Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Pebrero 2017

Matutupad ang Layunin ni Jehova!

Matutupad ang Layunin ni Jehova!

“Sinalita ko nga iyon; pangyayarihin ko rin naman. Inanyuan ko iyon, gagawin ko rin naman.”—ISA. 46:11.

AWIT: 147, 149

1, 2. (a) Ano ang isiniwalat ni Jehova sa atin? (b) Ano ang tinitiyak sa atin ng Isaias 46:10, 11 at 55:11?

SIMPLE pero malamán ang unang pangungusap sa Bibliya: “Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa.” (Gen. 1:1) Kaunti lang ang nalalaman natin sa maraming bagay na nilikha ng Diyos, gaya ng kalawakan, liwanag, at grabidad, at maliit na bahagi lang ng uniberso ang nakikita natin. (Ecles. 3:11) Pero isiniwalat ni Jehova sa atin ang layunin niya para sa lupa at sa sangkatauhan. Ang lupa ay magiging napakagandang tahanan para sa mga lalaki at babae na nilalang ayon sa larawan ng Diyos. (Gen. 1:26) Magiging anak niya sila, at si Jehova ang kanilang magiging Ama.

2 Gaya ng ipinaliliwanag sa ikatlong kabanata ng Genesis, may humamon sa layunin ni Jehova. (Gen. 3:1-7) Pero mapagtatagumpayan ang hamong iyan. Walang sinumang makahahadlang kay Jehova. (Isa. 46:10, 11; 55:11) Kaya makatitiyak tayo na matutupad sa eksaktong panahon ang orihinal na layunin ni Jehova!

3. (a) Anong mga katotohanan ang napakahalaga para maunawaan natin ang mensahe ng Bibliya? (b) Bakit natin nirerepaso ngayon ang mga turong ito? (c) Anong mga tanong ang tatalakayin natin?

3 Tiyak na alam natin ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa layunin ng Diyos para sa lupa at sa sangkatauhan, at ang mahalagang papel ni Jesu-Kristo sa katuparan ng layunin ng Diyos. Napakahalaga ng mga katotohanang ito at malamang na ito ang mga  unang natutuhan natin nang mag-aral tayo ng Salita ng Diyos. Kaya naman gusto nating tulungan ang mga taong taimtim na malaman din ang mga turong iyan. Habang pinag-aaralan natin ngayon ang artikulong ito sa kongregasyon, sinisikap nating mag-anyaya ng pinakamaraming tao sa Memoryal ng kamatayan ni Kristo. (Luc. 22:19, 20) Ang mga dadalo ay maraming matututuhan tungkol sa layunin ng Diyos. Kaya sa natitirang mga araw bago ang Memoryal, napapanahong pag-isipan ang tatlong tanong na magagamit natin para maging interesado sa mahalagang okasyong ito ang ating mga inaaralan sa Bibliya at iba pang taimtim na indibiduwal. Ang mga ito ay: Ano ang orihinal na layunin ng Diyos para sa lupa at sa sangkatauhan? Pero ano ang nangyari? Bakit masasabing ang haing pantubos ni Jesus ang susi na magbubukas ng daan para matupad ang layunin ng Diyos?

ANO BA ANG ORIHINAL NA LAYUNIN NG MAYLIKHA?

4. Paano inihahayag ng mga likha ni Jehova ang kaniyang kaluwalhatian?

4 Si Jehova ay isang napakahusay na Maylikha. Napakataas ng kalidad ng kaniyang mga nilalang. (Gen. 1:31; Jer. 10:12) Ano ang matututuhan natin sa kagandahan at kaayusang makikita sa mga likha ng Diyos? Kapag pinagmamasdan ang mga ito, humahanga tayo dahil lahat ng mga nilalang ng Diyos, maliliit at malalaki, ay may kapaki-pakinabang na layunin. Sino ang hindi namamangha sa masalimuot na selula ng tao, sa isang bagong-silang na sanggol, o sa ganda ng paglubog ng araw? Humahanga tayo sa mga ito dahil nilikha tayo na may pagpapahalaga sa magagandang bagay.—Basahin ang Awit 19:1; 104:24.

