David. Naranasan niya ang poot ng isang hari, pagsalakay ng mga kaaway, pagdukot sa kaniyang mga asawa, at pagtataksil ng ilan sa kaniyang mga tauhan, kapamilya, at kaibigan. Kung minsan ay nanlulumo siya. (1 Sam. 18:8, 9; 30:1-5; 2 Sam. 17:1-3; 24:15, 17; Awit 38:4-8) Ipinakikita ng Bibliya ang tindi ng pagdurusang idinulot ng mga ito kay David. Pero hindi niya pinahintulutang manghina ang kaniyang  pananampalataya. Sinabi pa nga niya: “Si Jehova ang moog ng aking buhay. Kanino ako manghihilakbot?”—Awit 27:1; basahin ang Awit 27:5, 10.

5. Ano ang nakatulong kina Abraham at Sara na mabata ang hirap ng buhay?

5 Ginugol nina Abraham at Sara ang malaking bahagi ng kanilang buhay bilang mga dayuhang naninirahan sa mga tolda. Hindi naging madali ang kanilang buhay. Pero lakas-loob nilang tiniis ang mga bagay na gaya ng taggutom at panganib mula sa nakapalibot na mga bansa. (Gen. 12:10; 14:14-16) Paano sila nakapagbata? Sinasabi ng Salita ng Diyos na “hinihintay [ni Abraham] ang lunsod na may tunay na mga pundasyon, na ang tagapagtayo at maygawa ng lunsod na ito ay ang Diyos.” (Heb. 11:8-10) Sa halip na masiraan ng loob dahil sa hirap ng buhay, nagtuon ng pansin sina Abraham at Sara sa mga pangako ng Diyos.

6. Paano natin matutularan si Job?

6 Matinding pagdurusa ang dinanas ni Job. Isip-isipin ang nadama niya nang sunud-sunod na dagok ang dumating sa buhay niya. (Job 3:3, 11) Ang masaklap pa, hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit nangyayari sa kaniya ang mga bagay na iyon. Pero hindi siya sumuko. Pinanatili niya ang kaniyang katapatan at pananampalataya sa Diyos. (Basahin ang Job 27:5.) Napakainam ngang tularan natin siya!

7. Ano ang naranasan ni Pablo habang naglilingkod siya sa Diyos? Ano ang nagbigay sa kaniya ng lakas ng loob na magpatuloy?

7 Pag-isipan din ang halimbawa ni apostol Pablo. Dumanas siya ng ‘mga panganib sa lunsod, sa ilang, at sa dagat.’ Binanggit niya ang ‘gutom at uhaw, ginaw at kahubaran.’ Sinabi rin ni Pablo na gumugol siya ng ‘isang gabi at isang araw sa kalaliman,’ malamang nang mawasak ang barkong sinasakyan niya. (2 Cor. 11:23-27) Sa kabila ng mga ito, pansinin ang naging saloobin niya kahit muntik na siyang mamatay dahil sa paglilingkod sa Diyos: “Ito ay upang magtiwala kami, hindi sa aming sarili, kundi sa Diyos na nagbabangon ng mga patay. Mula sa gayon kalaking bagay na gaya ng kamatayan ay sinagip nga niya kami at sasagipin kami.” (2 Cor. 1:8-10) Bibihira lang ang nakaranas ng mga pinagdaanan ni Pablo. Pero nauunawaan natin ang damdamin niya at napatitibay tayo ng kaniyang lakas ng loob.

HUWAG MAGPADAIG SA MGA PROBLEMA

8. Paano maaaring makaapekto sa atin ang mga problema sa ngayon? Magbigay ng halimbawa.

8 Sa daigdig na ito na punung-puno ng sakuna, problema, at panggigipit, maraming tao ang halos sumuko na. Kahit ang ilang Kristiyano ay nakadarama ng ganito. Halimbawa, si Lani * ay maligayang nagpapayunir sa Australia kasama ng kaniyang asawa nang matuklasang mayroon siyang breast cancer. Nabigla siya at nanlumo sa balitang ito. Sinabi niya, “Dahil sa gamutan, nanghina ako nang husto at bumaba ang tingin ko sa aking sarili.” Bukod diyan, kailangan niyang alagaan ang mister niya na naoperahan sa gulugod. Kung malagay tayo sa ganiyang sitwasyon, ano ang maaari nating gawin?

