Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Agosto 2017

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Bakit magkaiba ang ulat ni Mateo at ni Lucas tungkol sa mga pangyayari may kinalaman sa pagsilang ni Jesus at noong bata siya?

Magkaiba ang ulat ni Mateo at ni Lucas tungkol sa mga pangyayari may kinalaman sa pagsilang ni Jesus at noong bata siya dahil inilahad nila ang mga iyon sa magkaibang anggulo.

Ang ulat ni Mateo ay nakapokus sa mga pangyayaring nauugnay kay Jose. Inilalahad nito ang unang reaksiyon ni Jose sa pagdadalang-tao ni Maria, ang kaniyang panaginip kung saan ipinaliwanag ng isang anghel ang sitwasyon, at ang pagtanggap niya sa paliwanag na iyon. (Mat. 1:19-25) Binabanggit din ni Mateo ang tungkol sa panaginip ni Jose kung saan sinabihan siya ng isang anghel na tumakas patungong Ehipto at ang pagtakas nila ng kaniyang mag-iina. Iniulat din ang isa pang panaginip ni Jose kung saan sinabihan siya ng isang anghel na bumalik sa lupain ng Israel, ang kanilang pagbabalik, at ang desisyon niyang manirahan ang kaniyang pamilya sa Nazaret. (Mat. 2:13, 14, 19-23) Sa unang mga kabanata ng Ebanghelyo ni Mateo, walong beses na binanggit ang pangalan ni Jose, samantalang apat na beses lang ang pangalan ni Maria.

Ang ulat naman ni Lucas ay mas nakapokus kay Maria. Inilalahad nito ang pagbisita sa kaniya ng anghel na si Gabriel, ang pagdalaw ni Maria sa kamag-anak niyang si Elisabet, at ang kapahayagan ni Maria ng papuri kay Jehova. (Luc. 1:26-56) Binabanggit din ni Lucas ang sinabi ni Simeon kay Maria tungkol sa pagdurusa ni Jesus sa hinaharap. At nang iulat niya ang pagpunta ng pamilya ni Maria sa templo nang 12 anyos si Jesus, sinipi ni Lucas ang sinabi ni Maria, hindi ang kay Jose. Sinabi rin ni Lucas na talagang isinapuso ni Maria ang lahat ng mga pangyayaring iyon. (Luc. 2:19, 34, 35, 48, 51) Sa unang dalawang kabanata ng Ebanghelyo ni Lucas, 12 beses na binanggit ang pangalan ni Maria, samantalang 3 beses lang ang pangalan ni Jose. Kaya mas nagpokus si Mateo sa paglalahad ng mga inisip at ginawa ni Jose samantalang mas idinetalye naman ni Lucas ang papel at mga karanasan ni Maria.

Magkaiba rin ang ulat ng dalawang Ebanghelyo sa talaangkanan ni Jesus. Tinalunton ni Mateo ang pinagmulang angkan ni Jose at ipinakikita niya na si Jesus, na anak-anakan ni Jose, ang legal na tagapagmana ng trono ni David. Bakit? Dahil si Jose ay inapo ni Haring David sa angkan ng anak nitong si Solomon. (Mat. 1:6, 16) Pero lumilitaw na tinalunton naman ni Lucas ang pinagmulang angkan ni Maria at ipinakikita niya na si Jesus ang likas na tagapagmana, “ayon sa laman,” ng trono ni David. (Roma 1:3) Bakit? Dahil si Maria ay inapo ni Haring David sa angkan ng anak nitong si Natan. (Luc. 3:31) Pero bakit hindi itinala ni Lucas si Maria sa talaangkanan bilang anak na babae ng ama nito na si Heli? Dahil mga lalaki ang karaniwang itinatala sa opisyal na mga talaangkanan. Kaya nang itala ni Lucas si Jose bilang anak ni Heli, alam na ng mga tao na si Jose ay manugang ni Heli.—Luc. 3:23.

Pinatutunayan ng mga talaangkanang itinala ni Mateo at ni Lucas na talagang si Jesus ang inihulang Mesiyas. Sa katunayan, alam na alam ng mga tao noon ang talaangkanan ni Jesus, at hindi ito maitatanggi kahit ng mga Pariseo at Saduceo. Sa ngayon, ang mga talaangkanang inirekord ni Mateo at ni Lucas ay nananatiling bahagi ng pundasyon ng ating pananampalataya at isang patunay na natutupad ang mga pangako ng Diyos.