5. Paano tinitiyak ni Jehova na may kaayusan ang lahat ng likha niya?

5 Makikita sa mga likha ni Jehova na maibigin siyang nagtakda ng mga hangganan. Gumawa siya ng mga batas sa kalikasan at mga batas hinggil sa moralidad para matiyak na ang lahat ay nasa ayos. (Awit 19:7-9) Kaya naman, lahat ng bagay sa uniberso ay may takdang dako at gawain, ayon sa kanilang papel sa layunin ng Diyos. Si Jehova ang nagtatakda ng pamantayan kung paano magtutulungan ang mga likha niya. Kuning halimbawa ang batas ng grabidad. Pinananatili nitong malapit sa lupa ang atmospera, kinokontrol ang pagtaas at pagkati ng tubig at karagatan, at tumutulong para mapanatili ang kaayusang mahalaga para sa mga nabubuhay sa lupa. Ang buong sangnilalang, kasama na ang mga tao, ay nabubuhay at kumikilos ayon sa mga hangganang ito. Maliwanag, ang kaayusang makikita sa mga likha ng Diyos ay patunay na mayroon siyang layunin para sa lupa at sa sangkatauhan. Sa ating ministeryo, maaari ba nating ipakilala sa mga tao kung sino ang Dahilan ng kahanga-hangang kaayusang ito?—Apoc. 4:11.

6, 7. Ano ang ilang kaloob na ibinigay ni Jehova kina Adan at Eva?

6 Layunin ni Jehova na ang mga tao ay mabuhay magpakailanman dito sa lupa. (Gen. 1:28; Awit 37:29) Binigyan niya sina Adan at Eva ng iba’t ibang mahahalagang kaloob para masiyahan sa buhay. (Basahin ang Santiago 1:17.) Binigyan sila ni Jehova ng malayang kalooban at ng kakayahang mangatuwiran, umibig, at makipagkaibigan. Kinausap Niya si Adan at tinuruan siya kung paano magiging masunurin. Natutuhan din ni Adan kung paano aasikasuhin ang mga pangangailangan niya at kung paano aalagaan ang mga hayop at ang lupain. (Gen. 2:15-17, 19, 20) Nilikha rin ni Jehova sina Adan at Eva na may panlasa, pandama, paningin, pandinig, at pang-amoy. Kaya naman maaari silang lubos na masiyahan sa kagandahan at kasaganaan ng kanilang Paraisong tahanan. Napakarami nilang puwedeng gawin at tuklasin na magdudulot sa kanila ng kasiyahan.

 7 Ano pa ang kasama sa layunin ng Diyos? Nilikha ni Jehova sina Adan at Eva na may kakayahang magkaroon ng sakdal na mga anak. Layunin ng Diyos na magkaanak din ang mga anak nila, hanggang sa mapunô ng pamilya ng tao ang buong lupa. Gusto niyang mahalin nina Adan at Eva, at ng mga magulang na susunod sa kanila, ang kanilang mga anak, gaya ng pagmamahal ni Jehova sa unang sakdal na mga taong anak niya. Ang lupa, taglay ang mga yaman nito, ang magiging permanenteng tahanan nila.—Awit 115:16.

ANO ANG NANGYARI?

8. Bakit ibinigay ang utos na nasa Genesis 2:16, 17?

8 Hindi natupad agad ang layunin ng Diyos. Bakit? Binigyan ni Jehova sina Adan at Eva ng simpleng utos para masubok kung kinikilala nila ang hangganan ng kanilang kalayaan. Sinabi niya: “Mula sa bawat punungkahoy sa hardin ay makakakain ka hanggang masiyahan. Ngunit kung tungkol sa punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain mula roon, sapagkat sa araw na kumain ka mula roon ay tiyak na mamamatay ka.” (Gen. 2:16, 17) Hindi mahirap kina Adan at Eva na intindihin ang utos na ito, at hindi rin ito mahirap sundin dahil napakaraming ibang pagkain doon kaysa sa kaya nilang kainin.

9, 10. (a) Anong akusasyon ang ibinato ni Satanas kay Jehova? (b) Ano ang ipinasiyang gawin nina Adan at Eva? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

9 Gamit ang isang serpiyente, dinaya ni Satanas na Diyablo si Eva para sumuway sa kaniyang Ama na si Jehova. (Basahin ang Genesis 3:1-5; Apoc. 12:9) Ginawang isyu ni Satanas ang bagay na hindi pinahintulutang kumain ang tao “mula sa bawat punungkahoy sa hardin.” Para bang sinasabi niya: ‘Ibig mong sabihin, hindi ninyo puwedeng gawin ang gusto ninyo?’ Pagkatapos, nagbitiw siya ng isang napakalaking kasinungalingan: “Tiyak na hindi kayo mamamatay.” Saka niya sinikap kumbinsihin si Eva na hindi nito kailangang makinig sa Diyos: “Nalalaman ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo mula roon ay madidilat nga ang inyong mga mata.” Pinalitaw ni Satanas na ayaw ni Jehova na kumain sila ng bungang iyon dahil maliliwanagan sila. May-kasinungalingan pang nangako si Satanas: “Kayo nga ay magiging tulad ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama.”

