Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Marso 2016

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Mayo 2 hanggang Mayo 29, 2016.

Mga Kabataan—Handa Na Ba Kayong Magpabautismo?

May tatlong tanong na makatutulong sa iyo na magpasiya.

Mga Kabataan—Paano Ninyo Mapaghahandaan ang Bautismo?

Paano kung hindi ka pa sigurado kung handa ka na? O paano kung gusto mo nang magpabautismo pero sinasabi ng mga magulang mo na maghintay ka muna?

Makatutulong Ka Para Tumibay ang Kristiyanong Pagkakaisa—Paano?

Ipinakikita ng isang pangitaing nakaulat sa Apocalipsis kabanata 9 ang kahalagahan ng ating pagkakaisa.

Ginagabayan Tayo ni Jehova sa Daan ng Buhay

Paano natin maipakikitang umaasa tayo sa patnubay ni Jehova?

Makatutulong Ka Ba sa Inyong Kongregasyon?

Makapagpapakita ka ba ng espiritu ng pagmimisyonero kahit sa sarili ninyong kongregasyon?

Tularan ang Halimbawa ng mga Propeta

Ang halimbawa nina Ezekiel, Jeremias, at Oseas ay makatutulong sa atin kapag tayo ay pagod, pinanghihinaan ng loob, o nakatanggap ng mahirap na atas.

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Kailan naging bihag ng Babilonyang Dakila ang bayan ng Diyos? Aktuwal bang dinala ni Satanas si Jesus sa templo nang tuksuhin niya ito?