Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Gumising!  |  Nobyembre 2008

Ano ang Pangmalas ng Diyos sa mga Bagay na Ginagamit sa Pagsamba?

Ano ang Pangmalas ng Diyos sa mga Bagay na Ginagamit sa Pagsamba?

 Ang Pangmalas ng Bibliya

Ano ang Pangmalas ng Diyos sa mga Bagay na Ginagamit sa Pagsamba?

Ang mga pantulong sa panalangin ay karaniwan na sa Budismo, Hinduismo, Islam, Judaismo, Romano Katolisismo, at Silanganing Ortodokso. Kaya milyun-milyon katao sa halos lahat ng bansa ang naniniwalang nakatutulong ang gayong mga bagay sa paglapit nila sa Diyos at na mahalaga ang mga ito para matamo nila ang kaniyang pagsang-ayon at pagpapala. Ano ang itinuturo ng Bibliya?

LIBU-LIBONG taon nang ginagamit ang mga pantulong sa panalangin. Halimbawa, sa lugar ng sinaunang Nineve, nakahukay ang mga arkeologo ng estatuwa ng “dalawang babaing may pakpak na nasa harap ng sagradong puno at nasa posisyong nananalangin; . . . may hawak silang putong o rosaryo sa kanilang kaliwa[ng kamay].”—The Catholic Encyclopedia.

Para saan ang mga rosaryo? Ganito ang sagot ng ensayklopidiya ring iyon: “Kapag kailangang ulit-ulitin ang panalangin, ang isang tao ay karaniwan nang gumagamit ng isang bagay na mas madaling gamitin kaysa sa magbilang sa daliri.”

Mas pinadadali ng mga prayer wheel ang pananalangin. Ang bawat ikot ng prayer wheel, pinaiikot man ito ng kamay, hangin, tubig, o kuryente, ay itinuturing na katumbas ng isang panalangin. Ang pagpapaikot sa mga prayer wheel ay kadalasang sinasabayan ng pagbigkas ng mantra—mahiwagang mga orasyon. Isaalang-alang natin kung ano ang pangmalas ng Diyos sa gayong mga bagay.

“Huwag Ninyong Sabihin ang Gayunding mga Bagay Nang Paulit-ulit”

Si Jesu-Kristo, na itinuturing maging ng milyun-milyong di-Kristiyano bilang propeta ng Diyos, ay nagpaliwanag hinggil sa pangmalas ng Maylalang sa paulit-ulit na panalangin: “Kapag nananalangin, huwag ninyong sabihin ang gayunding mga bagay nang paulit-ulit, gaya ng ginagawa ng mga tao ng mga bansa, sapagkat inaakala nila na pakikinggan sila dahil sa kanilang paggamit ng maraming salita.” *Mateo 6:7.

Kaya kung hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang pagsasabi  ng “gayunding mga bagay nang paulit-ulit,” sasang-ayunan kaya niya ang mga bagay na ginagamit bilang pantulong sa gayong paulit-ulit na panalangin? Hinggil diyan, wala ni isa mang ulat sa Bibliya na nagsasabing gumamit ang isang tapat na lingkod ng tunay na Diyos ng mga rosaryo, prayer wheel, o ng iba pang bagay na tulad nito sa pagsamba. Ang mga dahilan nito ay mas magiging malinaw kapag naunawaan natin kung ano talaga ang panalangin at kung ano ang layunin nito.

Panalanging Nakalulugod sa Diyos

Sa modelong panalangin ni Jesus, espesipiko niyang tinukoy ang Diyos bilang ating “Ama.” Oo, ang ating Maylalang ay hindi isang persona na walang malasakit o mahiwagang puwersa na dapat payapain sa pamamagitan ng mga orasyon, ritwal, o mantra. Sa halip, isa siyang maibiging Ama, at nais niya na ibigin natin siya at ituring bilang maibiging Ama. “Iniibig ko ang Ama,” ang sabi ni Jesus. (Juan 14:31) Isang propeta sa sinaunang Israel ang nagsabi: “O Jehova, ikaw ang aming Ama.”—Isaias 64:8.

