Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Gumising!  |  Disyembre 2013

  ANG PANGMALAS NG BIBLIYA

Jesus

Jesus

Si Jesus ba ang Diyos?

“Walang taong nakakita sa Diyos kailanman.”Juan 1:18.

ANG SINASABI NG MGA TAO

Marami ang naniniwalang hindi si Jesus ang Diyos. Pero ayon sa iba, may mga talata sa Bibliya na diumano’y nagsasabing si Jesus ay kapantay ng Diyos.

ANG SABI NG BIBLIYA

Hindi sinasabi ng Bibliya na si Jesus ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat o na kapantay siya ng Diyos. Sa halip, malinaw na itinuturo nito na si Jesus ay nakabababa sa Diyos. Halimbawa, iniulat ng Bibliya ang sinabi mismo ni Jesus: “Ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin.” (Juan 14:28) Sinasabi rin ng Bibliya: “Walang taong nakakita sa Diyos kailanman.” (Juan 1:18) Hindi maaaring si Jesus ang Diyos dahil maraming nakakita kay Jesus.

Hindi sinabi ng unang mga tagasunod ni Jesus na si Jesus ang Diyos. Halimbawa, ganito ang sinabi ni Juan tungkol sa mga iniulat niya sa kaniyang Ebanghelyo: “Ang mga ito ay isinulat upang maniwala kayo na si Jesus ang Kristo na Anak ng Diyos.”Juan 20:31. *

 Kailan ipinanganak si Jesus?

“Mayroon ding mga pastol . . . na naninirahan sa labas at patuloy na nagbabantay sa gabi sa kanilang mga kawan.”Lucas 2:8.

ANG SINASABI NG MGA TAO

May mga nagdiriwang ng Pasko tuwing Disyembre 25 dahil iniisip nilang iyon ang petsa ng kapanganakan ni Jesus. Ang iba naman ay nagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus tuwing unang linggo ng Enero.

ANG SABI NG BIBLIYA

Hindi binabanggit sa Bibliya ang petsa ng kapanganakan ni Jesus. Pero sinasabi nito na noong ipanganak si Jesus, “mayroon ding mga pastol . . . na naninirahan sa labas at patuloy na nagbabantay sa gabi sa kanilang mga kawan.” (Lucas 2:8) Imposibleng manatili sa labas ang mga pastol na iyon at ang kanilang kawan kung gabi ng Disyembre at Enero. Bakit?

Ang mga buwang iyan ang pinakamalamig na panahon sa lugar na pinagsilangan kay Jesus. Kapag dumarating ang panahong iyon ng taon, sinasabi ng Bibliya na ang mga tao ay “nangangatog . . . dahil sa pagbuhos ng ulan.” (Ezra 10:9, 13; Jeremias 36:22) Tiyak na hindi iyon ang panahon para ‘manirahan sa labas’ ang mga pastol at ang kanilang mga kawan.

Talaga bang nabuhay-muli si Jesus?

“Ibinangon siya [si Jesus] ng Diyos mula sa mga patay.”Gawa 3:15.

ANG SINASABI NG MGA TAO

May mga naniniwala na imposibleng mabuhay-muli ang sinuman, pati na si Jesus.

ANG SABI NG BIBLIYA

Itinuro ni Jesus sa kaniyang mga tagasunod na siya ay dapat “magdusa ng maraming bagay . . . at patayin, at sa ikatlong araw ay ibangon.” (Mateo 16:21) Sinasabi ng Bibliya na matapos siyang patayin at buhaying muli, si Jesus ay nagpakita sa mahigit 500 katao. (1 Corinto 15:6) Walang kaduda-duda ang mga nakasaksing iyon na ibinangon nga siya mula sa mga patay. Handa pa nga silang mamatay dahil sa paniniwalang iyan!Gawa 7:51-60; 12:1, 2.

KUNG BAKIT ITO MAHALAGA

Itinuturo ng Bibliya na ang kamatayan at pagkabuhay-muli ni Jesus ang nagbukas ng daan para makinabang ang lahat ng tao sa ipinangakong Paraiso sa lupa. (Awit 37:11, 29; Apocalipsis 21:3, 4) May pag-asa tayong mabuhay nang maligaya magpakailanman sa makalupang Paraisong iyan dahil sa pag-ibig ni Jesus at ng kaniyang Ama, ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, si Jehova.Juan 3:16; Roma 6:23.

^ par. 7 Hindi itinuturo ng Bibliya na ang Diyos ay may literal na asawa at na nagkaroon sila ng mga anak. Sa halip, tinatawag nito si Jesus na “Anak ng Diyos” dahil si Jesus ay tuwirang nilalang ng Diyos, at may mga katangiang gaya ng sa kaniyang Ama.