Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Hunyo 2016

Pahalagahan si Jehova Bilang Ating Magpapalayok

Pahalagahan si Jehova Bilang Ating Magpapalayok

“O Jehova, . . . ikaw ang aming Magpapalayok; at kaming lahat ang gawa ng iyong kamay.”—ISA. 64:8.

AWIT: 89, 26

1. Bakit si Jehova ang pinakadakilang Magpapalayok?

NOONG Nobyembre 2010, isang Chinese ceramic vase na mula pa noong ika-18 siglo ang isinubasta sa London, England, sa halagang halos 70 milyong dolyar. Kamangha-mangha nga na ang isang bagay na mura at pangkaraniwan gaya ng luwad ay mahuhubog ng isang magpapalayok para maging isang maganda at mamahaling obra maestra. Pero walang taong magpapalayok ang makapapantay kay Jehova. Noong papatapos na ang ikaanim na araw ng paglalang, hinubog ng Diyos “mula sa alabok [luwad] ng lupa” ang isang sakdal na tao at binigyan siya ng kakayahang tularan ang mga katangian ng kaniyang Maylikha. (Gen. 2:7) Kaya naman ang sakdal na taong iyon, si Adan, na gawa sa lupa ay matatawag na “anak ng Diyos.”—Luc. 3:38.

2, 3. Paano natin matutularan ang nagsisising mga Israelita?

2 Pero naiwala ni Adan ang kaniyang katayuan bilang anak ng Diyos nang magrebelde siya sa kaniyang Maylikha. Sa kabila nito, sa paglipas ng mga henerasyon, isang ‘malaking ulap’ ng mga inapo ni Adan ang nagtaguyod ng soberanya ng Diyos. (Heb. 12:1) Sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanilang Maylalang, ipinakita nila na Siya, hindi si Satanas, ang gusto nilang maging Ama at Magpapalayok. (Juan 8:44) Ang kanilang katapatan sa Diyos ay nagpapaalaala  sa sinabi ni Isaias tungkol sa nagsisising mga Israelita: “O Jehova, ikaw ang aming Ama. Kami ang luwad, at ikaw ang aming Magpapalayok; at kaming lahat ang gawa ng iyong kamay.”—Isa. 64:8.

3 Sa ngayon, ang lahat ng sumasamba kay Jehova sa espiritu at katotohanan ay nagsisikap ding maging mapagpakumbaba at mapagpasakop. Itinuturing nilang karangalan na tawagin si Jehova bilang kanilang Ama at magpasakop sa kaniya bilang kanilang Magpapalayok. Ikaw ba ay gaya ng malambot na luwad sa mga kamay ng Diyos, na handang magpahubog para maging sisidlang kanais-nais sa kaniya? Itinuturing mo ba ang bawat isa sa iyong mga kapatid sa espirituwal bilang may potensiyal pang sumulong at hinuhubog pa ng Diyos? Para matulungan tayo, talakayin natin ang tatlong bagay: Kung paano pinipili ni Jehova na ating Magpapalayok ang mga hinuhubog niya, kung bakit niya sila hinuhubog, at kung paano niya sila hinuhubog.