9, 10. (a) Ano ang hindi natin pahihintulutang gawin ni Satanas? (b) Paano natin mababata ang “maraming kapighatian” na binanggit sa Gawa 14:22?

9 Tandaan na gustong gamitin ni Satanas ang mga kapighatiang dinaranas natin para pahinain ang ating pananampalataya. Huwag natin siyang pahintulutan na alisin ang ating kagalakan. Sinasabi ng Kawikaan 24:10: “Nanghihina ba ang iyong loob sa araw ng kabagabagan? Ang iyong kalakasan ay magiging kaunti.” Ang pagbubulay-bulay sa mga halimbawa sa Bibliya, gaya ng mga nabanggit na, ay magpapalakas ng ating loob sa harap ng mga problema.

10 Tandaan din na hindi natin maaalis ang lahat ng problema. Lahat tayo ay talagang daranas ng mga ito. (2 Tim. 3:12) Sinasabi  ng Gawa 14:22: “Kailangan tayong pumasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng maraming kapighatian.” Sa halip na manlumo, bakit hindi mo ituring ang mga ito bilang mga pagkakataon para ipakita ang iyong lakas ng loob at pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na tulungan ka?

11. Ano ang kailangan nating gawin para huwag tayong madaig ng mga problema sa buhay?

11 Kailangan tayong magpokus sa positibong mga bagay. Ganito ang sabi ng Salita ng Diyos: “Ang masayang puso ay may mabuting epekto sa mukha, ngunit dahil sa kirot sa puso ay may bagbag na espiritu.” (Kaw. 15:13) Matagal nang alam ng mga doktor na nakatutulong sa paggaling ang positibong saloobin. Maraming pasyenteng binigyan ng sugar pills ang nakadama ng ginhawa dahil naniwala sila na gagaling sila. Tinatawag itong placebo effect. Naobserbahan din ang kabaligtaran nito, ang nocebo effect, kung saan lumubha ang lagay ng mga pasyente dahil lang sa sinabihan silang nakasasamâ ang iniinom nilang gamot. Kapag lagi nating iniisip ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin, lalo lang tayong manghihina. Mabuti na lamang, hindi tayo binibigyan ni Jehova ng “sugar pills.” Sa panahon ng kabagabagan, nagbibigay siya ng tunay na tulong sa pamamagitan ng pampatibay mula sa kaniyang Salita, suporta ng ating mga kapatid, at lakas na dulot ng banal na espiritu. May positibong epekto sa atin ang pagpopokus sa mga bagay na ito. Sa halip na magpadaig sa mga problema, gawin natin ang ating makakaya para makapagbata at magpokus sa mabubuting bagay sa ating buhay.—Kaw. 17:22.

12, 13. (a) Ano ang nakatulong sa mga lingkod ng Diyos na makapagbata sa harap ng mga sakuna? Magbigay ng halimbawa. (b) Sa panahon ng sakuna, paano nakikita kung ano ang pinakamahalaga sa buhay ng isa?

12 Kamakailan, dumanas ng matitinding sakuna ang ilang bansa. Kapansin-pansin na maraming kapatid sa mga bansang ito ang nakapagbata, kahit hindi iyon madaling gawin. Halimbawa, noong Pebrero 2010, sinalanta ng malakas na lindol at tsunami ang Chile. Winasak nito ang maraming tahanan at ari-arian ng mga kapatid. May mga nawalan ng hanapbuhay. Sa kabila nito, nakapanatiling aktibo sa espirituwal ang mga kapatid. Ganito ang sabi ni Samuel, na nawalan ng tahanan: “Kahit sa mahihirap na kalagayan, kaming mag-asawa ay hindi huminto sa pagdalo sa mga pulong at pangangaral. Naniniwala ako na ang mga ito ang nakatulong sa amin na huwag masiraan ng loob.” Tulad ng maraming iba pa, hindi sila nagpadaig sa sakuna kundi patuloy na naglingkod kay Jehova.

