Nakaaalarma ang pagdami ng mga tin-edyer na dumaranas ng depresyon.

Ano ang puwede nating gawin?

Tinatalakay sa isyung ito ng Gumising! ang ilang mungkahi kung paano mahaharap ng mga tin-edyer ang depresyon, at kung paano sila matutulungan ng kanilang mga magulang.