Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Natatandaan Mo Ba?

Natatandaan Mo Ba?

Nabasa mo bang mabuti ang nakaraang mga isyu ng Bantayan? Tingnan kung masasagot mo ang mga sumusunod:

Bakit dapat isaalang-alang ng mga magulang na nandayuhan ang tungkol sa wika para matulungang sumulong sa espirituwal ang kanilang mga anak?

Malamang na matutuhan ng mga bata ang lokal na wika sa paaralan at paligid nila. Magiging kapaki-pakinabang sa kanila kung higit sa isang wika ang alam nila. Dapat pag-isipan ng mga magulang kung saan mas mauunawaan ng kanilang anak ang katotohanan para sumulong ito sa espirituwal—kung sa kongregasyon na gumagamit ng lokal na wika o sa kongregasyong gumagamit ng wika ng mga nandayuhan. Inuuna ng mga magulang na Kristiyano ang espirituwal na kapakanan ng kanilang mga anak bago ang sariling kagustuhan.—w17.05, p. 9-11.

Nang tanungin ni Jesus si Pedro: “Iniibig mo ba ako nang higit kaysa sa mga ito?” sa ano tumutukoy ang “mga ito”? (Juan 21:15)

Malamang na tinutukoy ni Jesus ang mga isda at/o ang hanapbuhay na pangingisda. Pagkamatay ni Jesus, bumalik si Pedro sa dati niyang hanapbuhay—ang pangingisda. Dapat suriin ng mga Kristiyano kung gaano kahalaga ang sekular na trabaho sa kanilang puso.—w17.05, p. 22-23.

Bakit hiniling ni Abraham na sabihin ng asawa niya na magkapatid sila? (Gen. 12:10-13)

Talaga namang magkapatid sa ama sina Abraham at Sara. Kung sasabihin ni Sara na mag-asawa sila, baka patayin si Abraham at hindi na mailuluwal ang binhing ipinangako ng Diyos.—wp17.3, p. 14-15.

Anong paraan ang ginamit ni Elias Hutter para tulungan ang mga nag-aaral ng Hebreo?

Gusto niyang tulungan ang mga nag-aaral na matukoy ang salitang-ugat ng mga salitang Hebreo sa Bibliya, pati na ang mga unlapi at hulapi ng mga ito. Kaya inimprenta niya ang salitang-ugat ng bawat salita sa makakapal na letra, pero inimprenta naman niya ang mga unlapi at hulapi sa anyong may puwang. Ginamit din ng New World Translation of the Holy Scriptures—With References ang ganitong paraan sa mga talababa nito.—wp17.4, p. 11-12.

Ano ang dapat isaalang-alang ng isang Kristiyano tungkol sa pagmamay-ari ng baril bilang proteksiyon sa ibang tao?

Ito ang ilan: Sagrado ang buhay para sa Diyos. Hindi pinasigla ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod na gumamit ng tabak bilang proteksiyon. (Luc. 22:36, 38) Dapat nating pukpukin ang ating tabak para maging sudsod. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa materyal na mga bagay. Iginagalang natin ang budhi ng iba, at gusto nating maging mabuting halimbawa. (2 Cor. 4:2)—w17.07, p. 31-32.

Bakit magkaiba ang ulat ni Mateo at ni Lucas tungkol sa mga pangyayari may kinalaman sa pagsilang ni Jesus at noong bata siya?

Si Mateo ay nakapokus kay Jose, gaya ng reaksiyon nito sa pagdadalang-tao ni Maria at sa mga mensaheng mula sa Diyos na tumakas patungong Ehipto at bumalik nang maglaon. Si Lucas ay mas nakapokus kay Maria; halimbawa, ang pagdalaw ni Maria kay Elisabet at ang reaksiyon ni Maria nang maiwan sa templo ang batang si Jesus.—w17.08, p. 32.

Ano ang ilang pagsubok na napagtagumpayan ng Bibliya?

Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kahulugan ng mga salita at ekspresyon na ginamit sa Bibliya. At dahil sa mga pagbabago sa politika, nagbago ang karaniwang wika na ginagamit ng mga tao. Sinalansang din ang pagsasalin ng Bibliya sa karaniwang mga wika.—w17.09, p. 19-21.

May guardian angel ba tayo?

Wala. Sinabi ni Jesus na ang mga anghel ng kaniyang mga alagad ay nakakakita sa mukha ng Diyos. (Mat. 18:10) Hindi ibig sabihin ni Jesus na makahimalang pinoprotektahan ng mga anghel ang bawat alagad niya. Sa halip, sinasabi niya na interesado ang mga anghel sa kanila.—wp17.5, p. 5.

Ano ang pinakamataas na uri ng pag-ibig?

Dahil ang a·gaʹpe ay salig sa tamang mga simulain, ito ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Maaaring may kalakip ito na pagmamahal at paggiliw. Pero masasalamin dito ang matataas na simulain, gaya ng mapagsakripisyong pagkilos alang-alang sa kapakanan ng iba.—w17.10, p. 7.