ITO ang isa sa pinakakaraniwang sakit sa bibig. Sa umpisa, baka wala itong ipinakikitang sintomas. Pero ganiyan ang gum disease. Ayon sa International Dental Journal, ang periodontal disease, o gum disease, ay isang “malubhang problema sa kalusugan ng mamamayan.” Sinabi pa nito na ‘malaki ang epekto ng sakit sa bibig sa mga indibiduwal dahil nagdudulot ito ng matinding kirot, hirap sa pagnguya, at nakababawas ng kasiyahan sa buhay.’ Makatutulong ang artikulong ito para maiwasan mo ang sakit na ito.

Ilang Impormasyon Tungkol sa Gum Disease

May iba’t ibang stage ang gum disease. Ang unang stage ay ang gingivitis, o pamamaga ng gilagid. Ang pagdurugo ng gilagid ay isang senyales nito. Kung minsan, basta na lang nagdurugo ang gilagid o kaya naman ay dahil sa pagsisipilyo at pagpo-floss. Senyales din ng gingivitis ang pagdurugo ng gilagid habang sinusuri ito.

Kapag lumala ang gingivitis, maaari itong mauwi sa periodontitis. Sa stage na ito, nagsisimulang masira ang mga bone tissue at gum tissue na sumusuporta sa ngipin. Baka lumitaw lang ang mga sintomas ng periodontitis kapag malala na ito. Ang ilang senyales nito ay mga puwang sa pagitan ng ngipin at gilagid; maluluwag na ngipin; espasyo sa pagitan ng mga ngipin; mabahong hininga; pag-urong ng gilagid, kung kaya nagmumukhang mahaba ang ngipin; at pagdurugo ng gilagid.

Mga Sanhi at Epekto ng Gum Disease

May ilang bagay na maaaring maging dahilan ng gum disease. Ang pinakakaraniwan ay ang dental plaque, o manipis na layer ng baktiryang namumuo sa ngipin. Kapag napabayaan, puwedeng mamaga ang gilagid. Habang lumalala, ang gilagid ay humihiwalay sa ngipin, kung kaya namumuo sa ilalim ng gum line ang plaque na punô ng baktirya. Kapag nakarating  na dito ang baktirya, lumalala ang pamamaga at sinisira nito ang bone tissue at gum tissue. Ang dental plaque, sa itaas man o sa ilalim ng gum line, ay puwedeng tumigas at maging calculus (karaniwang tinatawag na tartar). Ang calculus ay punô rin ng baktirya, at dahil matigas ito at makapit sa ngipin, mas mahirap itong alisin kumpara sa plaque. Kaya tuloy-tuloy ang masamang epekto ng baktirya sa gilagid.

Puwede ring maging sanhi ng gum disease ang di-maayos na oral hygiene, mga gamot na nagpapahina sa immune system, impeksiyong dulot ng virus, stress, diyabetis, labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo, at pagbabago sa hormone dahil sa pagbubuntis.

May iba pang epekto ang gum disease. Dahil sa kirot ng bibig o pagkalagas ng ngipin, baka mahirapan kang ngumuya at hindi mo ma-enjoy ang pagkain. Apektado rin ang iyong pagsasalita at hitsura. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang kondisyon ng bibig ay may malaking epekto sa kalusugan ng buong katawan.

Diyagnosis at Paggamot sa Gum Disease

Paano mo malalaman kung mayroon kang gum disease? Baka napapansin mo ang ilang senyales na binanggit sa artikulong ito. Kung gayon, makabubuting magpatingin ka sa isang dentista.

Magagamot pa ba ang gum disease? Oo, kung maaagapan. Kapag ang gum disease ay nauwi sa periodontitis, kailangan itong mapigilan para huwag nitong tuluyang sirain ang bone at tissue na sumusuporta sa ngipin. Ang mga dentista ay may espesyal na kagamitang pantanggal ng plaque at calculus, sa itaas man o sa ilalim ng gum line.

Kahit hindi ka man makapagpatingin sa dentista, may magagawa ka para makaiwas sa panganib ng sakit na ito. Ang maayos at regular na pangangalaga sa iyong bibig ang pinakamainam na paraan para maiwasan ang gum disease.