Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Nobyembre 2016

Nakalaya Sila sa Huwad na Relihiyon

Nakalaya Sila sa Huwad na Relihiyon

“Lumabas kayo sa kaniya, bayan ko.”—APOC. 18:4.

AWIT: 101, 93

1. Bakit makaaasa ang bayan ng Diyos na lalaya sila mula sa Babilonyang Dakila, at anong mga tanong ang susuriin natin?

SA NAUNANG artikulo, nalaman natin kung paano naging bihag ng Babilonya ang tapat na mga Kristiyano. Mabuti na lang, hindi sila mananatiling bihag magpakailanman. Mawawalang-saysay ang utos ng Diyos na “Lumabas kayo sa kaniya, bayan ko” kung imposible naman palang makalaya sa impluwensiya ng pandaigdig na imperyo ng huwad na relihiyon. (Basahin ang Apocalipsis 18:4.) Gusto na nating malaman kung kailan lubusang nakalaya sa Babilonya ang bayan ng Diyos! Pero sagutin muna natin ang mga tanong na ito: Ano ang paninindigan ng mga Estudyante ng Bibliya may kinalaman sa Babilonyang Dakila bago ang 1914? Gaano kasigasig sa pangangaral ang ating mga kapatid noong Digmaang Pandaigdig I? Naging bihag ba sila ng Babilonya dahil nangangailangan sila ng pagtutuwid at disiplina?

“ANG PAGBAGSAK NG BABILONYA”

2. Ano ang paninindigan ng unang mga Estudyante ng Bibliya may kinalaman sa huwad na relihiyon ayon sa pagkaunawa nila noon?

2 Noong mga dekada bago ang Digmaang Pandaigdig I, nakita ni Charles Taze Russell at ng kaniyang mga kasamahan na hindi nagtuturo ng katotohanang nasa Bibliya ang mga organisasyon  ng Sangkakristiyanuhan. Kaya nagpasiya silang huwag magkaroon ng anumang kaugnayan sa huwad na relihiyon ayon sa pagkaunawa nila noon. Mula pa noong Nobyembre 1879, tuwiran nang sinabi ng Zion’s Watch Tower ang kanilang makakasulatang paninindigan: “Ang bawat iglesya na nag-aangking malinis na birhen na kasal kay Kristo, ngunit sa totoo’y kaisa at sinusuportahan ng sanlibutan (mabangis na hayop) ay dapat nating hatulan bilang isang iglesyang patutot ayon sa wika ng kasulatan,” bilang pagtukoy sa Babilonyang Dakila.—Basahin ang Apocalipsis 17:1, 2.

3. Anong pagkilos ang ginawa ng mga Estudyante ng Bibliya para ipakitang kailangan nilang humiwalay sa huwad na relihiyon? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

3 Alam ng mga lalaki’t babaeng may-takot sa Diyos na hindi sila tatanggap ng pagpapala niya kung patuloy silang susuporta sa mga huwad na relihiyon. Kaya naman maraming Estudyante ng Bibliya ang gumawa ng liham ng pagbibitiw sa kanilang mga simbahan. Binasa ng ilan ang mga liham na iyon sa mga pagtitipon sa simbahan. Kapag ipinagbabawal iyon, nagpapadala sila ng kopya sa bawat miyembro ng simbahan. Ayaw na nilang magkaroon ng anumang kaugnayan sa huwad na relihiyon! Kung ginawa nila ito maraming taon bago nito, baka buhay nila ang naging kapalit. Pero sa maraming bansa noong mga 1870, unti-unti nang nawawala ang suporta ng Pamahalaan sa simbahan. Kaya naman malaya na ang mga tao na pag-usapan ang relihiyon at hayagang tumutol sa kilaláng mga relihiyon.

4. Noong Digmaang Pandaigdig I, ano ang pangmalas ng bayan ng Diyos sa Babilonyang Dakila?

4 Alam ng mga Estudyante ng Bibliya na hindi sapat na sabihin nila sa mga kamag-anak, malalapít na kaibigan, at mga kasamahan sa simbahan ang kanilang paninindigan may kinalaman sa huwad na relihiyon. Kailangang malaman ng mundo na ang Babilonyang Dakila ay isang makasagisag na patutot! Kaya naman, mula Disyembre 1917 hanggang noong pasimula ng 1918, ang iilang libong Estudyante ng Bibliya ay masigasig na namahagi ng 10,000,000 kopya ng isang tract na may paksang “Ang Pagbagsak ng Babilonya”—isang matinding pagtuligsa sa Sangkakristiyanuhan. Galít na galít ang klero! Pero ipinagpatuloy ng mga Estudyante ng Bibliya ang mahalagang gawaing iyon. Determinado silang “sundin ang Diyos bilang tagapamahala sa halip na mga tao.” (Gawa 5:29) Ano ang ibig sabihin nito? Na noong panahon ng digmaan, ang mga lalaki’t babaeng Kristiyano na ito ay hindi na alipin ng Babilonyang Dakila kundi lumalaya na sa impluwensiya nito at tinutulungan ang iba na makalaya rin.

