Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Nobyembre 2016

Mataas Ba ang Pagpapahalaga Mo sa Aklat ni Jehova?

Mataas Ba ang Pagpapahalaga Mo sa Aklat ni Jehova?

“Nang tanggapin ninyo ang salita ng Diyos, . . . tinanggap ninyo ito, . . . gaya ng kung ano nga ito sa totoo, bilang ang salita ng Diyos.”—1 TES. 2:13.

AWIT: 114, 113

1-3. Ano ang posibleng dahilan ng alitan nina Euodias at Sintique, at paano maiiwasan ang gayong mga problema? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

MATAAS ang pagpapahalaga ng mga lingkod ni Jehova sa banal na aklat ng Diyos, ang Bibliya. Dahil hindi tayo sakdal, tumatanggap tayo ng makakasulatang payo kung minsan. Paano tayo tumutugon? Pag-isipan ang nangyari kina Euodias at Sintique, mga Kristiyano noong unang siglo. Nagkaroon ng matinding alitan ang dalawang pinahirang babaeng ito. Hindi sinasabi ng Bibliya kung ano ang dahilan, pero isipin ang isang posibilidad.

2 Ipagpalagay na inimbitahan ni Euodias ang ilang kapatid sa kaniyang tahanan para sa isang salusalo at pakikipagsamahan. Hindi naanyayahan si Sintique, pero narinig niyang nasiyahan ang lahat. Marahil inisip ni Sintique: ‘Hindi ako makapaniwalang hindi ako inimbitahan ni Euodias! Akala ko pa naman matalik na magkaibigan kami.’ Sa sama ng loob, nagsimulang magduda at maghinala si Sintique kay Euodias. Kaya nagsaayos din si Sintique ng sarili niyang salusalo at niyaya ang mga kapatid ding iyon—pero hindi kasama si Euodias! Posibleng makasira sa kapayapaan  ng buong kongregasyon ang alitan nina Euodias at Sintique. Hindi sinasabi ng Bibliya ang sumunod na nangyari, pero posibleng nakinig sila sa maibiging payo ni apostol Pablo.—Fil. 4:2, 3.

3 Kung minsan, nangyayari din ang ganiyang problema sa mga kongregasyon ng bayan ni Jehova ngayon. Pero malulutas, o maiiwasan pa nga, ang mga problemang iyan kung susundin natin ang payo sa Salita ng Diyos, ang Bibliya. At kung mataas ang pagpapahalaga natin sa sariling Aklat ni Jehova, mamumuhay tayo ayon dito.—Awit 27:11.

ANG SARILING AKLAT NG DIYOS AT ANG EMOSYON NG TAO

4, 5. Ano ang payo ng Salita ng Diyos tungkol sa pagkontrol sa ating emosyon?

4 Hindi madaling kontrolin ang ating emosyon kung parang minaliit o naagrabyado tayo. Napakasakit kung pangit ang pagtrato sa atin dahil sa ating lahi, kulay ng balat, o hitsura. Pero mas masakit kung kapuwa Kristiyano ang gumawa nito sa atin! May payo ba sa Salita ng Diyos na tutulong sa atin na harapin ang di-kasakdalan ng iba?

5 Mula’t sapol, inoobserbahan na ni Jehova ang mga ugnayang pantao. Tinitingnan niya ang ating mga emosyon at pagkilos. Kung galít tayo, baka makapagsabi o makagawa tayo ng mga bagay na pagsisisihan natin sa bandang huli. Katalinuhan ngang sundin ang payo ng Bibliya na kontrolin ang ating galit at huwag agad maghinanakit! (Basahin ang Kawikaan 16:32; Eclesiastes 7:9.) Oo, iwasan nating maging maramdamin at sikapin nating maging mas mapagpatawad. Mahalaga kay Jehova at kay Jesus ang pagpapatawad. (Mat. 6:14, 15) Kailangan mo bang maging mas mapagpatawad o kontrolin ang iyong emosyon?

6. Bakit dapat tayong mag-ingat laban sa paghihinanakit?

6 Kung hindi kokontrolin ng mga tao ang kanilang emosyon, maaari silang maging mapaghinanakit. Dahil dito, baka iwasan sila ng iba. Ang taong mapaghinanakit ay magiging masamang impluwensiya sa kongregasyon. Puwede niyang itago ang hinanakit niya, o galit pa nga, pero sa kalaunan, “malalantad sa kongregasyon” ang negatibong mga bagay na nasa puso niya. (Kaw. 26:24-26) Matutulungan ng mga elder ang taong iyon na makita na walang dako sa organisasyon ng Diyos ang paghihinanakit, galit, at pagkikimkim ng sama ng loob. Malinaw ang sinasabi ng sariling Aklat ni Jehova pagdating sa bagay na iyan. (Lev. 19:17, 18; Roma 3:11-18) Sang-ayon ka ba rito?

