Simula sa isyung ito, ang Gumising! ay mayroon nang QR (quick response) code. Ano ito? Ito ay matrix code na magagamit para mabilis mong ma-access ang aming Web site. Ang kailangan mo lang ay isang tablet na may camera at access sa Internet o kaya ay isang smartphone.

  1.   Mag-download ng isang app (software application) na nakakabasa ng QR code.
  2.   Buksan ang app.
  3.   I-scan ang QR code.

Mapupunta ka na sa aming Web site!