Napaka-busy ngayon ng mga tao, at minsan, naaapektuhan na ang kaugnayan nila sa iba at sa pamilya nila.

Paano kaya tayo magiging balanse sa paggamit ng panahon?

Sinabi ng isang matalinong tao: “Mas mabuti ang sandakot na kapahingahan kaysa sa dalawang dakot ng pagpapagal at paghahabol sa hangin.”—Eclesiastes 4:6.

Sa Gumising! na ito, may mga mungkahi kung paano matalinong magagamit ang panahon, kasama na ang pagtatakda ng mga priyoridad.