TANDAAN KUNG PAANO TAYO INAAKAY NI JEHOVA

7, 8. (a) Paano inaakay ni Jehova ang makalupang bahagi ng kaniyang organisasyon? (b) Ano ang ilang utos na nasa Salita ng Diyos, at bakit dapat nating sundin ang mga ito?

7 Inaakay at pinakakain ni Jehova ang makalupang bahagi ng kaniyang organisasyon sa pamamagitan ng “tapat at maingat na alipin” sa ilalim ng pangunguna ni Kristo, ang “ulo ng kongregasyon.” (Mat. 24:45-47; Efe. 5:23) Gaya ng unang-siglong lupong tagapamahala, tinatanggap ng aliping ito ang kinasihang salita, o mensahe, ng Diyos, at mataas ang pagpapahalaga nila rito. (Basahin ang 1 Tesalonica 2:13.) Ano ang ilang utos, o tagubilin, sa Bibliya na inilaan para sa atin?

8 Iniuutos ng Bibliya na regular tayong dumalo sa mga pulong. (Heb. 10:24, 25) Hinihimok tayo nito na magkaisa sa doktrina. (1 Cor. 1:10) Sinasabihan tayo ng Salita ng Diyos na unahin ang Kaharian sa ating buhay. (Mat. 6:33) Idiniriin din sa Kasulatan ang pananagutan at pribilehiyo nating  mangaral sa bahay-bahay, sa pampublikong mga lugar, at sa di-pormal na paraan. (Mat. 28:19, 20; Gawa 5:42; 17:17; 20:20) Tinatagubilinan ng sariling Aklat ng Diyos ang mga elder na panatilihing malinis ang kaniyang organisasyon. (1 Cor. 5:1-5, 13; 1 Tim. 5:19-21) At inuutusan ni Jehova ang lahat ng kabilang sa kaniyang organisasyon na maging malinis sa pisikal at espirituwal.—2 Cor. 7:1.

9. Sino lang ang inatasan ni Jesus para tulungan tayong maunawaan ang Salita ng Diyos?

9 Iniisip ng ilan na kaya nilang intindihin ang Bibliya nang mag-isa. Pero tanging ang ‘tapat na alipin’ ang inatasan ni Jesus para maglaan ng espirituwal na pagkain. Mula 1919, ginagamit ng niluwalhating si Jesu-Kristo ang aliping iyan para tulungan ang kaniyang mga tagasunod na maunawaan ang sariling Aklat ng Diyos at magbigay-pansin sa mga utos nito. Kung susundin natin ang mga tagubilin sa Bibliya, maitataguyod natin ang kalinisan, kapayapaan, at pagkakaisa sa kongregasyon. Kaya tanungin ang sarili, ‘Matapat ba akong sumusunod sa aliping inatasan ni Jesus?’

MABILIS ANG TAKBO NG KARO NI JEHOVA!

10. Paano inilalarawan sa aklat ng Ezekiel ang makalangit na bahagi ng organisasyon ni Jehova?

10 Makikita natin sa nasusulat na Salita ni Jehova ang paglalarawan sa makalangit na bahagi ng kaniyang organisasyon. Halimbawa, nakita ni propeta Ezekiel sa pangitain ang makalangit na bahagi ng organisasyon ng Diyos na kinakatawanan ng isang makalangit na karo. (Ezek. 1:4-28) Nakasakay si Jehova sa karo, at pumupunta ito saanman ito akayin ng kaniyang espiritu. Ang makalangit na bahagi ng kaniyang organisasyon ay nakaiimpluwensiya sa makalupang bahagi. At laging mabilis ang takbo ng karo! Pag-isipan ang maraming pagbabagong ginawa sa organisasyon nitong nakalipas na dekada—at tandaan na si Jehova ang nasa likod ng mga ito. Bago puksain ni Kristo at ng mga banal na anghel ang masamang sanlibutang ito, kumakaripas ang karo ni Jehova para ipagbangong-puri ang kaniyang soberanya at pabanalin ang pangalan niya!

Nagpapasalamat tayo sa maraming masisipag na boluntaryo sa konstruksiyon! (Tingnan ang parapo 11)

11, 12. Ano ang ilang bagay na naisasagawa ng organisasyon ni Jehova?

