SA TINGIN MO, MASAYA KA BA? Kung oo, ano ang nakapagpapasaya sa iyo? Pamilya mo, trabaho, o paniniwala? Baka may hinihintay kang bagay na makapagpapasaya sa iyo, gaya ng pagtatapos sa pag-aaral, magandang trabaho, o bagong sasakyan.

Marami ang nagiging masaya kapag naaabot nila ang isang tunguhin o nakukuha ang isang bagay na gustong-gusto nila. Pero hanggang kailan sila magiging masaya? Kadalasan na, panandalian lang ang kasiyahang iyan at nakakadismaya ito.

Ang kaligayahan ay ang pagkadama ng namamalaging kasiyahan, mula sa simpleng pagkakontento hanggang sa malalim at masidhing kagalakan sa buhay, pati na ang pagnanais na magpatuloy ito.

Karagdagan pa, ang kaligayahan ay inilarawan hindi bilang isang destinasyon o tunguhin, kundi isang paglalakbay. Maaaring mahadlangan ang kaligayahan mo kapag sinasabi mo, “Magiging masaya lang ako kapag . . . ”

Bilang paglalarawan, ikumpara ang kaligayahan sa magandang kalusugan. Paano tayo magkakaroon ng magandang kalusugan? Kapag sinusunod natin ang tamang diet, ehersisyo, at paraan ng pamumuhay. Sa katulad na paraan, ang kaligayahan ay resulta ng paglakad sa landas ng buhay na kaayon ng tamang mga prinsipyo.

Paano magiging maligaya ang isa? Anong mga prinsipyo o kalidad ng buhay ang kailangan? Ang sumusunod ay mahalaga para maging maligaya:

  • PAGIGING KONTENTO AT BUKAS-PALAD

  • MAGANDANG KALUSUGAN

  • PAG-IBIG

  • PAGPAPATAWAD

  • LAYUNIN NG BUHAY

  • PAG-ASA

Sinasabi ng isang iginagalang na aklat ng karunungan: “Maligaya ang mga walang pagkukulang sa kanilang lakad.” (Awit 119:1) Talakayin natin ang mga ito.