Paano tayo mapapalapít kay Jehova bilang ating Ama sa langit? (Santiago 4:8) Gaya sa anumang ugnayan, mapapalapít tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pakikinig sa kaniya. “Nakikipag-usap” ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga pahina ng Bibliya—ang kaniyang nasusulat na Salita—kung saan isinisiwalat niya ang kaniyang mga gawain, personalidad, at layunin para sa atin. (2 Timoteo 3:16) Nakikipag-usap naman tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Siyempre, ang gayong mga panalangin ay dapat na taimtim at taos-puso, hindi parang seremonya o ritwal.

Pag-isipan ito: Sa isang pamilyang malapít sa isa’t isa at nag-iibigan, paano nakikipag-usap sa kanilang mga magulang ang normal at matatalinong anak? Uulit-ulitin ba nila ang kanilang sinasabi, marahil ay gumagamit ng isang bagay para mabilang nila kung ilang beses na nilang nasabi ang isang salita o parirala? Siyempre hindi! Sa halip, magsasalita sila nang makabuluhan at magalang, mula sa puso.

Ganiyan din kapag nananalangin tayo sa Diyos. Oo, maaari nating sabihin sa Diyos ang anumang ikinababahala natin. Sinasabi sa Filipos 4:6, 7: “Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos; at ang kapayapaan ng Diyos . . . ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga kakayahang pangkaisipan.” Natural lamang na kapag nababalisa tayo sa anumang bagay, madalas nating isinasama sa panalangin ang bagay na iyon. Pero iba ito sa saulado at paulit-ulit na panalangin.—Mateo 7:7-11.

Maraming nakaulat sa Bibliya na mga panalanging nakalulugod sa Diyos, kasali na ang mga salmo, o mga awit, at ang mga panalanging binigkas mismo ni Jesus. * (Awit 17 at 86, superskripsiyon; Lucas 10:21, 22; 22:40-44) Mababasa mo ang isa sa mga panalangin ni Jesus sa Juan kabanata 17. Pakisuyong basahin ito. Sa pagbabasa mo, pansinin kung paano ibinuhos ni Jesus ang laman ng kaniyang puso sa Diyos. Pansinin din na hindi makasarili ang kaniyang panalangin—makikita rito ang masidhing pag-ibig niya sa kaniyang mga tagasunod. “Amang Banal,” ang sabi niya, “bantayan [mo] sila dahil sa isa na balakyot,” si Satanas.—Juan 17:11, 15.

May nakita ka bang anumang bahagi sa panalangin ni Jesus na parang ritwal o paulit-ulit? Tiyak na wala! Napakainam ngang halimbawa ang iniwan sa atin ni Jesus! Oo, kung nais ng sinuman na mapalapít sa tunay na Diyos, dapat siyang kumuha ng tumpak na kaalaman tungkol sa Kaniya bilang persona. Pagkatapos, udyok ng pag-ibig bunga ng kaalamang iyon, dapat nilang iwaksi ang mga relihiyosong kaugalian at gawain na hindi nakalulugod sa Diyos. Sa gayong mga tao, sinasabi ni Jehova: “Ako ay magiging isang ama sa inyo, at kayo ay magiging mga anak na lalaki at mga anak na babae sa akin.”—2 Corinto 6:17, 18.

[Mga Talababa]

^ par. 8 Sa kaniyang modelong panalangin, hindi sinabi ni Jesus: “Manalangin kayo, kung gayon, ng ganitong panalangin,” na magiging salungat sa nauna niyang sinabi. Sa halip, sinabi niya: “Manalangin kayo, kung gayon, sa ganitong paraan.” (Mateo 6:9-13) Ano ang punto ni Jesus dito? Gaya ng ipinakikita ng modelong panalangin, dapat na maging pangunahin sa atin ang espirituwal na mga bagay at hindi ang materyal na mga bagay.

^ par. 15 Bagaman ang mga salmo ay inaawit noon sa iba’t ibang pagkakataon, hindi ito paulit-ulit na sinasambit na gaya ng mantra, ni binigkas man ito sa mga ritwal gamit ang mga rosaryo at prayer wheel.

NAPAG-ISIP-ISIP MO NA BA?

▪ Ang payo ba ni Jesus hinggil sa paulit-ulit na panalangin ay kapit din sa paggamit ng rosaryo at prayer wheel?Mateo 6:7.

▪ Ano ang dapat isiwalat ng ating mga panalangin hinggil sa ating pangmalas sa Diyos?—Isaias 64:8.

▪ Kung iwawaksi natin ang relihiyosong mga kasinungalingan, paano tayo ituturing ng Diyos?—2 Corinto 6:17, 18.