11 Pag-isipan ang mga naisasagawa ng makalupang bahagi ng organisasyon ng Diyos sa mga huling araw na ito. Konstruksiyon. Naging abala ang daan-daang manggagawa sa pagtatayo ng bagong punong-tanggapan ng mga Saksi ni Jehova sa Warwick, New York, U.S.A. Sa pangangasiwa ng Worldwide Design/Construction Department, libo-libong boluntaryo sa buong mundo ang masipag na nagtatayo ng mga bagong Kingdom Hall at pasilidad ng sangay. Talagang pinasasalamatan natin ang masisipag na boluntaryong ito! Tandaan na pinagpapala ni Jehova ang mga tagapaghayag ng Kaharian na mapagpakumbaba at matapat na nagbibigay ng kanilang makakaya para suportahan sa pinansiyal ang mga proyektong iyon.—Luc. 21:1-4.

 12 Edukasyon. May iba’t ibang paaralan na nagtataguyod ng edukasyon mula sa Diyos. (Isa. 2:2, 3) Nariyan ang Pioneer Service School, School for Kingdom Evangelizers, Gilead School, Bethel Entrants’ School, School for Circuit Overseers and Their Wives, School for Congregation Elders, Kingdom Ministry School, at School for Branch Committee Members and Their Wives. Gustong-gusto ni Jehova na turuan ang kaniyang bayan! Ang ating website na jw.org ay nagtataguyod din ng edukasyong salig sa Bibliya at available dito ang literatura sa daan-daang wika. May espesyal na mga seksiyon dito para sa mga bata at pamilya, at may seksiyon din ng mga balita. Ginagamit mo ba ang jw.org sa ministeryo at sa inyong pampamilyang pagsamba?

MAGING MATAPAT KAY JEHOVA AT SUPORTAHAN ANG KANIYANG ORGANISASYON

13. Ano ang pananagutan natin bilang matapat na mga mananamba ni Jehova?

13 Isang pribilehiyo nga na maging bahagi ng organisasyon ni Jehova! Dahil alam natin ang mga kahilingan at pamantayan ng Diyos, may pananagutan tayong gawin kung ano ang tama at itaguyod ang kaniyang soberanya. Habang palubog nang palubog sa kasamaan ang mundong ito, “kapootan [natin] ang kasamaan,” gaya ni Jehova. (Awit 97:10) Hindi tayo tumutulad sa mga di-makadiyos, na nagsasabi: “Ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti.” (Isa. 5:20) Dahil gusto nating mapasaya ang Diyos, nagsisikap tayong manatiling malinis sa pisikal, moral, at espirituwal na paraan. (1 Cor. 6:9-11) Mahal natin si Jehova at nagtitiwala tayo sa kaniya. Ipinakikita nating matapat tayo sa kaniya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamantayan na nasa kaniyang sariling Aklat, tayo man ay nasa bahay, sa kongregasyon, sa trabaho, sa paaralan—kahit saan. (Kaw. 15:3) Tingnan ang iba pang paraan na mapatutunayan nating matapat tayo sa Diyos.

14. Paano maipakikita ng Kristiyanong mga magulang na matapat sila sa Diyos?

14 Pagpapalaki ng mga anak. Maipakikita ng Kristiyanong mga magulang na matapat sila kay Jehova kung sasanayin nila ang kanilang mga anak ayon sa kaniyang Salita. Hindi sila basta nagpapaimpluwensiya sa lokal na kultura pagdating sa pagpapalaki ng mga anak. Hindi katanggap-tanggap sa Kristiyanong tahanan ang espiritu ng sanlibutan. (Efe. 2:2) Hindi iisipin ng isang bautisadong ama, ‘Sa bansa kasi namin, mga babae ang nagtuturo sa mga anak.’ Malinaw ang sinasabi ng Bibliya: “Mga ama, . . . patuloy na palakihin [ang inyong mga anak] sa disiplina at pangkaisipang patnubay [o, pagtuturo] ni Jehova.” (Efe. 6:4) Gusto ng Kristiyanong mga ama at ina na ang kanilang mga anak ay maging gaya ni Samuel, dahil “si Jehova ay sumasakaniya” habang lumalaki siya.—1 Sam. 3:19.

15. Paano natin maipakikita na matapat tayo kay Jehova kapag gumagawa ng mabibigat na desisyon?

15 Paggawa ng mga desisyon. Sa paggawa ng mabibigat na desisyon, maipakikita natin na matapat tayo sa Diyos kung sasangguni tayo sa Bibliya at sa kaniyang organisasyon. Bilang halimbawa, tingnan natin ang isang sensitibong paksa tungkol sa pagpapalaki ng mga anak. Iniuuwi ng ilang magulang na nasa abroad ang kanilang bagong-silang na anak at pinaaalagaan ito sa mga kamag-anak para patuloy silang makapaghanapbuhay sa abroad. Totoo, personal na desisyon ito, pero dapat nating tandaan na magsusulit tayo sa Diyos sa mga desisyon natin. (Basahin ang Roma 14:12.) Katalinuhan bang gumawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa pamilya at trabaho nang hindi muna kumokonsulta sa  Bibliya? Siyempre hindi! Kailangan natin ang tulong ng ating makalangit na Ama dahil hindi natin kayang patnubayan ang sarili nating hakbang.—Jer. 10:23.

