Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ingatan ang Espirituwalidad Habang Naglilingkod sa Banyagang Teritoryo

Ingatan ang Espirituwalidad Habang Naglilingkod sa Banyagang Teritoryo

“Sa aking puso ay pinakaingatan ko ang iyong pananalita.”—AWIT 119:11.

AWIT: 142, 92

1-3. (a) Anuman ang ating kalagayan, ano ang dapat nating gawing priyoridad? (b) Anong partikular na mga hamon ang napapaharap sa mga nag-aaral ng ibang wika, at anong mga tanong ang bumabangon? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

SA NGAYON, libo-libong Saksi ni Jehova ang abalang nakikibahagi sa katuparan ng pangitain na ipahayag ang mabuting balita “sa bawat bansa at tribo at wika at bayan.” (Apoc. 14:6) Nag-aaral ka ba ng ibang wika? Naglilingkod ka ba bilang misyonero o need-greater sa isang banyagang lupain, o dumadalo sa isang kongregasyong banyaga ang wika sa inyong bansa?

2 Bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan nating gawing priyoridad ang espirituwalidad natin at ng ating pamilya. (Mat. 5:3) Pero dahil abala tayo, hindi laging madaling magkaroon ng makabuluhang personal na pag-aaral. At may mga karagdagang hamon pa para sa mga naglilingkod sa banyagang teritoryo.

3 Bukod sa pag-aaral ng ibang wika, kailangan ding tiyakin ng mga naglilingkod sa banyagang teritoryo na regular silang nakakakain ng matigas na espirituwal na pagkain. (1 Cor. 2:10) Paano nila iyon magagawa kung hindi pa nila lubusang naiintindihan ang wikang ginagamit sa kongregasyon? At bakit dapat tiyakin ng Kristiyanong mga  magulang na tumatagos sa puso ng kanilang mga anak ang Salita ng Diyos?

ISANG PANGANIB SA ATING ESPIRITUWALIDAD

4. Ano ang isang posibleng panganib sa ating espirituwalidad? Magbigay ng halimbawa.

4 Kung hindi natin nauunawaan ang Salita ng Diyos sa isang banyagang wika, maaaring manganib ang ating espirituwalidad. Noong ikalimang siglo B.C.E., nabahala si Nehemias nang malaman niya na ang ilang anak ng mga Judiong bumalik mula sa Babilonya ay hindi marunong ng wikang Hebreo. (Basahin ang Nehemias 13:23, 24.) Naiwawala na ng mga batang ito ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga lingkod ng Diyos dahil hindi nila lubusang nauunawaan ang Salita ng Diyos.—Neh. 8:2, 8.

5, 6. Ano ang napansin ng ilang magulang na naglilingkod sa banyagang teritoryo, at bakit?

5 Napansin ng ilang Kristiyanong magulang na naglilingkod sa banyagang teritoryo na nawawalan ng interes sa katotohanan ang kanilang mga anak. Dahil hindi lubusang naiintindihan ng mga bata ang mga pulong, hindi tumatagos sa kanilang puso ang pinag-aaralan sa Kingdom Hall. “Kapag ipinakikipag-usap ang espirituwal na mga bagay, dapat na sangkot ang puso at damdamin,” ang sabi ni Pedro, [1] taga-South America na lumipat sa Australia kasama ng kaniyang pamilya.—Luc. 24:32.

6 Kapag nagbabasa tayo sa wikang banyaga, hindi gaanong sangkot ang puso natin kaysa kung nagbabasa tayo sa sariling wika. Nakapapagod din sa isip at nakapanghihina sa espirituwal kapag nahihirapan tayong makipag-usap gamit ang ibang wika. Kaya bagaman gusto nating mapanatili ang pagnanais na maglingkod sa banyagang teritoryo, dapat din nating ingatan ang ating espirituwalidad.—Mat. 4:4.

ININGATAN NILA ANG KANILANG ESPIRITUWALIDAD

7. Paano ipinilit ng mga Babilonyo kay Daniel ang kanilang kultura at relihiyon?

7 Nang ipatapon sa Babilonya si Daniel at ang mga kasama niya, pinilit sila ng mga Babilonyo na tanggapin ang kultura doon. Paano? Itinuro sa kanila “ang wika ng mga Caldeo.” Binigyan din sila ng mga pangalang Babilonyo ng opisyal ng korte na nagsasanay sa kanila. (Dan. 1:3-7) Ang ipinangalan kay Daniel ay hango sa pangalan ni Bel, ang pangunahing diyos ng Babilonya. Malamang na gustong itanim ni Haring Nabucodonosor sa isip ni Daniel na ang Diyos niyang si Jehova ay nadaig na ng diyos ng Babilonya.—Dan. 4:8.

