Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Nobyembre 2017

Umawit Nang Masaya!

Umawit Nang Masaya!

“Mabuti ang umawit sa ating Diyos.”—AWIT 147:1.

AWIT: 9, 138

1. Ano ang nagagawa natin sa tulong ng pag-awit?

ISANG sikat na lyricist ang nagsabi: “Ang mga salita ay lumilikha ng mga kaisipan. Ang musika ay lumilikha ng damdamin. Pero ang isang awit ay nagpapadama sa iyo ng isang kaisipan.” Ang pinakamahalagang kaisipan na dapat nating ‘madama’ ay ang mga kapahayagan ng papuri at pag-ibig para sa ating Ama sa langit, si Jehova! Kaya mahalagang bahagi ng tunay na pagsamba ang pag-awit, mag-isa man tayo o kasama ng mga kapatid.

2, 3. (a) Ano ang saloobin ng iba tungkol sa pag-awit nang malakas kasama ng kongregasyon? (b) Anong mga tanong ang tatalakayin natin?

2 Pero kumusta naman ang pag-awit nang malakas kasama ng kongregasyon? Nahihiya ka ba? Sa ilang kultura, naiilang ang mga lalaki na kumanta sa harap ng iba. May negatibong epekto ito sa buong kongregasyon, lalo na kung nag-aatubiling umawit ang mga elder o may iba silang pinagkakaabalahan habang umaawit ang kongregasyon.—Awit 30:12.

3 Kung tatandaan natin na ang pag-awit ay bahagi ng ating pagsamba, hindi tayo aalis o iiwas sa bahaging ito ng pagpupulong. Kaya dapat nating tanungin ang sarili: ‘Ano ang saloobin ko sa pag-awit sa mga pulong? Paano ko mapagtatagumpayan ang takot na umawit nang malakas at masaya? At paano ako makaaawit nang mula sa puso?’

 PAG-AWIT—MAHALAGANG BAHAGI NG TUNAY NA PAGSAMBA

4, 5. Sa sinaunang Israel, ano ang mga kaayusan sa pag-awit sa templo?

4 Noon pa man, umaawit na ang tapat na mga mananamba ni Jehova bilang papuri sa kaniya. Kapansin-pansin, kapag tapat na naglilingkod ang mga Israelita kay Jehova, ang pag-awit ay mahalagang bahagi ng kanilang pagsamba. Halimbawa, bilang paghahanda sa paglilingkod sa templo, nag-organisa si Haring David ng 4,000 Levita na magbibigay ng papuri kay Jehova sa pamamagitan ng musika. Kasama rito ang 288 “na sinanay sa pag-awit kay Jehova, ang lahat ay mga bihasa.”—1 Cro. 23:5; 25:7.

5 Noong panahon ng inagurasyon ng templo, nagkaroon ng mahalagang bahagi ang musika at pag-awit. Ayon sa ulat: “At nangyari, nang ang mga manunugtog ng trumpeta at ang mga mang-aawit ay magkaisa sa pagpaparinig ng isang tunog ng papuri at pasasalamat kay Jehova, at nang ilakas nila ang tunog ng mga trumpeta at ng mga simbalo at ng mga panugtog para sa pag-awit at ng pagpuri kay Jehova, . . . pinunô ng kaluwalhatian ni Jehova ang bahay ng tunay na Diyos.” Tiyak na napatibay ang pananampalataya ng mga Israelita nang okasyong iyon!—2 Cro. 5:13, 14; 7:6.

6. Ilarawan ang espesyal na presentasyon ng pag-awit noong gobernador si Nehemias sa Jerusalem.

6 Nang organisahin ni Nehemias ang tapat na mga Israelita para muling itayo ang mga pader ng Jerusalem, nag-organisa rin siya ng mga Levitang mang-aawit na sinasabayan ng kumpletong mga panugtog. Nang ialay ang mga pader, lalong naging masaya ang pagdiriwang dahil sa espesyal na presentasyon ng pag-awit. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng “dalawang malalaking koro ng pasasalamat.” Naglakad ang mga ito sa magkaibang direksiyon at nagtagpo sa pader malapit sa templo. Napakalakas ng kanilang pag-awit, na maririnig kahit sa malayo. (Neh. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Tiyak na natuwa si Jehova sa masiglang pag-awit ng papuri ng kaniyang mga mananamba!

7. Paano ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng pag-awit sa Kristiyanong pagsamba?

7 Sa pagkakatatag ng kongregasyong Kristiyano, nanatiling mahalagang bahagi ng tunay na pagsamba ang musika. Noong pinakamahalagang gabi sa kasaysayan ng tao, umawit si Jesus kasama ng kaniyang mga alagad matapos idaos ang Hapunan ng Panginoon.—Basahin ang Mateo 26:30.