13 Noong Setyembre 2009 sa Pilipinas, dahil sa malalakas na pag-ulan, mahigit 80 porsiyento ng Maynila ang binaha. Isang mayamang lalaki na nawalan ng maraming ari-arian ang nagsabi na walang pinipili ang baha, at nagdulot ito ng “hirap at pagdurusa kapuwa sa mayayaman at sa mahihirap.” Ipinaaalaala nito ang matalinong payo ni Jesus: “Mag-imbak kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan kahit ang tangà o ang kalawang man ay hindi nang-uubos, at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nanloloob at nagnanakaw.” (Mat. 6:20) Maaaring maglaho ang materyal na ari-arian sa isang iglap. Kaya naman kadalasan nang nabibigo ang mga labis na nagpapahalaga sa mga ito. Katalinuhan nga na gawing pangunahin sa ating buhay ang ating kaugnayan kay Jehova, na di-masisira anuman ang mangyari sa paligid natin!—Basahin ang Hebreo 13:5, 6.

MGA DAHILAN PARA MAGKAROON NG LAKAS NG LOOB

14. Ano ang mga dahilan natin para magkaroon ng lakas ng loob?

14 Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga  kapighatian sa panahon ng kaniyang pagkanaririto, pero sinabi rin niya: “Huwag kayong masindak.” (Luc. 21:9) May mga dahilan tayo para magkaroon ng lakas ng loob, yamang siya ang ating Hari at tinutulungan tayo ni Jehova, ang Maylalang ng uniberso. Pinatibay ni Pablo si Timoteo: “Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng karuwagan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinuan ng pag-iisip.”—2 Tim. 1:7.

15. Paano ipinahayag ng mga lingkod ng Diyos ang kanilang pananalig sa kaniya? Paano tayo magkakaroon ng katulad na lakas ng loob?

15 Pansinin kung paano ipinahayag ng ilang lingkod ng Diyos ang kanilang pananalig sa kaniya. Sinabi ni David: “Si Jehova ang aking lakas at aking kalasag. Sa kaniya nagtitiwala ang aking puso, at ako ay natulungan, anupat nagbubunyi ang aking puso.” (Awit 28:7) Sinabi naman ni Pablo: “Sa lahat ng mga bagay na ito ay lubusan tayong nagtatagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin.” (Roma 8:37) Nang malapit nang arestuhin at patayin si Jesus, ipinakita niyang matibay ang kaniyang kaugnayan sa Diyos. Sinabi niya: “Hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay kasama ko.” (Juan 16:32) Ano ang ipinahihiwatig ng mga sinabi nila? Silang lahat ay may di-natitinag na pagtitiwala kay Jehova. Magkakaroon din tayo ng lakas ng loob na harapin ang mga kapighatian kung lilinangin natin ang katulad na pagtitiwala sa Diyos.—Basahin ang Awit 46:1-3.

MGA PAGLALAAN PARA MAPANATILI ANG IYONG LAKAS NG LOOB

16. Bakit mahalagang pag-aralan natin ang Salita ng Diyos?

16 Ang ating lakas ng loob ay hindi galing sa ating sarili. Sa halip, resulta ito ng pagkuha ng kaalaman sa Diyos at pananalig sa kaniya. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng kaniyang nasusulat na Salita, ang Bibliya. Ipinaliwanag ng isang sister na may depresyon kung ano ang nakatutulong sa kaniya, “Paulit-ulit kong binabasa ang nakapagpapatibay na mga teksto.” Naikapit na ba natin ang tagubilin na magkaroon ng regular na pampamilyang pagsamba? Tutulong ito para malinang natin ang saloobin ng salmista: “Gayon na lamang ang pag-ibig ko sa iyong kautusan! Buong araw ko itong pinag-iisipan.”—Awit 119:97.