KUNG PAANO PINIPILI NI JEHOVA ANG MGA HINUHUBOG NIYA

4. Paano pinipili ni Jehova ang mga inilalapit niya sa kaniyang sarili? Magbigay ng mga halimbawa.

4 Hindi tumitingin si Jehova sa panlabas na anyo ng tao. Sa halip, sinusuri niya ang puso, ang panloob na pagkatao. (Basahin ang 1 Samuel 16:7b.) Ipinakita ito ng Diyos nang itatag niya ang kongregasyong Kristiyano. Inilapit niya sa kaniyang sarili at sa kaniyang Anak ang maraming indibiduwal na waring di-kanais-nais sa tingin ng tao. (Juan 6:44) Ang isa sa mga ito ay ang Pariseo na si Saul—“isang mamumusong at isang mang-uusig at isang taong walang pakundangan.” (1 Tim. 1:13) Pero para sa “tagasuri ng mga puso,” si Saul ay hindi isang luwad na walang silbi. (Kaw. 17:3) Nakita ng Diyos na maaaring hubugin si Saul para maging isang kanais-nais na sisidlan—sa katunayan, “isang piniling sisidlan” upang magpatotoo “sa mga bansa at gayundin sa mga hari at sa mga anak ni Israel.” (Gawa 9:15) Kasama sa itinuring ng Diyos na maaaring maging sisidlan “para sa marangal na gamit” ay ang mga dating lasenggo, imoral, at mga magnanakaw. (Roma 9:21; 1 Cor. 6:9-11) Habang nagtatamo sila ng tumpak na kaalaman sa Salita ng Diyos at pinatitibay ang kanilang pananampalataya, nagpapahubog sila kay Jehova.

5, 6. Kung may tiwala tayo kay Jehova bilang ating Magpapalayok, paano ito dapat makaapekto sa saloobin natin sa (a) mga tao sa ating teritoryo? (b) ating mga kapatid?

5 Paano ito makatutulong sa atin? Kung may tiwala tayo sa kakayahan ni Jehova na bumasa ng puso at ilapit sa kaniyang sarili ang mga pinipili niya, hindi natin huhusgahan ang iba, sa teritoryo man natin o sa ating kongregasyon. Pansinin ang karanasan ni Michael. “Kapag pinupuntahan ako ng mga Saksi ni Jehova,” ang sabi niya, “basta ko na lang sila tinatalikuran at hindi pinapansin. Ang samâ ko talaga! Nang maglaon, sa ibang pagkakataon, may nakilala akong pamilya na hinangaan ko dahil sa kanilang mabuting paggawi. Isang araw, nagulat ako—mga Saksi ni Jehova pala sila! Dahil sa paggawi nila, pinag-isipan ko kung bakit masama ang pakikitungo ko sa mga Saksi. Wala pala akong gaanong alam tungkol sa kanila at naniwala lang ako sa mga sabi-sabi, hindi sa katotohanan.” Para malaman ang totoo, tumanggap si Michael ng pag-aaral sa Bibliya. Nang maglaon, nabautismuhan siya at pumasok sa buong-panahong paglilingkod.

6 Kung kikilalanin natin si Jehova bilang ating Magpapalayok, makaaapekto ito sa saloobin natin sa ating mga kapananampalataya. Gaya ng Diyos, tinitingnan mo ba ang mga kapatid bilang may potensiyal pang sumulong? Nakikita niya ang panloob na pagkatao, pati na ang magiging pagkatao ng isa pagkatapos hubugin ng Kaniyang mga kamay. Kaya naman positibo ang tingin ni Jehova sa mga tao at hindi siya nagpopokus sa kanilang di-kasakdalan. (Awit 130:3) Matutularan natin siya kung titingnan natin ang positibong mga katangian ng kaniyang mga lingkod. Ang totoo, maaari tayong makipagtulungan sa ating Magpapalayok kung aalalayan natin ang ating  mga kapatid habang nagsisikap silang sumulong sa espirituwal. (1 Tes. 5:14, 15) Bilang “mga kaloob na mga tao,” ang mga elder ay dapat magpakita ng mabuting halimbawa sa bagay na ito.—Efe. 4:8, 11-13.

BAKIT TAYO HINUHUBOG NI JEHOVA?

7. Bakit mo pinahahalagahan ang disiplina ni Jehova?

7 May mga nagsasabi: ‘Saka ko lang lubusang napahalagahan ang disiplina ng mga magulang ko nang magkaroon na ako ng sarili kong mga anak.’ Habang nagiging makaranasan tayo sa buhay, nagbabago ang tingin natin sa disiplina at gaya ni Jehova, itinuturing na natin ito bilang kapahayagan ng pag-ibig. (Basahin ang Hebreo 12:5, 6, 11.) Oo, dahil sa pag-ibig niya sa kaniyang mga anak, matiyaga tayong hinuhubog ni Jehova. Gusto niya tayong maging marunong at maligaya, at na ibigin din natin siya. (Kaw. 23:15) Ayaw niya tayong magdusa; ayaw rin niya tayong mamatay bilang “mga anak ng poot,” isang kalagayang minana natin kay Adan.—Efe. 2:2, 3.