8. Paano nagpakita ng magandang halimbawa ang unang-siglong mga Kristiyano sa pag-awit para sa pagsamba?

8 Magandang halimbawa ang unang-siglong mga Kristiyano sa sama-samang pag-awit para purihin ang Diyos. Kahit sa mga tahanan lang sila kadalasang nagpupulong, masigla pa rin silang umaawit kay Jehova. Tinagubilinan ni apostol Pablo ang kaniyang mga kapuwa Kristiyano: “Patuloy na magturo at magpaalalahanan sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga salmo, mga papuri sa Diyos, mga espirituwal na awit na may kagandahang-loob, na umaawit sa inyong mga puso kay Jehova.” (Col. 3:16) Ang mga kanta sa ating aklat-awitan ay talagang “mga espirituwal na awit” na dapat awitin nang may pagpapahalaga. Ang mga ito ay kasama sa espirituwal na pagkaing inilalaan ng “tapat at maingat na alipin.”—Mat. 24:45.

DAIGIN ANG TAKOT SA PAG-AWIT

9. (a) Bakit nag-aalangan ang ilan na umawit nang malakas at masaya sa mga pulong at asamblea? (b) Paano tayo dapat umawit ng mga papuri kay Jehova? Sino ang dapat manguna rito? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

9 Paano kung ang pag-awit ay hindi kaugalian sa inyong pamilya, kultura, o lugar?  Dahil sa makabagong teknolohiya, baka nakikinig ka sa mga propesyonal na singer. Kaya baka mahiya ka o madismaya kung ikukumpara mo ang boses mo sa boses nila. Pero hindi ito dapat makahadlang sa pananagutan mong umawit ng mga papuri kay Jehova. Kaya itaas ang iyong aklat-awitan at taas-noong umawit mula sa puso! (Ezra 3:11; basahin ang Awit 147:1.) Para tulungan tayong umawit nang malakas, ipinakikita na ngayon sa mga monitor ng maraming Kingdom Hall ang liriko ng mga awit. Isinama pa nga sa kurikulum ng Kingdom Ministry School para sa mga elder ang pag-awit ng mga awiting pang-Kaharian. Idiniriin nito na kailangang manguna ang mga elder sa pag-awit ng kongregasyon.

10. Ano ang dapat nating tandaan kung takót tayong umawit nang malakas?

10 Ang isang dahilan kung bakit hindi makaawit nang malakas ang ilan ay dahil sa takot. Baka natatakot sila na mangibabaw ang kanilang tinig o hindi maganda ang magiging dating ng boses nila sa iba. Pero tandaan na kapag nagsasalita tayo, “tayong lahat ay natitisod nang maraming ulit.” (Sant. 3:2) Gayunman, hindi ito dahilan para huminto tayo sa pagsasalita. Kaya bakit tayo hihinto sa pag-awit ng papuri kay Jehova dahil lang sa hindi perpekto ang ating pagkanta?

11, 12. Ano ang ilang mungkahi para mapahusay natin ang ating pag-awit?

11 Baka takót tayong umawit dahil hindi tayo marunong kumanta. Mapahuhusay natin ang ating pag-awit kung susundin natin ang ilang mungkahi. *

12 Matututo kang umawit nang malakas sa pamamagitan ng tamang paghinga. Ang paghinga ay nagbibigay ng puwersa sa iyong boses kapag nagsasalita ka o  kumakanta. Dapat na ang iyong pag-awit ay kasinlakas ng pagsasalita mo, o mas malakas pa nga. (Tingnan ang mga mungkahi sa Makinabang sa Edukasyon Mula sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo, pahina 181 hanggang 184, sa ilalim ng subtitulong “Kontrolin Nang Wasto ang Iyong Suplay ng Hangin.”) Sa katunayan, pinasisigla ng Kasulatan ang mga mananamba ni Jehova na ‘humiyaw nang may kagalakan’ kapag umaawit.—Awit 33:1-3.

13. Ipaliwanag kung paano tayo magkakaroon ng higit na kumpiyansa sa pagkanta.

13 Sa inyong pampamilyang pagsamba, o kahit mag-isa ka lang, subukan ito: Pumili ng isa sa mga paborito mong kanta sa ating aklat-awitan. Basahin ang liriko nang malakas at may puwersa. Sumunod, sa gayunding lakas ng tinig, bigkasin ang lahat ng salita ng isang parirala sa isang hingahan. Pagkatapos, awitin ang parirala sa gayunding lakas ng tinig. (Isa. 24:14) Mas magiging buo ang boses mo habang kumakanta, at maganda iyon. Huwag mo itong ikatakot o ikahiya.

14. (a) Paano makatutulong ang pagbukang mabuti ng ating bibig kapag kumakanta? (Tingnan ang kahong “ Pasulungin ang Iyong Pagkanta.”) (b) Anong mga mungkahi para sa mga problema sa boses ang nakita mong makatutulong?

14 Para magkaroon ng puwersa ang boses mo kapag kumakanta, ibukang mabuti ang iyong bibig—mas malaki kaysa kung nagsasalita ka. Paano naman kung sa tingin mo ay mahina talaga ang boses mo o masyadong matinis? May praktikal na mga mungkahi tungkol dito sa Makinabang sa Edukasyon Mula sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo, pahina 184, sa kahong “Pananagumpay sa Espesipikong mga Suliranin.”