8. Ano ang nakatulong kay Daniel na maingatan ang kaniyang espirituwalidad habang nasa banyagang lupain?

8 Kahit inaalok siya ng masasarap na pagkain ng hari, “ipinasiya ni Daniel sa kaniyang puso na hindi niya durumhan ang kaniyang sarili.” (Dan. 1:8) Dahil patuloy niyang pinag-aralan ang sagradong mga aklat sa kaniyang sariling wika, naingatan ni Daniel ang kaniyang espirituwalidad habang nasa banyagang lupain. (Dan. 9:2) Kaya naman kahit mga 70 taon na ang lumipas mula nang dalhin siya sa Babilonya, kilalá pa rin siya sa kaniyang pangalang Hebreo.—Dan. 5:13.

9. Ayon sa Awit 119, ano ang naging epekto ng Salita ng Diyos sa manunulat ng awit na ito?

9 Ang manunulat ng Awit 119 ay nagkaroon ng lakas na makapanindigan dahil sa Salita ng Diyos. Kinailangan niyang tiisin ang panghahamak ng ilang miyembro ng maharlikang korte. (Awit 119:23, 61) Pero hinayaan niyang tumagos sa kaniyang puso ang mga pananalita ng Diyos.—Basahin ang Awit 119:11, 46.

 INGATAN ANG IYONG ESPIRITUWALIDAD

10, 11. (a) Ano ang dapat nating maging tunguhin kapag nag-aaral ng Salita ng Diyos? (b) Paano natin maaabot ang ating tunguhin? Ilarawan.

10 Kahit abala tayo sa ating teokratiko at sekular na mga responsibilidad, kailangan nating maglaan ng panahon para sa personal na pag-aaral at pampamilyang pagsamba. (Efe. 5:15, 16) Pero hindi lang ito para makapagbasa ng espesipikong dami ng pahina o para makapaghanda ng komento sa pulong. Tunguhin nating tumagos sa ating puso ang Salita ng Diyos at mapatibay ang ating pananampalataya.

11 Para magawa iyan, kailangan nating maging balanse at isipin, hindi lang ang espirituwal na pangangailangan ng iba, kundi ang sariling pangangailangan din natin. (Fil. 1:9, 10) Tandaan natin na kapag naghahanda tayo para sa ministeryo, pulong, o isang pahayag, kadalasan nang hindi natin ikinakapit sa ating sarili ang pinag-aaralan natin. Bilang paglalarawan: Bago ihain ng isang chef ang kaniyang niluto, kailangan muna niya itong tikman. Pero hindi sapat iyon para manatili siyang malusog. Kailangan din niyang maghanda ng masusustansiyang pagkain para sa kaniyang sarili. Sa katulad na paraan, para manatili tayong malusog sa espirituwal, dapat tayong kumain ng espirituwal na pagkaing tutugon sa personal na pangangailangan natin.

12, 13. Bakit nakita ng maraming naglilingkod sa banyagang teritoryo na nakatutulong ang regular na pag-aaral ng Bibliya sa sariling wika?

12 Nakita ng maraming naglilingkod sa banyagang teritoryo na nakatutulong ang regular na pag-aaral ng Bibliya sa “sariling wika na kinapanganakan” nila. (Gawa 2:8) Alam maging ng mga misyonero na para manatili silang matatag sa kanilang atas sa ibang bansa, hindi sapat na may naiintindihan lang sila sa mga pulong.

 13 Si Alain, na mga walong taon nang nag-aaral ng wikang Persian, ay nagsabi: “Kapag naghahanda ako para sa pulong sa wikang Persian, ang wika mismo ang napagtutuunan ko. Dahil isip ko lang ang gumagana, hindi gaanong tumatagos sa puso ko ang espirituwal na mga bagay na nababasa ko. Kaya regular akong naglalaan ng panahon para pag-aralan ang Bibliya at ang iba pang publikasyon sa sarili kong wika.”

ABUTIN ANG PUSO NG IYONG MGA ANAK

14. Ano ang dapat tiyakin ng mga magulang, at bakit?

14 Dapat tiyakin ng Kristiyanong mga magulang na tumatagos sa puso at isip ng kanilang mga anak ang Salita ng Diyos. Matapos maglingkod nang mahigit tatlong taon sa isang banyagang teritoryo, napansin ng mag-asawang sina Serge at Muriel na nawawalan ng gana sa teokratikong mga gawain ang kanilang anak na lalaki na edad 17. “Naiinip siya sa ministeryo sa ibang wika, pero dati naman, gustong-gusto niyang mangaral sa French, na sarili niyang wika,” ang sabi ni Muriel. “Nang makita namin na ang ganitong sitwasyon ay pumipigil sa anak namin na sumulong sa espirituwal,” ang sabi ni Serge, “nagpasiya kaming bumalik sa dati naming kongregasyon.”