SIGASIG NOONG DIGMAANG PANDAIGDIG I

5. Ano ang patotoo na napakasigasig ng mga kapatid noong Digmaang Pandaigdig I?

5 Noon, sinasabi natin na nagalit si Jehova sa kaniyang bayan dahil hindi sila naging masigasig sa pangangaral noong Digmaang Pandaigdig I. Dahil dito, inakala natin na pinahintulutan ni Jehova na maging bihag sila ng Babilonyang Dakila sa maikling panahon. Pero nang maglaon, nilinaw ng tapat na mga brother at sister na naglilingkod sa Diyos noong 1914 hanggang 1918 na sa kabuoan, ginawa ng bayan ng Diyos ang kanilang buong makakaya para patuloy na makapangaral. Maraming katibayan ang nagpapatunay rito. Ngayong mas naunawaan na natin ang ating teokratikong kasaysayan, naging mas malinaw rin ang pagkaunawa natin sa ilang pangyayaring nakaulat sa Bibliya.

6, 7. (a) Anong mga hamon ang napaharap sa mga Estudyante ng Bibliya noong Digmaang Pandaigdig I? (b) Magbigay ng mga halimbawa ng sigasig na ipinakita ng mga Estudyante ng Bibliya.

6 Sa katunayan, ang mga Estudyante ng  Bibliya noong Digmaang Pandaigdig I (1914-1918) ay abalang-abala sa pangangaral. Hindi iyon naging madali dahil sa ilang kadahilanan. Una, ang pangunahing gawain nang mga panahong iyon ay ang pamamahagi ng literatura sa Bibliya. Nang ipagbawal ng sekular na mga awtoridad ang aklat na The Finished Mystery noong pasimula ng 1918, naging mahirap para sa maraming kapatid ang pangangaral. Hindi pa sila marunong mangaral na gamit lang ang Bibliya, at umaasa silang ang The Finished Mystery ang “magsasalita” para sa kanila. Ang ikalawa ay ang mapamuksang pagkalat ng trangkaso Espanyola noong 1918. Dahil sa paglaganap ng nakahahawang salot na iyon, hiráp ang mga mamamahayag na maglakbay para mangaral. Pero sa kabila nito at ng iba pang hamon, ginawa ng mga Estudyante ng Bibliya ang kanilang buong makakaya para ipagpatuloy ang gawain.

Napakasigasig ng mga Estudyante ng Bibliya! (Tingnan ang parapo 6, 7)

7 Noong 1914, ipinalabas ng maliit na grupo ng mga Estudyante ng Bibliya ang “Photo-Drama of Creation” sa mahigit 9,000,000 katao. Ang “Drama,” gaya ng tawag dito, ay pinagsamang mga larawan at slide na may kasabay na sound. Inilalahad nito ang kasaysayan ng tao mula noong paglalang hanggang sa wakas ng Milenyo. Kahanga-hanga ang palabas na ito nang mga panahong iyon. Pag-isipan ito: Ang bilang ng nakapanood sa dramang iyon noong 1914 ay mas malaki kaysa sa bilang ng aktibong mamamahayag ng Kaharian ngayon sa buong daigdig! Ipinakikita rin ng mga ulat na noong 1916, ang dumalo sa mga pulong pangmadla sa United States ay 809,393, at noong 1918, tumaas ito sa 949,444. Talagang masigasig ang mga Estudyante ng Bibliya noon!