UMAWIT NG MGA PAPURI MULA SA PUSO

15. (a) Ano ang ipinatalastas noong 2016 taunang miting? (b) Ano ang ilang layunin ng bagong aklat-awitan?

15 Sabik na sabik ang mga dumalo sa 2016 taunang miting ng Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania nang ipatalastas ni Brother Stephen Lett ng Lupong Tagapamahala  na isang bagong aklat-awitan, na may pamagat na Umawit Nang Masaya kay Jehova, ang malapit nang gamitin sa mga pulong. Ipinaliwanag ni Brother Lett na ang isang layunin ng pagrerebisa ay para maging kasuwato ng nirebisang New World Translation of the Holy Scriptures ang mga kanta. Para magawa ito, inalis at nirebisa ang mga pananalitang wala na sa 2013 nirebisang edisyon ng New World Translation. May idinagdag ding mga bagong awit tungkol sa ating gawaing pangangaral at sa pagpapahalaga natin sa pantubos. Isa pa, dahil ang pag-awit ay mahalagang bahagi ng ating pagsamba, gusto ng Lupong Tagapamahala na magkaroon tayo ng aklat-awitan na mataas ang kalidad, na ang pabalat ay kagaya ng sa nirebisang New World Translation.

16, 17. Ano ang ilang pagbabago sa ating aklat-awitan?

16 Para mas madaling gamitin ang Umawit Nang Masaya kay Jehova, ang mga kanta ay pinagsunod-sunod ayon sa paksa. Halimbawa, ang unang 12 kanta ay tungkol kay Jehova, ang sumunod na 8 kanta ay tungkol kay Jesus at sa pantubos, at iba pa. May indise ng mga paksa na makatutulong lalo na sa paghahanap ng kanta para sa pahayag pangmadla.

17 Para makaawit tayo nang mula sa puso, ang ilang liriko ay nirebisa para maging malinaw ang mensahe at para alisin ang mga salitang hindi na karaniwang ginagamit. Halimbawa, ang salitang “balakyot” ay hindi na gaanong ginagamit ngayon, kaya pinalitan ito. Ang pamagat ng kantang “Laksa-laksang Kapatiran” ay pinalitan ng “Ang Ating Buong Kapatiran,” at in-adjust din ang mga liriko nito. Binago rin ang pamagat ng “Ingatan Mo ang Iyong Puso” at ginawang “Bantayan ang Ating Puso.” Bakit? Sa ating mga pulong, asamblea, at kombensiyon, maraming baguhan, interesado, at mga sister. Baka nakakaasiwa sa kanilang kumanta na para bang sinasabihan nila ang iba kung ano ang dapat gawin. Kaya binago ang pamagat ng awit at ang mga liriko nito.

Praktisin ang mga kanta sa inyong pampamilyang pagsamba (Tingnan ang parapo 18)

18. Bakit dapat kang maging pamilyar sa mga kanta sa ating bagong aklat-awitan? (Tingnan ang talababa.)

18 Maraming kanta sa Umawit Nang Masaya kay Jehova ang nasa anyong panalangin. Sa mga kantang ito, maipapahayag mo kay Jehova ang iyong personal na damdamin. Ang ibang kanta naman ay tutulong para mapasigla tayo “sa pag-ibig at sa maiinam na gawa.” (Heb. 10:24) Kaya tiyak na gusto nating maging pamilyar sa mga himig, ritmo, at liriko ng ating mga awit. Makatutulong sa iyo ang pakikinig sa rekording ng mga awit sa jw.org. Kung papraktisin mo ang mga ito sa bahay, makaaawit ka nang may kumpiyansa at mula sa puso. *

19. Ano ang isang paraan para ang lahat sa kongregasyon ay tuwirang makasamba kay Jehova?

19 Tandaan na ang pag-awit ay mahalagang bahagi ng ating pagsamba. Napakagandang paraan ito para ipakita ang ating pag-ibig at pagpapahalaga kay Jehova. (Basahin ang Isaias 12:5.) Kung aawit ka nang malakas at masaya, mapasisigla mo rin ang iba na kumanta nang may kumpiyansa. Oo, ang lahat sa kongregasyon—bata, matanda, at baguhan—ay puwedeng sumamba nang tuwiran kay Jehova sa pamamagitan ng pag-awit. Kaya huwag matakot na umawit! Sundin ang tagubiling ibinigay ng salmista: “Umawit kayo kay Jehova”! Oo, umawit nang masaya!—Awit 96:1.

^ par. 11 Para sa higit pang impormasyon kung paano mapahuhusay ang iyong pag-awit, panoorin ang Disyembre 2014 buwanang programa ng JW Broadcasting (available sa wikang Ingles sa video category na FROM OUR STUDIO).

^ par. 18 Para pasiglahin tayong umawit, ang bawat sesyon ng kombensiyon at asamblea ay nagsisimula sa 10-minutong music presentation. Ang mga musikang ito ng orkestra ay ginawa para ihanda ang ating puso at isip sa programa. Kaya pinasisigla tayong maupo na bago magsimula ang musika at makinig na mabuti.