10 Kailangang magpasiya sina Adan at Eva. Susunod ba sila kay Jehova, o makikinig sa serpiyente? Ipinasiya nilang sumuway sa Diyos. Dahil dito, sumali sila sa paghihimagsik ni Satanas. Itinakwil nila si Jehova bilang kanilang Ama at umalis sa ilalim ng kaniyang pamamahala at proteksiyon.—Gen. 3:6-13.

11. Bakit hindi kinukunsinti ni Jehova ang paghihimagsik?

11 Nang maghimagsik sila kay Jehova, naiwala nina Adan at Eva ang kanilang kasakdalan. Sinira din nito ang kaugnayan nila kay Jehova dahil “napakadalisay ng [kaniyang] mga mata upang tumingin sa kasamaan.” Kaya naman hindi niya magagawang kunsintihin ang kasamaan. (Hab. 1:13) Kung kinunsinti niya ito, manganganib ang kapakanan ng lahat ng nilalang na buháy—sa langit at sa lupa. Higit sa lahat, kung ipagwawalang-bahala ng Diyos ang kasalanan sa Eden, makukuwestiyon ang kaniyang pagiging mapagkakatiwalaan. Pero tapat si Jehova sa kaniyang mga pamantayan; hindi niya lalabagin ang mga ito. (Awit 119:142) Kaya naman, kahit binigyan sila ng malayang kalooban, walang karapatan sina Adan at Eva na suwayin ang utos ng Diyos. Dahil sa paghihimagsik nila kay Jehova, namatay sila at bumalik sa alabok na pinanggalingan nila.—Gen. 3:19.

12. Ano ang nangyari sa mga anak ni Adan?

12 Nang kainin nina Adan at Eva ang bungang iyon, hindi na sila maaaring maging  miyembro ng pamilya ng Diyos. Pinalayas sila ng Diyos mula sa Eden, at wala na silang pag-asang makabalik doon. (Gen. 3:23, 24) Sa paggawa nito, makatarungang hinayaan ni Jehova na harapin nila ang resulta ng ginawa nilang desisyon. (Basahin ang Deuteronomio 32:4, 5.) Dahil hindi na sila sakdal, hindi na nila perpektong maipakikita ang mga katangian ng Diyos. Hindi lang naiwala ni Adan ang isang napakagandang kinabukasan para sa kaniya. Naipamana rin niya ang di-kasakdalan, kasalanan, at kamatayan sa kaniyang mga anak. (Roma 5:12) Pinagkaitan niya ng pag-asang buhay na walang hanggan ang kaniyang mga supling. Hindi na rin maaaring magkaroon ng sakdal na anak sina Adan at Eva, at gayundin ang kanilang mga anak. Matapos italikod sa Diyos sina Adan at Eva, patuloy na dinadaya ni Satanas na Diyablo ang sangkatauhan hanggang ngayon.—Juan 8:44.

IBABALIK NG PANTUBOS ANG NASIRANG UGNAYAN

13. Ano ang gusto ni Jehova para sa sangkatauhan?

13 Sa kabila ng paghihimagsik nina Adan at Eva, mahal pa rin ng Diyos ang mga tao. Gusto pa rin ni Jehova na magkaroon ng mabuting kaugnayan sa kaniya ang sangkatauhan. Ayaw niyang mamatay ang sinuman. (2 Ped. 3:9) Kaya pagkatapos ng paghihimagsik, kaagad na gumawa ang Diyos ng mga kaayusan para maibalik ang nasirang kaugnayan ng mga tao sa kaniya, habang nanghahawakan pa rin sa kaniyang matuwid na mga pamantayan. Paano ito ginawa ni Jehova?

14. (a) Ayon sa Juan 3:16, anong paglalaan ang ibinigay ng Diyos para mailigtas ang sangkatauhan sa kasalanan at kamatayan? (b) Anong tanong ang maaari nating ipakipag-usap sa mga interesado?

14 Basahin ang Juan 3:16. Kabisado ng marami sa mga inaanyayahan natin sa Memoryal ang tekstong ito. Pero ang tanong ay, Paano magiging posible ang buhay na walang hanggan dahil sa hain ni Jesus? Sa pamamagitan ng kampanya sa Memoryal, ng pagdiriwang ng Memoryal, at ng mga pagdalaw natin sa mga dumalo, maipaliliwanag natin sa mga interesado ang sagot sa mahalagang tanong na iyan. Kapag naunawaan nila kung paanong ang pantubos ay kapahayagan ng pag-ibig at karunungan ni Jehova, tiyak na mapapahanga sila. Anong mga punto tungkol sa pantubos ang puwede nating itampok?