8. Paano nasapatan ang espirituwal na pangangailangan ng mga kapatid noong unang digmaang pandaigdig?

8 Noong unang digmaang pandaigdig, pinagsikapang ilaan ang espirituwal na pagkain at pampatibay sa mga Estudyante ng Bibliya sa iba’t ibang lugar. Pinalakas ng mga paglalaang ito ang mga kapatid para ipagpatuloy ang pangangaral. Sinabi ni Richard H. Barber, isang masigasig na mangangaral nang panahong iyon: “Nagtagumpay kami na patuloy na makapagpadala ng ilang naglalakbay na tagapangasiwa at maipagpatuloy ang sirkulasyon ng The Watch Tower at maipadala ito sa Canada, kung saan ito ipinagbabawal. Pribilehiyo kong padalhan ng pocket-size na mga kopya ng The Finished  Mystery ang mga kapatid na nawalan ng kopya dahil nakumpiska ang mga iyon. Hiniling ni Brother Rutherford na magsaayos kami ng mga kombensiyon sa ilang lunsod sa kanlurang bahagi ng United States at magpadala ng mga tagapagsalita para patibayin ang mga kapatid.”

KAILANGAN ANG PAGDADALISAY

9. (a) Bakit nangailangan ng pagtutuwid at disiplina ang bayan ng Diyos noong 1914 hanggang 1919? (b) Bagaman nangailangan sila ng disiplina, ano ang hindi ibig sabihin nito?

9 Hindi lahat ng ginawa ng mga Estudyante ng Bibliya mula 1914 hanggang 1919 ay kaayon ng Kasulatan. Kahit taimtim sila, hindi laging tama ang pangmalas nila tungkol sa pagpapasakop sa mga pamahalaan. (Roma 13:1) Kaya bilang isang grupo, may mga panahong hindi sila naging neutral pagdating sa digmaan. Halimbawa, nang ideklara ng presidente ng United States ang Mayo 30, 1918, bilang araw ng pagdarasal para sa kapayapaan, hinimok ng The Watch Tower ang mga Estudyante ng Bibliya na sumali rito. May mga kapatid na nagbigay ng suportang pinansiyal sa digmaan, at may ilan pa nga na pumunta sa mismong labanan na may dalang baril at bayoneta. Pero maling isipin na kaya naging bihag ng Babilonyang Dakila ang mga Estudyante ng Bibliya ay dahil kailangan silang ituwid at disiplinahin. Sa kabaligtaran, naunawaan nila ang pananagutang humiwalay sa huwad na relihiyon, at noong Digmaang Pandaigdig I, halos lubusan na silang nakalaya sa pandaigdig na imperyong iyon.—Basahin ang Lucas 12:47, 48.

10. Ano ang matatag na paninindigan ng mga Estudyante ng Bibliya tungkol sa pagiging sagrado ng buhay?

10 Bagaman hindi lubusang nauunawaan ng mga Estudyante ng Bibliya ang Kristiyanong neutralidad gaya ng pagkaunawa natin sa ngayon, isang bagay ang alam nila: Ipinagbabawal ng Bibliya ang pagkitil ng buhay ng tao. Kaya kahit may iilang kapatid na nagdala ng armas at pumunta sa mismong labanan noong Digmaang Pandaigdig I, hindi nila ginamit ang mga sandatang iyon para pumatay ng tao. Ang ilan sa kanila ay ipinadala sa unahan ng labanan para doon mapatay.

11. Paano tumugon ang sekular na mga awtoridad sa makakasulatang paninindigan ng mga Estudyante ng Bibliya tungkol sa digmaan?

11 Maliwanag na galít ang Diyablo sa paninindigan ng mga kapatid tungkol sa digmaan, kahit hindi pa ganap ang pagkaunawa nila noon. Kaya naman lumikha siya ng “kaguluhan sa pamamagitan ng batas.” (Awit 94:20) Sa pakikipag-usap ni Major-General James Franklin Bell ng U.S. Army kina Brother J. F. Rutherford at Brother W. E. Van Amburgh, sinabi niya na sinikap ng U.S. Department of Justice na ipasá sa Kongreso ang isang panukalang-batas na magpapataw ng sentensiyang kamatayan sa mga tatangging humawak ng sandata sa digmaan. Mga Estudyante ng Bibliya ang partikular na tinutukoy niya. Sa tindi ng kaniyang galit, sinabi ni General Bell kay Brother Rutherford: “Hindi naipasá ang panukalang-batas na iyon dahil hinadlangan iyon ni [Presidente] Wilson [ng U.S.]; pero alam namin kung paano namin kayo huhulihin, at gagawin namin iyon!”

12, 13. (a) Bakit sinentensiyahan ng maraming-taóng pagkabilanggo ang walong brother na kinatawan ng Watch Tower Society? (b) Nasira ba ng pagkabilanggo ang determinasyon ng mga brother na ito na sumunod kay Jehova? Ipaliwanag.