8, 9. Paano tayo tinuturuan ni Jehova sa ngayon, at paano magpapatuloy ang pagtuturong ito sa hinaharap?

8 Bilang “mga anak ng poot,” marami tayong mga katangian noon na di-nakalulugod sa Diyos, ang ilan ay baka asal-hayop pa nga! Pero dahil hinubog tayo ni Jehova, nagbago tayo; naging tulad-kordero na tayo. (Isa. 11:6-8; Col. 3:9, 10) Kaya naman, masasabing hinuhubog tayo ngayon ni Jehova sa isang espirituwal na paraiso. Panatag at ligtas tayo rito sa kabila ng masamang sanlibutang nakapaligid sa atin. Sa espirituwal na paraiso, kahit ang mga lumaki sa mga pamilyang magulo at salat sa pag-ibig ay nakararanas na ng tunay na pag-ibig. (Juan 13:35) Natuto na rin tayong magpakita ng pag-ibig sa iba. Higit sa lahat, nakilala natin si Jehova at nadarama na natin ang kaniyang pag-ibig bilang ating Ama.—Sant. 4:8.

9 Sa bagong sanlibutan, lubusan nating tatamasahin ang mga pagpapala ng espirituwal na paraiso. Magkakaroon ng sakdal na katumbas ang ating espirituwal na paraiso—isang literal na paraiso sa ilalim ng pamamahala ng Kaharian ng Diyos. Sa panahong iyon ng pagsasauli, patuloy na huhubugin ni Jehova ang mga nakatira sa lupa, at tuturuan sila sa isang antas na hindi natin sukat-akalain sa ngayon. (Isa. 11:9) Pasasakdalin din ng Diyos ang ating isip at katawan para lubusan nating maunawaan ang kaniyang mga turo at magawa ang kaniyang kalooban. Kaya maging determinado tayong patuloy na magpasakop kay Jehova at ipakita sa kaniya na itinuturing natin ang paghubog niya bilang kapahayagan ng kaniyang pag-ibig para sa atin.—Kaw. 3:11, 12.

KUNG PAANO TAYO HINUHUBOG NI JEHOVA

10. Paano ipinakita ni Jesus ang pagiging matiyaga at ang kahusayan ng ating Dakilang Magpapalayok?

10 Tulad ng isang dalubhasang magpapalayok, alam ni Jehova kung anong uri ng “luwad” ang hawak niya, at kung paano ito huhubugin. (Basahin ang Awit 103:10-14.) Pinakikitunguhan niya tayo bilang indibiduwal, na isinasaalang-alang ang ating sariling mga kahinaan, limitasyon, at antas ng pagsulong sa espirituwal. Ipinakita ni Jesus ang saloobin ng kaniyang Ama sa di-sakdal na mga lingkod Niya. Pansinin kung paano tumugon si Jesus sa mga pagkukulang ng kaniyang mga apostol, lalo na sa madalas nilang pagtatalo kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kung nakita mo ang mainitang pagtatalo ng mga apostol, ituturing mo ba silang maamo at madaling hubugin? Pero hindi naging negatibo si Jesus. Alam niya na ang kaniyang tapat na mga apostol ay maaaring hubugin sa pamamagitan ng mabait at matiyagang pagpapayo at ng kaniyang halimbawa ng kapakumbabaan. (Mar. 9:33-37; 10:37, 41-45; Luc. 22:24-27) Pagkatapos ng pagkabuhay-muli ni Jesus at ng pagbubuhos ng banal na espiritu, nagpokus ang mga apostol, hindi sa posisyon o katanyagan, kundi sa gawaing ibinigay niya sa kanila.—Gawa 5:42.

