Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Gumising!  |  Hulyo 2011

Bakit Laganap ang Pagdurusa?

Bakit Laganap ang Pagdurusa?

INAANGKIN ng maraming lider ng relihiyon na alam nila ang sagot sa tanong sa kaliwa. Itinuturo nila na ang pagdurusa ay parusa mula sa Diyos. Halimbawa, mga ilang araw pagkatapos ng lindol sa Haiti, sinabi ng isang pari sa kaniyang parokya sa kabisera na ang sakunang iyon ay isang mensahe mula sa Diyos. Ayon naman sa isang Amerikanong propesor ng relihiyon, ganito ang pananaw ng maraming tao: “Ang pagtatadhana ng Diyos sa gayong mga sakuna ay isang misteryo na hindi natin dapat kuwestiyunin. Basta manampalataya na lang tayo.”

Talaga bang ‘itinatadhana’ ng Diyos ang pagdurusa ng tao? Hindi. Malinaw na ipinakikita ng Bibliya na hindi layunin ng Diyos na Jehova na magdusa ang tao. Gayunman, nagrebelde ang unang mag-asawa laban sa pamamahala ng Diyos. Pinili nilang gumawa ng sariling pamantayan ng mabuti at masama. Sinuway nila ang Diyos kaya inani nila ang masasamang resulta nito. Nagdurusa rin tayo ngayon dahil sa kanilang ginawa. Pero hindi ang Diyos ang sanhi ng pagdurusa ng tao. Sinasabi ng Bibliya: “Kapag nasa ilalim ng pagsubok, huwag sabihin ng sinuman: ‘Ako ay sinusubok ng Diyos.’ Sapagkat sa masasamang bagay ay hindi masusubok ang Diyos ni sinusubok man niya ang sinuman.” (Santiago 1:13) Kahit sino ay puwedeng magdusa—maging ang mga may pagsang-ayon ng Diyos. Narito ang ilang halimbawa:

  • Si propeta Eliseo ay nagkaroon ng nakamamatay na sakit.—2 Hari 13:14.
  • Sinabi ni apostol Pablo na siya’y patuloy na “nagugutom at nauuhaw rin at bahagya nang nadaramtan at napagsususuntok at walang tahanan.”—1 Corinto 4:11.
  • Ang Kristiyanong si Epafrodito ay nagkasakit at ‘nanlumo.’—Filipos 2:25, 26.

Wala tayong mababasa sa Bibliya na ang tatlong ito ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero bukod sa pagsasabi na hindi ang Diyos ang sanhi ng pagdurusa, ipinakikita ng Bibliya ang tatlong pangunahing dahilan na kadalasang sanhi nito.

 Pagpapasiya ng Tao

“Anuman ang inihahasik ng isang tao, ito rin ang kaniyang aanihin.” (Galacia 6:7) Siyempre, kung pipiliin ng isa na manigarilyo, magmaneho nang walang ingat, o lustayin ang kaniyang pera, siya ang may pananagutan sa anumang pagdurusa na resulta nito.

Maaari din tayong magdusa dahil sa makasariling pagpapasiya ng iba. Maraming kahindik-hindik na kasamaan ang ginagawa ng mga tao, gaya ng kalupitan ng mga Nazi at ng pang-aabuso sa mga bata. Dahil sa maling paggamit ng ilan sa kanilang kalayaang magpasiya, marami ang nagdurusa.

Mga Di-inaasahang Pangyayari

Noong unang siglo C.E., isang malaking tore sa Jerusalem ang bumagsak at 18 ang namatay. Tungkol sa mga nasawi, sinabi ni Jesus: “Sa akala ba ninyo’y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi!” (Lucas 13:4, 5, Magandang Balita Biblia) Alam ni Jesus na hindi iyon parusa ng Diyos sa kanila. Alam niya ang sinasabi ng Salita ng Diyos: “Ang panahon at ang di-inaasahang pangyayari ay sumasapit sa kanilang lahat.” (Eclesiastes 9:11) Maraming trahedya ang nangyayari dahil ang isang indibiduwal ay nasa maling lugar sa maling panahon o dahil sa pagkakamali ng tao. Halimbawa, ipinakikita ng mga ulat na mas marami ang nagdurusa kapag binabale-wala ng tao ang mga babala at kapag hindi sinusunod ang mga regulasyon sa pagtatayo ng mga gusali. Sa gayong mga kaso, mas maraming tao ang nagdurusa dahil sa mga di-inaasahang pangyayari.

“Ang Tagapamahala ng Sanlibutang Ito”

Sinasabi ng Bibliya: “Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na balakyot.” (Juan 12:31; 1 Juan 5:19) Ang “balakyot” na iyan ay si Satanas na Diyablo, isang makapangyarihang espiritung nilalang na inilalarawan bilang ang “tagapamahala ng awtoridad ng hangin.” Pinalalaganap ni Satanas “ang espiritu na kumikilos ngayon sa mga anak ng pagsuway.” (Efeso 2:2) Ang ilang krimen, gaya ng paglipol sa isang lahi at pang-aabuso sa mga bata, ay nakapangingilabot anupat hindi iisipin ng marami na magagawa iyon ng tao.

Pero nangangahulugan ba ito na walang pakialam ang Diyos sa ating pagdurusa? Kaya ba niyang wakasan ito? Gagawin ba niya?