Indise ng mga Paksa Para sa 2006 Gumising!

ANG MGA KABATAAN AY NAGTATANONG

Ano ang Gagawin Ko sa Aking Buhay? 7/06

Bakit Ko ba Kailangang Magbasa? 5/06

Bakit Ko Sinasaktan ang Aking Sarili? 1/06

Bakit Napakaraming Bawal? 12/06

May Problema sa Pagkain? 9/06

Paano Ko Maaalis ang Bisyo? (masturbasyon), 11/06

Paano Ko Makokontrol ang Aking Paggastos? 6/06

Paano Maihihinto ang Pananakit Ko sa Aking Sarili? 2/06

Paano Maipagtatanggol ang Paniniwala sa Paglalang? 9/06

Paano Makatutulong sa mga Nangangailangan? 8/06

Paano Tatanggihan ang Sekso sa Paaralan? 3/06

Pagkakaibigan sa Paaralan, 4/06

ANG PANGMALAS NG BIBLIYA

Alak, 12/06

Anak ba Talaga ng Diyos si Jesus? 3/06

Bakit Tayo Dapat Umasa sa Bibliya Para sa Patnubay? 1/06

Iisa Lamang ba ang Tunay na Diyos? 2/06

Maipagmamatuwid ba ng Romantikong Pag-ibig ang Pagtatalik Bago ang Kasal? 11/06

Matutulungan Mo ba ang mga Patay? 10/06

Nagiging Anghel ba ang mga Tao Pagkamatay Nila? 8/06

Orihinal na Kasalanan, 6/06

Persona ba ang Banal na Espiritu? 7/06

Praktikal Bang Maging Mapagpayapa? 5/06

Sa Krus Namatay si Jesus? 4/06

Salungat sa Siyensiya ang Genesis? 9/06

BANSA AT MGA TAO

Alhambra (Espanya), 2/06

Calypso—Katutubong Musika ng Trinidad, 12/06

Chernobyl (Ukraine), 4/06

Dapat Makarating ang Mensahe (mga Inca), 7/06

Death Valley (California, E.U.A.), 11/06

Hardin na May Naiibang Ganda (Guadeloupe; Martinique), 5/06

Ilog Thames (Inglatera), 2/06

“Isinilang ng Pinakapurong mga Magulang” (asin sa tulong ng araw, Brazil), 12/06

Mabuhanging Paraisong Isla (Fraser Island, Australia), 3/06

Mekong (ilog, Asia), 11/06

Michael Agricola—“Ama ng Bukang-Liwayway” (Finland), 1/06

Paghahanap ng Mouflon (Ciprus), 3/06

Roma (mga Gypsy), 10/06

Tower Bridge—Pintuang-Daan ng London, 10/06

HAYOP AT HALAMAN

Buriko, 12/06

Butil na Naglakbay sa Daigdig (kape), 3/06

Disenyo sa mga Halaman, 9/06

Espongha, 5/06

Hayun, Palayo na Sila! (gansa), 1/06

Mouflon (tupang-gubat), 3/06

“Mumunting Tren” na Nagliliwanag (uod na tren), 11/06

Wader (mga shorebird), 8/06

KALUSUGAN AT MEDISINA

Amag—Kaibigan at Kaaway! 1/06

Dugo—Bakit Napakahalaga? 8/06

Kapag Nagkasakit Dahil sa Isda, 7/06

Masahe Para sa Sanggol? 7/06

Namumuhay Nang May ALS, 1/06

Pagtanda, 2/06

Sentro ng Artipisyal na mga Biyas, 2/06

Tawag na Pang-Emergency—London, 3/06

PANGYAYARI AT KALAGAYAN SA DAIGDIG

Terorismo, 6/06

RELIHIYON

Bakit?—Pagsagot sa Pinakamahirap na Tanong, 11/06

Ginamit ba ng Diyos ang Ebolusyon? 9/06

Halloween, 10/06

Jesus—Sino Siya? 12/06

Michael Agricola (tagapagsalin ng Bibliya), 1/06

Michael Servetus—Paghahanap ng Katotohanan, 5/06

Peregrino at Puritan, 2/06

Quaker, 11/06

SAKSI NI JEHOVA

“Ibinilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya” (Auschwitz), 4/06

Lubhang Pinahahalagahang Regalo, (aklat na Guro), 12/06

“Malapit Na ang Kaligtasan!” na mga Kombensiyon, 11/06

Mayroon Bang Kabilang-Buhay? (brosyur na Ano ang Nangyayari sa Atin Kapag Tayo ay Namatay?), 6/06

“Nagdiriwang Ka ba ng Araw ng mga Lola?” 12/06

“Napakaganda Nito” (brosyur na “Mabuting Lupain”), 2/06

Pakikinig sa Babala (Bagyong Katrina), 6/06

Pananampalataya ng Isang Bata (biktima ng kanser), 8/06

Sa Aming mga Mambabasa (Gumising!), 1/06

Tulong Para sa Problemadong Kabataan, 10/06

SARI-SARI

Ano ang Mangyayari sa Hinaharap? 1/06

Bangka sa Galilea, 8/06

Carjacking, 10/06

Kaligayahan, 4/06

Libangan ng Marami, (Imperyo ng Roma), 11/06

Mahalaga ba Kung Ano ang Pinaniniwalaan Mo? 9/06

Potograpiya, 6/06

Seda, 6/06

Telebisyon, 10/06

SIYENSIYA

Bakit Maalat ang Dagat? 7/06

Gaano Ka Katagal Maaaring Mabuhay? 5/06

Kung Bakit Tayo Naniniwala sa Maylalang, 9/06

“Limot na Henyo” (Robert Hooke), 7/06

Mayroon Bang Maylalang? 9/06

Panayam sa Biyokimiko, 9/06

Pulang Selula ng Dugo, 1/06

Totoo ba ang Ebolusyon? 9/06

TALAMBUHAY

Ako ay ‘Aakyat na Gaya ng Lalaking Usa’ (F. Abbatemarco), 8/06

Alibughang Anak Ako (M. W. Sunday), 12/06

‘Gusto Kong Paglingkuran ang Diyos Bago Ako Mamatay’ (M. Free), 3/06

Iniligtas Mula sa Lahat ng Kabagabagan (J. François), 11/06

Isinapuso Niya ang Kaniyang Natutuhan, 12/06

Mula sa Kawalang-Pag-asa Tungo sa Kaligayahan (V. González), 7/06

Napalalakas ng Aking Pananampalataya—Namumuhay Nang May ALS (J. Stuart), 1/06

Natuto Akong Magtiwala sa Diyos (E. Toom), 4/06

UGNAYAN NG TAO

Anak na May Pantanging Pangangailangan, 4/06

Kapag Namatayan ng Anak, 1/06

Magtatag ng Maligayang Pag-aasawa, 7/06

Paghahanda sa Anak sa Kaniyang Unang Regla, 5/06

Pag-ibig, 3/06

“Pinaglalapit Kami ng Pagkain Nang Magkakasama,” 11/06