Ang pera ba ang ugat ng lahat ng kasamaan?

“Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsalang mga bagay.”1 Timoteo 6:10.

ANG SINASABI NG ILAN

Ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan.

ANG SABI NG BIBLIYA

“Ang pag-ibig sa salapi”—hindi ang salapi mismo—ang dahilan ng “nakapipinsalang mga bagay.” Sa Bibliya, tinukoy ng mayamang haring si Solomon ang tatlong uri ng nakapipinsalang mga bagay na madalas nangyayari sa mga taong umiibig sa salapi. Nababahala: “Ang mayaman ay hindi pinatutulog ng kaniyang kasaganaan.” (Eclesiastes 5:12) Nadidismaya: “Ang maibigin sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, ni ang sinumang maibigin sa yaman ay masisiyahan sa kita.” (Eclesiastes 5:10) Natutuksong lumabag sa batas: “Siyang nagmamadaling magtamo ng kayamanan ay hindi mananatiling walang-sala.”Kawikaan 28:20.

 Ano ang nagagawa ng pera?

“Ang salapi ay pananggalang.”Eclesiastes 7:12.

ANG SINASABI NG ILAN

Kapag may pera ka, panatag ka at masaya.

ANG SABI NG BIBLIYA

Ang kasabihang nabibili ng salapi ang kaligayahan at kapanatagan ay bahagi ng “mapanlinlang na kapangyarihan ng kayamanan.” (Marcos 4:19) Pero “salapi ang siyang nakatutugon sa lahat ng bagay.” (Eclesiastes 10:19) Halimbawa, nabibili ng pera ang mga bagay na kailangan mo para mabuhay—gaya ng pagkain at gamot.2 Tesalonica 3:12.

Nakatutulong din ang pera para mapangalagaan ang iyong pamilya. Sa katunayan, sinasabi ng Bibliya: “Kung ang sinuman . . . ay hindi naglalaan para roon sa mga sariling kaniya, at lalo na para roon sa mga miyembro ng kaniyang sambahayan, itinatwa na niya ang pananampalataya.”1 Timoteo 5:8.

Paano mo gagamitin ang pera sa matalinong paraan?

‘Umupo muna at tuusin ang gastusin.’Lucas 14:28.

ANG SABI NG BIBLIYA

Gamitin ang pera sa paraang sinasang-ayunan ng Diyos. (Lucas 16:9) Maging responsable at tapat sa paggamit ng pera. (Hebreo 13:18) Para hindi mamroblema dahil sa sobrang paggastos, “maging malaya nawa mula sa pag-ibig sa salapi ang inyong paraan ng pamumuhay.”Hebreo 13:5.

Bagaman hindi hinahatulan ng Bibliya ang pangungutang, nagbababala ito: “Ang nanghihiram ay lingkod ng taong nagpapahiram.” (Kawikaan 22:7) Huwag basta bili nang bili, dahil “ang bawat isa na padalus-dalos ay tiyak na patungo sa kakapusan.” (Kawikaan 21:5) Sa halip, “magbukod . . . ng anumang maiipon ayon sa [iyong] kasaganaan” at mag-ipon para sa mga bagay na mahalaga sa iyo.1 Corinto 16:2.

Hinihimok tayo ng Bibliya na “ugaliin ang pagbibigay.” (Lucas 6:38) Ang mga taong gustong magpalugod sa Diyos ay may magandang dahilan para maging bukas-palad, dahil “iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.” (2 Corinto 9:7) Kaya “huwag ninyong kalilimutan ang paggawa ng mabuti at ang pagbabahagi ng mga bagay-bagay sa iba, sapagkat sa gayong mga hain ay lubos na nalulugod ang Diyos.”Hebreo 13:16.