SA NGAYON, walang sinuman ang may perpektong kalagayan. Kadalasan, ang sekreto ay ang matutong tanggapin ang ating kalagayan at pakibagayan ito. Kung makokontrol mo kahit paano ang iyong buhay sa kabila ng di-magagandang sitwasyon, mabuti iyan. At kung gumanda naman ang iyong kalagayan, mas mabuti. Pero maaasahan mo na lalo pang bubuti ang iyong kalagayan.

Ipinapangako ng Bibliya na darating ang panahong makokontrol na ng mga tao ang kanilang buhay. Maaabot na nila ang kanilang buong potensiyal—malaya sa nakapanlulumong sitwasyon, araw-araw na panggigipit, at negatibong mga damdamin. (Isaias 65:21, 22) Tinutukoy ito ng Bibliya bilang “tunay na buhay.”—1 Timoteo 6:19.

“Tiyak na magtatayo sila ng mga bahay at maninirahan sa mga iyon; at tiyak na magtatanim sila ng mga ubasan at kakainin ang bunga ng mga iyon. Hindi sila magtatayo at iba ang maninirahan; hindi sila magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat magiging gaya ng mga araw ng punungkahoy ang mga araw ng aking bayan; at ang gawa ng kanilang sariling mga kamay ay lubusang tatamasahin ng aking mga pinili.”—Isaias 65:21, 22.