15. Paano naiiba ang taong si Jesus sa taong si Adan?

15 Naglaan si Jehova ng isang sakdal na tao na magiging manunubos. Ang sakdal na taong iyon ay dapat na matapat kay Jehova at handang magbigay ng kaniyang buhay kapalit ng nagkasalang sangkatauhan. (Roma 5:17-19) Inilipat ni Jehova ang buhay ng kaniyang kauna-unahang nilalang mula sa langit tungo sa lupa. (Juan 1:14) Kaya naman si Jesus ay naging isang sakdal na tao, gaya ni Adan. Pero di-tulad ni Adan, naabot ni Jesus ang pamantayang itinakda ni Jehova para sa isang sakdal na tao. Sa ilalim ng pinakamatitinding pagsubok, hindi nagkasala si Jesus at hindi niya nilabag ang anumang utos ng Diyos.

16. Bakit napakahalagang kaloob ang pantubos?

16 Bilang sakdal na tao, maililigtas ni Jesus ang sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan. Katumbas na katumbas siya ni Adan kung hindi sana ito nagkasala—isang sakdal na taong lubusang matapat at masunurin sa Diyos. (1 Tim. 2:6) Si Jesus ang haing pantubos na nagbukas ng daan para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang “marami”—mga lalaki, babae, at mga bata. (Mat. 20:28) Oo, ang pantubos ang susi para matupad ang orihinal na layunin ng Diyos. (2 Cor. 1:19, 20) Dahil sa pantubos, lahat  ng taong tapat ay may pag-asang mabuhay nang walang hanggan.

BINUKSAN NI JEHOVA ANG DAAN PARA MAKABALIK TAYO

17. Ano ang magiging posible dahil sa pantubos?

17 Napakalaking sakripisyo ang ginawa ni Jehova para mailaan ang pantubos. (1 Ped. 1:19) Mahalaga sa kaniya ang mga tao, kung kaya handa siyang ibigay ang kaniyang kaisa-isang Anak para mamatay alang-alang sa atin. (1 Juan 4:9, 10) Masasabing si Jesus ang humalili sa ating unang amang tao na si Adan. (1 Cor. 15:45) Sa paggawa nito, hindi lang tayo binibigyan ni Jesus ng buhay. Binibigyan din niya tayo ng pagkakataong makabalik sa pamilya ng Diyos. Salig sa hain ni Jesus, maaaring tanggapin muli ni Jehova ang mga tao para maging bahagi ng kaniyang pamilya nang hindi ikinokompromiso ang kaniyang matuwid na mga pamantayan. Napakasarap isipin ang panahon kapag naging sakdal na ang lahat ng taong tapat! Lubusan nang magkakaisa ang pamilya ni Jehova sa langit at sa lupa. Sa panahong iyon, lahat tayo ay magiging mga anak na ng Diyos.—Roma 8:21.

18. Kailan magiging “lahat ng bagay sa bawat isa” si Jehova?

18 Hindi hadlang ang paghihimagsik ni Satanas para maipaabot ni Jehova ang pag-ibig niya sa sangkatauhan, at hindi rin nito mapipigilan ang di-sakdal na mga tao na maging matapat kay Jehova. Sa pamamagitan ng pantubos, tutulungan ni Jehova na maging ganap na matuwid ang lahat ng kaniyang mga anak. Isip-isipin ang panahon kapag ang lahat ng “nakakakita [o, kumikilala] sa Anak at nananampalataya sa kaniya” ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. (Juan 6:40) Dahil sa kaniyang dakilang pag-ibig at karunungan, pasasakdalin ni Jehova ang pamilya ng tao, ayon sa kaniyang orihinal na layunin. Sa gayon, si Jehova, ang ating Ama, ay magiging “lahat ng bagay sa bawat isa.”—1 Cor. 15:28.

19. (a) Bilang pagpapahalaga sa pantubos, ano ang dapat nating gawin? (Tingnan ang kahong “ Patuloy Nating Hanapin ang mga Karapat-dapat.”) (b) Anong aspekto ng pantubos ang tatalakayin natin sa susunod?

19 Kung pinahahalagahan natin ang pantubos, gagawin natin ang ating buong makakaya para ipaalam sa iba kung paano sila maaaring makinabang sa napakahalagang kaloob na ito. Kailangang malaman ng mga tao na sa pamamagitan ng pantubos, maibiging iniaalok ni Jehova sa sangkatauhan ang pag-asang buhay na walang hanggan. Pero hindi lang iyan ang nagagawa ng pantubos. Tatalakayin sa susunod na artikulo kung paano sinasagot ng hain ni Jesus ang mga usaping moral na ibinangon ni Satanas sa hardin ng Eden.