Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Agosto 2016

Bakit Kailangan Mong Sumulong sa Espirituwal?

Bakit Kailangan Mong Sumulong sa Espirituwal?

“Magsikap ka sa pangmadlang pagbabasa, sa pagpapayo, sa pagtuturo.”—1 TIM. 4:13.

AWIT: 45, 70

1, 2. (a) Paano natutupad ang Isaias 60:22 sa panahong ito ng kawakasan? (b) Ano-ano ang pangangailangan ngayon sa makalupang bahagi ng organisasyon ni Jehova?

“ANG munti ay magiging isang libo, at ang maliit ay magiging makapangyarihang bansa.” (Isa. 60:22) Ang hulang ito ay natutupad sa mga huling araw na ito. Aba, noong 2015 taon ng paglilingkod, mayroon nang 8,220,105 mamamahayag ng Kaharian na aktibo sa buong daigdig! Ang huling bahagi ng hulang iyan ay dapat makaapekto sa lahat ng Kristiyano, dahil sinabi ng ating makalangit na Ama: “Ako mismo, si Jehova, ang magpapabilis nito sa sarili nitong panahon.” Gaya ng mga pasahero sa isang bumibilis na sasakyan, ramdam natin ang mabilis na pagsulong sa gawaing pag-eebanghelyo. Nakakasabay ba tayo sa pagsulong na ito? Ginagawa ba natin ang ating buong makakaya bilang masisigasig na mamamahayag ng Kaharian? Maraming kapatid ang nag-aaplay para maging regular o auxiliary pioneer. At hindi ba tayo nagagalak na napakarami ang tumutugon sa paanyayang maglingkod kung saan mas malaki ang pangangailangan o makibahagi sa ibang larangan ng teokratikong gawain?

2 Kasabay nito, lumalaki ang pangangailangan para sa higit pang manggagawa. Mga 2,000 kongregasyon ang nabubuo sa bawat taon. Kung 5 elder ang maglilingkod sa bawat bagong kongregasyon, 10,000 ministeryal na lingkod ang kailangang maging kuwalipikado  bilang tagapangasiwa taon-taon. Ibig sabihin, libo-libong brother ang kailangang makaabot sa mga kuwalipikasyon ng pagiging ministeryal na lingkod. Bukod diyan, tayo man ay brother o sister, tiyak na marami tayong dapat gawin sa “gawain ng Panginoon.”—1 Cor. 15:58.

KUNG ANO ANG KAHULUGAN NG ESPIRITUWAL NA PAGSULONG

3, 4. Para sa iyo, ano ang kahulugan ng espirituwal na pagsulong?

3 Basahin ang 1 Timoteo 3:1. Ang pandiwang Griego na isinaling “umaabot” ay nangangahulugang pag-unat para makuha ang isang bagay, marahil isang bagay na higit kaysa sa karaniwang kaya mong abutin. Nang gamitin ni apostol Pablo ang salitang iyan, idiniriin niya na ang espirituwal na pagsulong ay nangangailangan ng pagsisikap. Halimbawa, isang brother ang nag-iisip tungkol sa kaniyang kinabukasan sa kongregasyon. Baka hindi pa siya ministeryal na lingkod, pero nakikita niya na kailangan niyang linangin ang espirituwal na mga katangian. Una, nagsikap siyang maging kuwalipikado bilang ministeryal na lingkod. Sa kalaunan, umaasa siyang maging kuwalipikado bilang tagapangasiwa. Kaya naman nagsisikap siyang maabot ang mga kuwalipikasyon para sa karagdagang pananagutan sa kongregasyon.

4 Sa katulad na paraan, ang mga brother at sister na gustong maglingkod bilang mga payunir, Bethelite, o boluntaryo sa pagtatayo ng Kingdom Hall ay makabubuting magsikap na abutin ang kanilang mga tunguhin. Talakayin natin kung paano tayo pinasisigla ng Salita ng Diyos na sumulong sa tunay na pagsamba.

MAGSIKAP NA SUMULONG PA SA ESPIRITUWAL

5. Paano magagamit ng mga kabataan ang kanilang lakas sa gawaing pang-Kaharian?

5 Malalakas pa ang mga kabataan at marami silang magagawa sa paglilingkod kay Jehova. (Basahin ang Kawikaan 20:29.) Ang ilang kabataang naglilingkod sa Bethel ay tumutulong sa paglalathala ng mga Bibliya at mga literatura sa Bibliya. Maraming kabataang brother at sister ang nakikibahagi sa pagtatayo at pagmamantini ng mga Kingdom Hall. Kapag may mga sakuna, ang mga kabataan ay sumasama sa mas makaranasang mga Saksi para tumulong. At maraming kabataang payunir ang nagbabahagi ng mabuting balita sa mga katutubo at sa mga banyaga.