11. Sa ano-anong paraan naging gaya ng malambot na luwad si David, at paano natin siya matutularan?

 11 Sa ngayon, hinuhubog ni Jehova ang kaniyang mga lingkod pangunahin na sa pamamagitan ng kaniyang Salita, ng banal na espiritu, at ng kongregasyong Kristiyano. Maaari tayong hubugin ng Salita ng Diyos habang binabasa natin ito, binubulay-bulay, at hinihiling ang tulong ni Jehova na maikapit ito. “Naaalaala kita sa aking higaan,” ang isinulat ni David. “Sa mga pagbabantay sa gabi ay binubulay-bulay kita.” (Awit 63:6) Isinulat din niya: “Pagpapalain ko si Jehova, na nagpapayo sa akin. Tunay nga, kapag gabi ay itinutuwid ako ng aking mga bato.” (Awit 16:7) Oo, pinatagos ni David ang payo ng Diyos hanggang sa kaniyang “mga bato,” ang kaibuturan ng kaniyang pagkatao, para mahubog ang kaniyang mga niloloob at nadarama, kahit matindi pa ang payo. (2 Sam. 12:1-13) Anong inam na halimbawa ng kapakumbabaan at pagpapasakop ang ipinakita ni David! Binubulay-bulay mo rin ba ang Salita ng Diyos, na pinatatagos ito sa kaibuturan ng iyong pagkatao? Magagawa mo pa ba ito nang higit?—Awit 1:2, 3.

12, 13. Paano tayo hinuhubog ni Jehova sa pamamagitan ng banal na espiritu at ng kongregasyong Kristiyano?

12 Maaari tayong hubugin ng banal na espiritu sa iba’t ibang paraan. Halimbawa, matutulungan tayo nitong magkaroon ng tulad-Kristong personalidad, kabilang dito ang mga aspekto ng bunga ng espiritu ng Diyos. (Gal. 5:22, 23) Ang isang aspekto ng bungang iyan ay pag-ibig. Iniibig natin ang Diyos at gusto natin siyang sundin at magpahubog sa kaniya, dahil alam nating hindi pabigat ang kaniyang mga utos. Mapalalakas din tayo ng banal na espiritu para malabanan natin ang paghubog ng sanlibutan at ang masamang espiritu nito. (Efe. 2:2) Noong kabataan pa si apostol Pablo, naimpluwensiyahan siya ng mapagmapuring mga Judiong lider ng relihiyon. Pero sa tulong ng banal na espiritu, nagbago siya, kung kaya naisulat niya nang maglaon: “Sa lahat ng bagay ay may lakas ako dahil sa kaniya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin.” (Fil. 4:13) Gaya ni Pablo, patuloy tayong humingi ng banal na espiritu. Hindi babale-walain ni Jehova ang taimtim na pakiusap ng maaamo.—Awit 10:17.

Ginagamit ni Jehova ang mga elder para hubugin tayo, pero dapat din nating gawin ang ating bahagi (Tingnan ang parapo 12, 13)

 13 Ginagamit ni Jehova ang kongregasyong Kristiyano at ang mga tagapangasiwa nito para hubugin tayo bilang indibiduwal. Halimbawa, kapag napansin ng mga elder na nagkakaproblema tayo sa espirituwal, sinisikap nila tayong tulungan—pero hindi salig sa karunungan ng tao. (Gal. 6:1) Sa halip, mapagpakumbaba silang umaasa sa Diyos, na humihiling ng kaunawaan at karunungan. Habang isinasaisip ang ating sitwasyon, kumikilos sila ayon sa kanilang mga panalangin sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa Salita ng Diyos at sa ating mga publikasyong salig sa Bibliya. Dahil dito, makapagbibigay sila ng tulong na nababagay sa mga pangangailangan natin. Kung lapitan ka ng mga elder at magbigay sila ng mabait at maibiging tulong, halimbawa, tungkol sa iyong pananamit, tatanggapin mo ba ang kanilang payo bilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo? Kung oo, ipinakikita mong ikaw ay gaya ng malambot na luwad sa mga kamay ni Jehova, na handang magpahubog para sa iyong ikabubuti.