16. Matapos magsilang ang isang babae, anong pagpapasiya ang napaharap sa kaniya? At ano ang nakatulong sa kaniya na makagawa ng tamang desisyon?

16 Isang babae ang nagsilang ng sanggol na lalaki habang nasa ibang bansa. Gusto niyang iuwi ang kaniyang anak para ipaalaga ito sa lolo’t lola ng sanggol. Noong panahong iyon, nagba-Bible study na ang babae sa isang Saksi ni Jehova. Sumusulong siya at natutuhan niya na pananagutan niya sa Diyos na palakihin ang kaniyang anak para maging mananamba ni Jehova. (Awit 127:3; Kaw. 22:6) Ibinuhos ng babae ang kaniyang puso kay Jehova, gaya ng paghimok sa atin ng Kasulatan. (Awit 62:7, 8) Ipinakipag-usap din niya ito sa nagtuturo sa kaniya ng Bibliya at sa iba pa sa kongregasyon. Sa kabila ng panggigipit ng mga kamag-anak at kaibigan, ipinasiya niyang hindi tamang gawin iyon. Humanga ang asawang lalaki dahil naging kanlungan ng kaniyang misis at sanggol ang kongregasyon, kaya nag-aral din siya ng Bibliya at nagsimulang dumalo sa mga pulong kasama nila. Sa tingin mo, nadama kaya ng babae na sinagot ni Jehova ang marubdob na panalangin niya? Tiyak na ganoon ang nadama niya.

17. Anong mga tagubilin ang ibinigay tungkol sa mga tinuturuan sa Bibliya?

17 Pagsunod sa mga tagubilin. Para maipakita nating matapat tayo sa Diyos, kailangan nating sundin ang mga tagubilin mula sa kaniyang organisasyon. Halimbawa, nariyan ang mga mungkahi tungkol sa ating mga tinuturuan sa Bibliya. Inirerekomenda na matapos itatag ang pag-aaral sa Bibliya gamit ang aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?, gugugol tayo nang ilang minuto pagkatapos ng bawat pag-aaral para akayin ang pansin ng estudyante sa organisasyon. Magagawa natin ito sa tulong ng video na Ano’ng Mayroon sa Kingdom Hall? at ng brosyur na Sino ang Gumagawa ng Kalooban ni Jehova Ngayon? Kapag natapos na ng masulong na estudyante ang pag-aaral sa aklat na Itinuturo ng Bibliya, iminumungkahing ituloy ang pag-aaral sa aklat na Manatili sa Pag-ibig ng Diyos, kahit nabautismuhan na siya. Ibinigay ng organisasyon ang mga tagubiling ito para ‘mapatatag sa pananampalataya’ ang mga bagong alagad. (Col. 2:7) Sinusunod mo ba ang mga mungkahing ito mula sa organisasyon ni Jehova?

18, 19. Ano ang ilang dahilan para magpasalamat kay Jehova?

18 Marami tayong dahilan para magpasalamat kay Jehova! Utang natin ang ating buhay sa kaniya. Kung hindi dahil sa kaniya, hindi tayo makakakilos at iiral. (Gawa 17:27, 28) Binigyan niya tayo ng napakahalagang regalo—ang kaniyang sariling aklat, ang Bibliya. Tinatanggap natin ito bilang salita, o mensahe, mula sa Diyos, gaya ng ginawa ng mga Kristiyano sa Tesalonica.—1 Tes. 2:13.

19 Sa tulong ng nasusulat na Salita ng Diyos, naging malapít tayo kay Jehova at naging malapít din siya sa atin. (Sant. 4:8) Binigyan tayo ng ating makalangit na Ama ng pribilehiyong maging bahagi ng kaniyang organisasyon. Pinahahalagahan natin ang mga pagpapalang iyan! Napakaganda ng inawit ng salmista: “Magpasalamat kayo kay Jehova, sapagkat siya ay mabuti: sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda.” (Awit 136:1) Sa Awit 136, binanggit ang pananalitang “ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda” nang 26 na beses. Kung magiging matapat tayo kay Jehova at sa kaniyang organisasyon, magkakatotoo sa atin ang mga salitang iyan dahil mabubuhay tayo magpakailanman!