Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Gumising!  |  Oktubre 2012

Ang Masasamang Balita at ang Iyong mga Anak

Ang Masasamang Balita at ang Iyong mga Anak

“Ayaw ng 11-anyos kong anak na babae na manood ng balita. Binabangungot kasi siya sa mga napapanood niya. Minsan, napanood niya ang balita tungkol sa isang tao na namugot ng ulo ng kapamilya nito. Nang gabing iyon, napanaginipan niyang pinupugutan din siya ng ulo.”​—Quinn.

“Napanood ng pamangkin kong anim na taon ang tungkol sa mga buhawi sa ilang lugar. Nang sumunod na mga linggo, takót na takót siya. Lagi niya akong tinatawagan sa telepono dahil iniisip niyang may buhawing darating at na mamamatay na siya.”​—Paige.

NATATAKOT ba ang anak mo sa mga balita? Ayon sa isang surbey, halos 40 porsiyento ng mga magulang ang nagsabi na natakot ang kanilang mga anak dahil sa nakita ng mga ito sa balita anupat nag-alala ang mga bata na mangyayari din iyon sa kanila o sa mga mahal nila sa buhay.

Bakit? Una, dahil madalas na iba ang interpretasyon ng mga bata sa balita kumpara sa mga adulto. Halimbawa, posibleng isipin ng mga bata na ang isang trahedyang paulit-ulit na ibino-broadcast ay talagang paulit-ulit na nangyayari.

Ikalawa, ang masasamang balita sa araw-araw ay puwedeng makaapekto sa pananaw ng bata sa mga nangyayari sa daigdig. Totoo, nabubuhay tayo sa “mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan.” (2 Timoteo 3:1) Pero ang paulit-ulit na panonood ng masasamang balita ay maaaring maka-trauma sa mga bata. “Waring ipinapalagay ng mga batang madalas manood ng balita sa TV na napakadalas mangyari ng krimen at maaaring isipin nila na ang daigdig ay mas mapanganib kaysa sa aktuwal  na nangyayari,” ang obserbasyon ng Kaiser Family Foundation.

Kung ang masasamang balita ay nakaaapekto sa iyong mga anak, ano ang puwede mong gawin? Narito ang ilang mungkahi.

Protektahan sila.

Depende sa edad, isip, at emosyon ng iyong mga anak, limitahan ang panonood nila ng mga balita. Siyempre pa, sa panahong ito na dagsa ang impormasyon, alam ng mga bata kung ano ang nangyayari sa paligid. Baka kahit ang maliliit na bata ay mas maraming nakikita o naririnig kaysa sa inaakala mo. Kaya maging alerto sa anumang senyales na sila’y natatakot o nababalisa.

Turuan sila.

Habang nagkakaisip ang mga anak mo, magkasama ninyong panoorin ang mga balita. Maaari mong gamitin ang balita para turuan sila. Itawag-pansin sa kanila ang mga positibong bahagi ng balita​—halimbawa, ang pagtulong sa mga biktima ng isang sakuna.

Palakasin ang loob nila.

Kapag may iniulat na masamang pangyayari, tanungin ang iyong mga anak kung ano ang nadarama nila tungkol sa balitang iyon. “Ipinaliliwanag naming mag-asawa sa aming anak, si Nathaniel, kung ano ang nakita niya sa balita, pati ang mga pag-iingat na ginagawa namin para maiwasan ang gayong pangyayari,” ang sabi ng amang si Michael. “Minsan, nang mapanood ni Nathaniel ang video ng isang bahay na nasusunog, natakot siya na baka ang bahay namin ang susunod na masusunog. Para mapanatag siya, itinuro namin sa kaniya ang lahat ng smoke alarm sa aming bahay. Alam niya kung saan matatagpuan ang mga iyon at kung para saan ang mga iyon. Nakatulong ito para maalis ang takot niya.”

 Magkaroon ng timbang na pananaw.

Ayon sa mga mananaliksik, may tendensiya ang mga tao na isiping ang nangyari sa iba ay malamang na mangyari din sa kanila. Halimbawa, kung nabalitaan mong may batang kinidnap kamakailan, baka isipin mong malamang na makidnap din ang anak mo. Siyempre pa, tama lang namang mag-ingat sa potensiyal na mga panganib. Pero ayon sa mga eksperto, dahil sa mga balita, maaaring katakutan natin ang mga bagay na malamang na hindi naman mangyari sa atin.​—Kawikaan 22:3, 13.

Kapag hindi timbang ang pananaw ng mga magulang sa mga balita, baka labis nila itong ikatakot, at pati ng kanilang mga anak. Halimbawa, noong 2005, isang 11-anyos na batang lalaki ang nawala sa kabundukan ng Utah sa Estados Unidos. Palibhasa’y takót na takót siyang makidnap, apat na araw niyang pinagtaguan ang mga rescuer. Nang matagpuan siya ng mga rescuer, mahinang-mahina na siya at dehydrated. Bagaman ang posibilidad na makidnap ay 1 sa bawat 350,000, tiniis ng bata ang gutom at hindi nagpa-rescue dahil sa takot na makidnap.

“Mas kinatatakutan ng mga batang edad 3-7 ang mga balita tungkol sa mga likas na sakuna at mga aksidente, samantalang mas kinatatakutan naman ng mga batang edad 8-12 ang tungkol sa krimen at karahasan.”​—Kaiser Family Foundation

Ang aral? Tiyaking ikaw at ang iyong mga anak ay may timbang na pananaw sa mga balita. Ang totoo, maraming sakuna ang nagiging laman ng balita, hindi dahil madalas itong mangyari, kundi dahil bihira lang ito.

Ang krimen, karahasan, at kalamidad ay talagang bahagi na ng buhay natin. Pero gaya ng tinalakay natin, kung sisikapin mong protektahan, turuan, palakasin ang loob, at tulungang magkaroon ng timbang na pananaw ang iyong mga anak, hindi sila labis na maaapektuhan ng masasamang balita.