Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Disyembre 2016

Indise ng mga Paksa sa Ang Bantayan 2016

Indise ng mga Paksa sa Ang Bantayan 2016

Kalakip ang isyu kung saan makikita ang bawat artikulo

ARALING ARTIKULO

 • Ang Espiritu ay Nagpapatotoo Kasama ng Ating Espiritu, Ene.

 • “Ang Pagsasaisip ng Espiritu ay Nangangahulugan ng Buhay at Kapayapaan,” Dis.

 • Bakit Dapat Tayong Magtipon Para sa Pagsamba? Abr.

 • Bakit Kailangan Mong Sanayin ang Iba? Agos.

 • Bakit Kailangan Mong Sumulong sa Espirituwal? Agos.

 • Bakit Kailangan Nating ‘Patuloy na Magbantay’? Hul.

 • Gawing Matagumpay ang Kristiyanong Pag-aasawa, Agos.

 • Ginagabayan Tayo ni Jehova sa Daan ng Buhay, Mar.

 • Ginagantimpalaan ni Jehova ang mga Humahanap sa Kaniya, Dis.

 • Hanapin ang Kaharian, Hindi ang Materyal na mga Bagay, Hul.

 • “Hayaang Ganapin ng Pagbabata ang Gawa Nito,” Abr.

 • “Humayo Kayo at Gumawa ng mga Alagad sa mga Tao ng Lahat ng mga Bansa,” Mayo

 • Huwag Magpatisod sa Pagkakamali ng Iba, Hun.

 • “Huwag Nawang Lumaylay ang Iyong mga Kamay,” Set.

 • Ihagis Mo kay Jehova ang Lahat ng Iyong Kabalisahan, Dis.

 • Ingatan ang Espirituwalidad Habang Naglilingkod sa Banyagang Teritoryo, Okt.

 • Ipakita ang Iyong Pananampalataya sa mga Pangako ni Jehova, Okt.

 • Ipakitang Matapat Ka kay Jehova, Peb.

 • Ipalaganap ang Mabuting Balita ng Di-sana-nararapat na Kabaitan, Hul.

 • Maging Determinadong ‘Ipagpatuloy ang Inyong Pag-ibig na Pangkapatid’! Ene.

 • Magpakita ng Kabaitan sa mga Estranghero, Okt.

 • Makatutulong Ka Para Tumibay ang Kristiyanong Pagkakaisa—Paano? Mar.

 • Makinabang Nang Lubos sa mga Paglalaan ni Jehova, Mayo

 • Makipag-ayos Salig sa Pag-ibig, Mayo

 • Manatiling Neutral sa Nababahaging Daigdig, Abr.

 • Mataas Ba ang Pagpapahalaga Mo sa Aklat ni Jehova? Nob.

 • Matuto Mula sa Matapat na mga Lingkod ni Jehova, Peb.

 • Mga Kabataan, Patibayin ang Inyong Pananampalataya, Set.

 • Mga Kabataan—Handa Na Ba Kayong Magpabautismo? Mar.

 • Mga Kabataan—Paano Ninyo Mapaghahandaan ang Bautismo? Mar.

 • Mga Magulang, Tulungan ang mga Anak na Magkaroon ng Pananampalataya, Set.

 • Nagpapahubog Ka Ba sa Dakilang Magpapalayok? Hun.

 • Nagpapasalamat sa Di-sana-nararapat na Kabaitan ng Diyos, Hul.

 • Nakalaya Sila sa Huwad na Relihiyon, Nob.

 • Naluluwalhati Mo Ba ang Diyos sa Iyong Pananamit? Set.

 • Nauudyukan Ka Ba ng “Di-mailarawang Kaloob” ng Diyos? Ene.

 • Organisado Kaayon ng Sariling Aklat ng Diyos, Nob.

 • Paano Ka Gumagawa ng Personal na mga Desisyon? Mayo

 • Pag-aasawa—Ang Pinagmulan at Layunin Nito, Agos.

