Itinataguyod ng Bibliya ang tamang pangmalas sa tagumpay. Hindi nito itinuturo na ang tagumpay ay makakamit lang ng iilan. Pero hindi rin nito sinusuportahan ang kuwentong pantasya na kung sisikapin mong ‘abutin ang iyong pangarap,’ lahat ng kahilingan mo ay magkakatotoo. Ang ganiyang kaisipan—na madalas ituro sa mga bata—ay malamang na mauwi sa kabiguan.

Ang totoo, ang tagumpay ay kayang abutin ng sinuman—pero kailangan ang pagsisikap. Talakayin natin ang sumusunod na mga simulain.

 • ANG SABI NG BIBLIYA:

  “Ang maibigin sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, ni ang sinumang maibigin sa yaman ay masisiyahan sa kita.”Eclesiastes 5:10.

  ANG KAHULUGAN NITO. Ang maluhong pamumuhay ay hindi garantiya ng kasiyahan. Sa katunayan, kabaligtaran ang nangyayari. “Ang mga taong nagkukumahog sa pagkita ng pera ay mas balisa at nanlulumo kaysa sa mga taong nagpapahalaga sa matibay na kaugnayan sa iba,” ang isinulat ni Dr. Jean M. Twenge sa kaniyang aklat na Generation Me. Sinabi rin niya: “Laging natutuklasan ng mga mananaliksik na ang kaligayahan ay hindi nabibili ng salapi—kung nakakaraos ka naman, wala nang kaugnayan ang kinikita sa pagiging masaya.”

  ANG PUWEDE MONG GAWIN. Magtakda ng tunguhing mas kapaki-pakinabang kaysa sa kayamanan at ari-arian. “Magbantay kayo laban sa bawat uri ng kaimbutan,” ang sabi ni Jesus, “sapagkat kahit na may kasaganaan ang isang tao ang kaniyang buhay ay hindi nagmumula sa mga bagay na tinataglay niya.”Lucas 12:15.

 •  ANG SABI NG BIBLIYA:

  “Ang pagmamapuri ay nauuna sa pagbagsak, at ang palalong espiritu bago ang pagkatisod.”Kawikaan 16:18.

  ANG KAHULUGAN NITO. Ang ambisyon at kayabangan ay hindi makatutulong sa iyo na makamit ang tunay na tagumpay. Ang totoo, sinasabi ng aklat na Good to Great na ang matatagumpay na lider ng kompanya ay “mapagpakumbaba, hindi mayabang, at simple lang. Samantala, dalawang-katlo ng pinagkumparahang mga kompanya ang may mga lider na masyadong mataas ang tingin sa sarili kaya naman bumagsak o hindi umunlad ang kompanya.” Ang aral? Kung masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili, mas malamang na mabigo ka kaysa sa magtagumpay.

  ANG PUWEDE MONG GAWIN. Sa halip na mangarap na maging popular, linangin ang kapakumbabaan. Sinasabi ng Bibliya: “Kung iniisip ng sinuman na siya ay mahalaga samantalang siya ay walang anuman, nililinlang niya ang kaniyang sariling isipan”—na malayong maging katibayan ng tagumpay!Galacia 6:3.

 •  ANG SABI NG BIBLIYA:

  “Sa tao ay wala nang mas mabuti kundi ang . . . magdulot ng kabutihan sa kaniyang kaluluwa dahil sa kaniyang pagpapagal.”Eclesiastes 2:24.

  ANG KAHULUGAN NITO. Kung may dedikasyon ka sa trabaho, malamang na mas ma-enjoy mo ito. Sa aklat ni Dr. Madeline Levine na Teach Your Children Well, sinabi niya: “Para ka makadama ng tagumpay sa isang bagay, dapat kang maging mahusay rito, at para maging mahusay rito, kailangan ang sipag at tiyaga.” Kasama riyan ang pagiging matatag sa pagharap sa paminsan-minsang kabiguan.

  ANG PUWEDE MONG GAWIN. Sikapin mong maging mahusay sa trabaho, at huwag sumuko kapag may mga hadlang. Kung may mga anak ka, bigyan mo sila (depende sa kanilang edad at kakayahan) ng pagkakataong lutasin ang kanilang sariling problema. Huwag agad-agad makialam at ayusin ang mga ito. Ang mga kabataan ay nakadarama ng tunay na kasiyahan—at tumatanggap ng magandang pagsasanay—kapag natututo silang maging matatag.

 • ANG SABI NG BIBLIYA:

  “Ang buháy na aso ay mas mabuti pa kaysa sa patay na leon.”Eclesiastes 9:4.

  ANG KAHULUGAN NITO. Kung may trabaho ka, dapat na maging bahagi ito ng iyong buhay—pero hindi ito ang iyong buong buhay. Masasabi mo bang matagumpay ka kung umasenso ka nga sa propesyon mo pero nagkasakit ka naman o nawala ang respeto sa iyo ng pamilya mo? Ang mga taong tunay na matagumpay ay nagsisikap na maging timbang sa trabaho, kalusugan, at pamilya.

  ANG PUWEDE MONG GAWIN. Alagaan ang iyong sarili. Magkaroon ng sapat na pahinga. Wala kang mapapala sa pagiging workaholic kung isasakripisyo mo naman ang lahat—kalusugan, pamilya, at kaibigan—para lang sa huwad na tagumpay.

 • ANG SABI NG BIBLIYA:

  “Maligaya yaong mga palaisip sa kanilang espirituwal na pangangailangan.”Mateo 5:3.

  ANG KAHULUGAN NITO. Ang pag-aaral ng Bibliya at pagkakapit ng mga simulain nito ay napakahalaga sa pagkakamit ng tunay na tagumpay. Sa katunayan, nakita ng milyon-milyong Saksi ni Jehova na nabawasan ang kanilang pagkabalisa sa materyal nang unahin nila ang espirituwal na mga bagay sa kanilang buhay.Mateo 6:31-33.

  ANG PUWEDE MONG GAWIN. Alamin kung paano ka matutulungan ng Bibliya na makamit ang tunay na tagumpay. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa mga Saksi ni Jehova sa inyong lugar o magpunta sa aming website na www.jw.org/tl.