17. (a) Anong paglalaan ang tutulong sa atin na mapanatili ang lakas ng loob? (b) Anong talambuhay sa ating mga publikasyon ang nakatulong sa iyo?

17 Mayroon din tayong mga publikasyong salig-Bibliya na nagpapatibay ng ating tiwala kay Jehova. Maraming kapatid ang natulungan ng mga talambuhay na inilathala sa ating mga magasin. Halimbawa, isang sister na taga-Asia ang dumaranas ng bipolar mood disorder, isang uri ng depresyon. Napatibay siya nang mabasa niya ang talambuhay ng isang dating misyonero na patuloy na naglilingkod kay Jehova sa kabila ng ganitong karamdaman. Sumulat ang sister, “Tinulungan ako nito na maunawaan ang sakit ko at binigyan ako nito ng pag-asa.”

Kapag napapaharap sa kapighatian, samantalahin ang tulong na inilalaan ni Jehova

18. Bakit tayo dapat manalangin nang madalas?

 18 Ang panalangin ay makatutulong sa atin sa iba’t ibang sitwasyon. Idiniin ni apostol Pablo ang kahalagahan nito: “Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos; at ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga kakayahang pangkaisipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus.” (Fil. 4:6, 7) Sinasamantala ba natin ang tulong na ito para mabata ang mahihirap na sitwasyon? Si Alex, isang brother sa Britanya na matagal nang dumaranas ng depresyon, ay nagsabi na napakalaking tulong sa kaniya ang “pakikipag-usap kay Jehova sa panalangin at pakikinig sa kaniya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kaniyang Salita.”

19. Ano ang dapat nating maging pangmalas sa mga pulong Kristiyano?

19 Ang pakikipagsamahan sa mga pulong ay isa pang paglalaang tutulong sa atin. Sumulat ang salmista: “Ninanasa at minimithi rin ng aking kaluluwa ang mga looban ni Jehova.” (Awit 84:2) Ganiyan din ba ang nadarama natin? Ipinaliwanag ni Lani, nabanggit kanina, na talagang mahalaga sa kaniya na madaluhan ang lahat ng pulong at makasama ang mga kapatid. Sinabi niya: “Alam kong dapat ay nandoon ako para tulungan ako ni Jehova.”

20. Paano makatutulong sa atin ang pakikibahagi sa pangangaral?

20 Lumalakas din ang ating loob kapag aktibo tayo sa pangangaral ng Kaharian. (1 Tim. 4:16) Ganito ang sabi ng isang sister mula sa Australia na dumanas ng maraming problema: “Ayoko sanang mangaral, pero niyaya ako ng isang elder. Kaya naman sumama ako. Talagang tinutulungan ako ni Jehova; masayang-masaya ako kapag lumalabas ako sa larangan.” (Kaw. 16:20) Naranasan ng marami na tumitibay ang kanilang pananampalataya kapag tinutulungan nila ang iba na manampalataya kay Jehova. Sa paggawa nito, naisasaisantabi nila ang kanilang problema at nakapagpopokus sa mga bagay na higit na mahalaga.—Fil. 1:10, 11.

21. Anong katiyakan ang taglay natin sa kabila ng mga kapighatian?

21 Saganang tulong ang inilalaan ni Jehova para maharap natin ang mga kapighatian nang may lakas ng loob. Kung sasamantalahin natin ang mga ito at bubulay-bulayin at tutularan ang halimbawa ng mga lingkod ng Diyos na nagpakita ng lakas ng loob, tiyak na magtatagumpay tayo. Posible na marami pa tayong pagsubok na haharapin habang papalapit ang wakas ng sistemang ito. Pero matutularan natin si Pablo, na nagsabi: “Ibinabagsak kami, ngunit hindi napupuksa. . . . Hindi kami nanghihimagod.” (2 Cor. 4:9, 16) Sa tulong ni Jehova, kaya nating harapin ang mga kapighatian nang may lakas ng loob.—Basahin ang 2 Corinto 4:17, 18.

^ par. 8 Binago ang ilang pangalan.