 • Paggawang Kasama ng Diyos—Dahilan Para Magsaya, Ene.

 • Pahalagahan si Jehova Bilang Ating Magpapalayok, Hun.

 • Patibayin ang Iyong Pananampalataya sa mga Bagay na Inaasahan Mo, Okt.

 • Patuloy Bang Binabago ng Bibliya ang Iyong Buhay? Mayo

 • Patuloy na Makipagpunyagi Para sa Pagpapala ni Jehova, Set.

 • Patuloy na Patibayin ang Isa’t Isa Bawat Araw, Nob.

 • Pinalaya Na Kayo Dahil sa Di-sana-nararapat na Kabaitan, Dis.

 • “Si Jehova na Ating Diyos ay Iisang Jehova,” Hun.

 • Sinasang-ayunan ng Diyos ang mga May Pananampalataya, Abr.

 • Tinawag Para Lumaya sa Kadiliman, Nob.

 • Tinawag Siya ni Jehova na “Aking Kaibigan,” Peb.

 • Tularan ang Malalapít na Kaibigan ni Jehova, Peb.

 • “Yayaon Kaming Kasama Ninyo,” Ene.

BIBLIYA

 • Kuwento ng Tagumpay, Blg. 4

 • Lefèvre d’Étaples (tagapagsalin), Blg. 6

 • Mga Kabanata at Talata, Blg. 2

BINAGO NG BIBLIYA ANG KANILANG BUHAY

 • Ilang Ulit Akong Nabigo (J. Mutke), Blg. 4

 • Isang Taon ng Kapayapaan at Kaligayahan (A. Broggio), Blg. 1

 • Marahas Ako at Punô ng Galit (A. De la Fuente), Blg. 5

 • Natutuhan Kong Irespeto ang mga Babae (J. Ehrenbogen), Blg. 3

JEHOVA

 • “Huwag Kang Matakot. Ako ang Tutulong sa Iyo,” Hul.

 • ‘Nagmamalasakit sa Iyo,’ Hun.

 • Pangalan, Blg. 3

JESU-KRISTO

 • Ama ni Jose, Blg. 3

 • Bakit Nagdusa at Namatay? Blg. 2

 • Di-pangkaraniwang Pakikitungo sa mga Ketongin, Blg. 4

KRISTIYANONG PAMUMUHAY AT MGA KATANGIAN

 • Bakit Dapat Maging Tapat? Blg. 1

 • Gamitin Nang Tama ang Iyong Imahinasyon, Abr.

 • Higit Pa sa Ginto (karunungang mula sa Diyos), Agos.

 • Huwag Mabalisa, Blg. 1

 • ‘Ingatan ang Praktikal na Karunungan,’ Okt.

 • Ipagtanggol ang Mabuting Balita sa Harap ng Matataas na Opisyal, Set.

 • Kahinahunan—Isang Karunungan, Dis.

 • Kung Paano Makadarama ng Kapanatagan, Blg. 1

 • Makatutulong Ka sa Inyong Kongregasyon, Mar.

 • Mas Mahalaga Kaysa sa Diamante (katapatan), Hun.

 • Patuloy na Maglingkod kay Jehova Nang May Kagalakan, Peb.

 • Sumamba sa mga Dambana? Blg. 2

 • Tulad Ba ng Hamog ang Iyong Ministeryo? Abr.

 • Tularan ang Halimbawa ng mga Propeta, Mar.

MGA SAKSI NI JEHOVA

 • “Ang Gawain ay Malaki” (donasyon), Nob.

 • “Ang mga Pinagkatiwalaan ng Gawain” (kombensiyon sa Cedar Point, Ohio, E.U.A.), Mayo

 • Inihandog ang Sarili sa Ghana, Hul.

 • Inihandog ang Sarili sa Oceania, Ene.

 • Makinabang sa Patnubay ni Jehova Ngayon (mga karanasan), Set.