14. Kahit may awtoridad si Jehova sa luwad, paano siya nagpapakita ng paggalang sa ating kalayaang magpasiya?

14 Kung nauunawaan natin kung paano tayo hinuhubog ng Diyos, makatutulong ito sa ugnayan natin sa ating mga kapananampalataya at sa saloobin natin sa mga tao sa ating teritoryo, lakip na ang ating mga inaaralan sa Bibliya. Noong panahon ng Bibliya, ang isang magpapalayok ay hindi lang naghuhukay ng luwad at agad na hinuhubog ito. Inihahanda muna niya ang luwad, na inaalisan ito ng mga bato at iba pang dumi. Sa katulad na paraan, tumutulong si Jehova na maihanda ang mga indibiduwal na handang sumunod para mahubog niya sila. Hindi niya sila pinipilit na magbago, pero isinisiwalat niya ang kaniyang matuwid na mga pamantayan para sila mismo ang maglinis ng kanilang pamumuhay o kusang gumawa ng mga pagbabago.

15, 16. Paano maipakikita ng mga inaaralan sa Bibliya na gusto nilang magpahubog kay Jehova? Magbigay ng halimbawa.

15 Tingnan ang karanasan ni Tessie, isang sister sa Australia. “Mabilis na natuto si Tessie ng katotohanan,” ang sabi ng sister na nagturo sa kaniya. “Pero hindi siya gaanong sumusulong—ni hindi nga siya dumadalo ng mga Kristiyanong pagpupulong! Matapos ko itong pag-isipan at ipanalangin, nagpasiya akong ihinto na ang aming pag-aaral. Pero may nangyaring nakakagulat. Noong inaakala kong huling pag-aaral na namin, nagtapat sa akin si Tessie. Sinabi niya na para siyang ipokrita dahil mahilig siyang magsugal. Pero nagdesisyon na siyang ihinto ang bisyong ito.”

16 Di-nagtagal, nagsimula nang dumalo sa mga pulong si Tessie at magpakita ng Kristiyanong personalidad—kahit tinutuya siya ng mga kaibigan niya. Dagdag pa ng sister: “Nang maglaon, nabautismuhan si Tessie at nag-regular pioneer, kahit maliliit pa ang mga anak niya.” Oo, kapag nililinis ng mga inaaralan sa Bibliya ang kanilang buhay para mapalugdan ang Diyos, lalapit siya sa kanila at huhubugin niya sila para maging kanais-nais na mga sisidlan.

17. (a) Ano ang hinahangaan mo kay Jehova bilang iyong Magpapalayok? (b) Ano pang mga bagay tungkol sa paghubog ni Jehova ang tatalakayin natin sa susunod?

17 Sa ngayon, may mga magpapalayok pa rin na gumagawa ng magagandang sisidlan gamit ang sarili nilang mga kamay. Sa katulad na paraan, matiyaga tayong hinuhubog ng ating Magpapalayok sa pamamagitan ng kaniyang payo, at inoobserbahan niya ang ating pagtugon. (Basahin ang Awit 32:8.) Nadarama mo ba ang personal na interes sa iyo ni Jehova? Nakikita mo ba kung paano ka hinuhubog ng kaniyang maibiging mga kamay? Kung oo, ano pang mga katangian ang tutulong para makapanatili kang gaya ng malambot na luwad sa harap ni Jehova? Anong mga ugali naman ang dapat mong iwasan para hindi ka maging matigas? At paano makikipagtulungan ang mga magulang kay Jehova sa paghubog sa kanilang mga anak? Sasagutin ang mga tanong na iyan sa susunod na artikulo.