Tiyaking tumatagos sa puso ng iyong mga anak ang katotohanan (Tingnan ang parapo 14, 15)

15. (a) Ano-ano ang posibleng dahilan para ipasiya ng mga magulang na bumalik sa kongregasyong gumagamit ng wikang mas naiintindihan ng kanilang mga anak? (b) Ano ang tagubilin ng Deuteronomio 6:5-7 para sa mga magulang?

15 Ano-ano ang posibleng dahilan para ipasiya ng mga magulang na bumalik sa kongregasyong gumagamit ng wikang mas naiintindihan ng kanilang mga anak? Una, dapat nilang tiyakin kung may sapat silang panahon at lakas para turuan ang kanilang mga anak na ibigin si Jehova habang tinuturuan din ang mga ito ng ibang wika. Ikalawa, baka mapansin nilang nawawalan na ng interes ang kanilang mga anak sa espirituwal na mga gawain o sa paglilingkod sa banyagang teritoryo. Sa gayong mga kalagayan, maaaring pag-isipan ng mga magulang na bumalik sa kongregasyong gumagamit ng wikang mas naiintindihan ng kanilang mga anak hanggang sa maging matatag ang mga ito sa katotohanan.—Basahin ang Deuteronomio 6:5-7.

16, 17. Paano nagawang sanayin ng ilang magulang ang kanilang mga anak sa espirituwal na paraan habang naglilingkod sa banyagang teritoryo?

16 Nagawa ng ilang magulang na turuan ang kanilang mga anak sa kanilang sariling wika kahit dumadalo sila sa kongregasyon o grupong gumagamit ng banyagang wika. Si Charles, na may tatlong anak na babae na edad 9 hanggang 13, ay dumadalo sa isang grupo na gumagamit ng wikang Lingala. Ipinaliwanag niya: “Nagpasiya kaming turuan ang mga anak namin at mag-family worship sa sarili naming wika. Pero mayroon din kaming mga practice session at game sa wikang Lingala. Kaya natututo na sila, nag-e-enjoy pa sila.”

Sikaping matutuhan ang lokal na wika at makibahagi sa mga pulong (Tingnan ang parapo 16, 17)

17 Si Kevin, na may dalawang anak na babae, edad lima at walo, ay gumawa ng paraan dahil hindi masyadong maintindihan ng mga ito ang mga pulong sa banyagang wika. Ipinaliwanag niya: “Inii-study naming mag-asawa ang aming mga anak sa French, na sarili nilang wika. Tunguhin din naming makadalo ng pulong sa French minsan sa isang buwan, at nagbabakasyon kami para makadalo ng kombensiyon sa aming sariling wika.”

18. (a) Anong simulain sa Roma 15:1, 2 ang makatutulong para malaman mo ang pinakamabuti para sa iyong mga anak? (b) Ano ang mungkahi ng ilang magulang? (Tingnan ang dulong tala.)

18 Siyempre pa, nasa bawat pamilya ang pagpapasiya kung ano ang pinakamabuti sa espirituwalidad ng kanilang mga anak. [2] (Gal. 6:5) Inamin ni Muriel, na binanggit kanina, na kinailangan nilang mag-asawa na isakripisyo ang gusto nila para sa espirituwal  na kapakanan ng kanilang anak. (Basahin ang Roma 15:1, 2.) Pero para kay Serge, tama ang naging desisyon nila. Sinabi niya: “Mula nang bumalik kami sa kongregasyong gumagamit ng French, sumulong sa espirituwal ang aming anak, at nabautismuhan. Regular pioneer na siya ngayon. Pinag-iisipan pa nga niyang bumalik sa isang grupong banyaga ang wika!”

HAYAANG TUMAGOS SA PUSO MO ANG SALITA NG DIYOS

19, 20. Paano natin maipakikita ang pag-ibig natin sa Salita ng Diyos?

19 Dahil sa pag-ibig, ipinasalin ni Jehova ang kaniyang Salita, ang Bibliya, sa daan-daang wika para ‘ang lahat ng uri ng mga tao ay sumapit sa tumpak na kaalaman sa katotohanan.’ (1 Tim. 2:4) Alam niyang mas matutugunan ang espirituwal na pangangailangan ng mga tao kung mababasa nila ang kaniyang kaisipan sa wikang tumatagos sa kanilang puso.

20 Pero anuman ang kalagayan natin, dapat tayong kumain ng matigas na espirituwal na pagkain. Kung regular nating pag-aaralan ang Kasulatan sa wikang tumatagos sa ating puso, maiingatan natin ang espirituwalidad natin at ng ating pamilya. At maipakikita natin na talagang pinakaiingatan natin ang mga pananalita ng Diyos.—Awit 119:11.

^ [1] (parapo 5) Binago ang mga pangalan.

^ [2] (parapo 18) Tinatalakay sa artikulong “Pagpapalaki ng mga Anak sa Banyagang Lupain—Ang mga Hamon at mga Gantimpala” sa Bantayan, Oktubre 15, 2002, ang mga simulain sa Bibliya na makatutulong sa inyong pamilya.