12 Tinotoo ng mga awtoridad ang bantang iyon. Inaresto sina Brother Rutherford, Brother Van Amburgh, at anim na iba pang kinatawan ng Watch Tower Society. Noong sinesentensiyahan sila, sinabi ng hukom: “Ang relihiyosong propagandang ginagawa  ng mga lalaking ito ay mas mapanganib kaysa sa isang pangkat ng mga sundalong Aleman . . . Hindi lang nila kinuwestiyon ang mga opisyal ng batas ng Pamahalaan at ang army intelligence bureau, tinuligsa rin nila ang lahat ng ministro ng lahat ng simbahan. Dapat silang parusahan nang matindi.” (Faith on the March, ni A. H. Macmillan, p. 99) Ganoon nga ang nangyari. Ang walong Estudyante ng Bibliya na iyon ay sinentensiyahan ng maraming-taóng pagkabilanggo sa federal penitentiary sa Atlanta, Georgia. Pero nang matapos ang digmaan, pinalaya sila at iniurong ang mga demanda laban sa kanila.

13 Kahit nasa bilangguan, ang walong lalaking ito ay nanindigan sa Kasulatan ayon sa pagkaunawa nila noon. Sa isang petisyon para mapagaan ang kanilang sentensiya, sumulat sila sa presidente ng United States: “Ang kalooban ng Panginoon ay gaya ng sinasabi ng Kasulatan, ‘Huwag kang papatay,’ kaya naman ang sinumang miyembro ng [International Bible Students] Association na nakaalay sa Panginoon pero kusang lalabag sa kaniyang tipan ng pag-aalay ay mawawalan ng pagsang-ayon ng Diyos, na kaniyang lubusang ikapupuksa. Samakatuwid, hindi maaatim ng mga miyembrong iyon na kusang makibahagi sa pagkitil ng buhay ng tao.” Matatapang na salita nga iyan! Talagang walang intensiyong makipagkompromiso ang mga brother na iyon!

SA WAKAS—KALAYAAN!

14. Ayon sa Kasulatan, ilarawan ang nangyari mula 1914 hanggang 1919.

14 Inilalarawan ng Malakias 3:1-3 ang yugto ng panahon—mula 1914 hanggang pasimula ng 1919—kung kailan daranas ng pagdadalisay ang pinahirang “mga anak ni Levi.” (Basahin.) Nang panahong iyon, ang Diyos na Jehova, “ang tunay na Panginoon,” kasama si Jesu-Kristo, “ang mensahero ng tipan,” ay dumating sa espirituwal na templo para siyasatin ang mga naglilingkod doon. Pagkatanggap nila ng kinakailangang disiplina, ang nilinis na bayan ni Jehova ay handa na para sa isang karagdagang atas. Noong 1919, inatasan ang “tapat at maingat na alipin” para maglaan ng espirituwal na pagkain sa sambahayan ng mga mananampalataya. (Mat. 24:45) Malaya na ang bayan ng Diyos sa impluwensiya ng Babilonyang Dakila. Mula noon, dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan ni Jehova, patuloy na lumalago ang kaalaman ng kaniyang bayan tungkol sa kaniyang kalooban at ang pag-ibig nila sa kaniya. Laking pasasalamat nga nila sa kaniyang pagpapala! [1]

15. Paano dapat makaapekto sa atin ang paglaya natin mula sa Babilonyang Dakila?

15 Napakasarap ngang makalaya mula sa pagkabihag ng Babilonyang Dakila! Bigong-bigo ang pagsisikap ni Satanas na pawiin sa mundo ang tunay na Kristiyanismo. Pero hindi tayo dapat sumala sa layunin kung bakit tayo pinalaya ni Jehova. (2 Cor. 6:1) Napakarami pang taimtim na tao ang bihag ng huwad na relihiyon. Kailangan nilang makita ang daan para makalaya. Maaakay natin sila. Oo, tulad ng ating mga kapatid noong nakalipas na siglo, gawin natin ang ating buong makakaya para tulungan silang makalaya!

^ [1] (parapo 14) Maraming pagkakatulad ang 70-taóng pagkabihag ng mga Judio sa Babilonya at ang nangyari sa mga Kristiyano pagkatapos lumitaw ang apostasya. Pero hindi masasabing ang pagkabihag ng mga Judio ay sumasagisag sa nangyari sa mga Kristiyano. Una sa lahat, magkaiba ang haba ng panahon ng pagkabihag. Kaya hindi natin dapat hanapan ng pagkakatulad ang bawat detalye ng pagkabihag sa mga Judio na para bang kapit ang mga ito sa nangyari sa mga pinahirang Kristiyano noong mga taon bago ang 1919.