 • “Mga Mamamahayag ng Kaharian sa Britain—Gising!!” (1937), Nob.

 • Sound Car na Kilalá ng Milyon-milyon (Brazil), Peb.

 • “Umaani Ako ng Bunga sa Ikapupuri ni Jehova” (Germany, Digmaang Pandaigdig I), Agos.

MGA TANONG MULA SA MGA MAMBABASA

 • Aktuwal bang dinala ni Satanas si Jesus sa templo? (Mat 4:5; Luc 4:9), Mar.

 • Ano ang “salita ng Diyos”? (Heb 4:12), Set.

 • Bakit isyu ang paghuhugas ng kamay? (Mar 7:5), Agos.

 • Kailan naging bihag ng Babilonyang Dakila ang bayan ng Diyos? Mar.

 • Lalaking may tintero ng kalihim at anim na lalaking may sandatang pandurog (Eze 9:2), Hun.

 • “Nagugulo” na tubig ng tipunang-tubig ng Betzata (Ju 5:7), Mayo

 • Pagbibigay ng regalo o tip sa empleado ng gobyerno, Mayo

 • Paghahayag ng kagalakan kapag nakabalik ang tiwalag, Mayo

 • Pagsasama ng dalawang patpat (Eze 37), Hul.

 • “Palatandaan” at “tatak” na tinatanggap ng bawat pinahiran (2Co 1:21, 22), Abr.

SARI-SARI

 • Ano ang Kaharian ng Diyos? Blg. 5

 • Ano ang Nangyayari Kapag Namatay Tayo? Blg. 1

 • Aral Mula sa mga Ibon, Blg. 6

 • Balumbon Noong Panahon ng Bibliya, Blg. 1

 • “Handa Akong Sumama” (Rebeka), Blg. 3

 • Isang Salita na Punô ng Kahulugan! (“anak”), Nob.

 • Kailangang Maging Miyembro ng Isang Relihiyon? Blg. 4

 • Kalayaang Ibinibigay ng Roma sa mga Judio sa Judea, Okt.

 • Kapag Namatay ang Isang Minamahal, Blg. 3

 • “Kay Jehova ang Pagbabaka” (David), Blg. 5

 • May Maghahasik Ba ng Panirang-Damo sa Bukid ng Iba? Okt.

 • Mga Punong Saserdote sa Kristiyanong Kasulatan, Blg. 1

 • Mga Saligang Pinapayagan ng mga Judiong Lider ang Diborsiyo, Blg. 4

 • Pakikinig sa Babala, Blg. 2

 • Pakikipaglaban ni David kay Goliat—Talaga Bang Nangyari? Blg. 5

 • Pinakakapaki-pakinabang na Paghahambing (paniniwala at Bibliya), Blg. 4

 • Posible Ba ang Daigdig na Walang Karahasan? Blg. 4

 • Relihiyon—Gawa Lang ng Tao? Blg. 4

 • Saan Ka Makakakuha ng Tulong? Blg. 5

 • Sinasagot ng Diyos Lahat ng Panalangin? Blg. 6

 • Sino ang Diyablo? Blg. 2

 • Sulyapan ang mga Nasa Langit, Blg. 6

 • Tamang Posisyon Kapag Nananalangin? Blg. 6

 • Tela at Pantina Noong Panahon ng Bibliya, Blg. 3

TALAMBUHAY

 • Mga Dating Madre—Magkakapatid Na sa Espirituwal (F. at A. Fernández), Abr.

 • Naging Maligaya Ako sa Pagbibigay (R. Parkin), Agos.

 • Niyakap Ko ang Katotohanan Kahit Wala Akong Kamay (B. Merten), Blg. 6

 • Pagiging “Lahat ng Bagay sa Lahat ng Uri ng Tao” (D. Hopkinson), Dis.

 • Pagtulad sa Mabubuting Halimbawa (T. McLain), Okt.

 • Pinagtagumpay ni Jehova ang Paglilingkod Ko (C. Robison), Peb.