6-8. (a) Paano binago ng isang kabataan ang kaniyang pananaw sa paglilingkod sa Diyos, at ano ang resulta? (b) Paano natin ‘matitikman at makikita na si Jehova ay mabuti’?

6 Malamang na alam mong mahalaga ang buong-pusong paglilingkod sa Diyos. Pero paano kung gaya ka ng brother na si Aaron? Bagaman lumaki siya sa isang pamilyang Kristiyano, inamin niya, “Para sa akin, boring ang mga pulong at ministeryo sa larangan.” Gusto niyang maglingkod sa Diyos nang may kagalakan pero nagtataka siya kung bakit hindi siya masaya. Ano ang ginawa niya?

7 Gumawa si Aaron ng espirituwal na rutin ng pagbabasa ng Bibliya, paghahanda para sa pulong, at pagkokomento sa mga ito. Nagsimula na rin siyang manalangin nang regular. Habang lumalago ang kaniyang pag-ibig kay Jehova, sumulong siya sa espirituwal. Mula noon, nakapagpayunir si Aaron, nakatulong sa mga nakaranas ng sakuna, at nangaral sa isang banyagang lupain. Sa ngayon, naglilingkod siya sa Bethel at isa nang elder. Ano ang masasabi niya sa landasing tinahak niya? “‘Natikman ko at nakita na si Jehova ay mabuti.’ Dahil sa pagpapala niya, malaki ang utang na loob ko sa kaniya at gusto ko pa siyang paglingkuran nang higit, kaya lalo pa akong pinagpapala.”

8 Umawit ang salmista: “Yaong mga humahanap kay Jehova, hindi sila kukulangin ng anumang bagay na mabuti.” (Basahin ang Awit 34:8-10.) Talagang hindi bibiguin ni Jehova ang masisigasig na naglilingkod sa kaniya. Personal nating ‘matitikman at makikita  na si Jehova ay mabuti’ habang ginagawa natin ang ating buong makakaya para paglingkuran siya. At kapag ibinibigay natin sa Diyos ang ating buong-kaluluwang pagsamba, mararanasan natin ang walang-kapantay na kaligayahan.

MAGMATIYAGA AT HUWAG MANGHIMAGOD

9, 10. Bakit mahalagang magkaroon ka ng “mapaghintay na saloobin”?

9 Habang inaabot mo ang mga tunguhin mo, magpakita ng “mapaghintay na saloobin.” (Mik. 7:7) Inaalalayan ni Jehova ang kaniyang tapat na mga lingkod, pero kung minsan, hinahayaan niya silang maghintay para sa mga pribilehiyo o hanggang sa gumanda ang mga kalagayan. Pinangakuan ni Jehova si Abraham ng isang anak, pero kinailangan niyang manampalataya at maghintay. (Heb. 6:12-15) Bagaman naghintay siya nang maraming taon bago ipanganak si Isaac, hindi nasiraan ng loob si Abraham, at hindi siya binigo ni Jehova.—Gen. 15:3, 4; 21:5.

10 Hindi madali ang maghintay. (Kaw. 13:12) Kung magmumukmok tayo dahil sa mga kabiguan, baka masiraan tayo ng loob. Sa halip, may-katalinuhang gamitin ang ating panahon para pasulungin pa ang ating espirituwal na mga kuwalipikasyon. Pansinin ang tatlong paraan para magawa ito.

11. Anong espirituwal na mga katangian ang maaari nating linangin, at bakit mahalaga ang mga iyon?

11 Linangin ang espirituwal na mga katangian. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Salita ng Diyos at pagbubulay-bulay rito, malilinang natin ang karunungan, kaunawaan, mabuting pagpapasiya, kaalaman, kakayahang mag-isip, at katinuan ng pag-iisip. Ang gayong mga katangian ay mahalaga para sa mga nangunguna sa tunay na pagsamba. (Kaw. 1:1-4; Tito 1:7-9) At habang binabasa natin ang mga publikasyong  salig sa Bibliya, mauunawaan natin ang kaisipan ng Diyos sa maraming bagay. Araw-araw, napapaharap tayo sa pagpapasiya may kinalaman sa paglilibang, pananamit at pag-aayos, paghawak ng pera, at pakikisama sa iba. Kung ikakapit natin ang mga natututuhan natin mula sa Bibliya, makagagawa tayo ng mga desisyong nakalulugod kay Jehova.

12. Paano maipakikita ng mga miyembro ng kongregasyon na mapagkakatiwalaan sila?

12 Maging mapagkakatiwalaan. Tayo man ay brother o sister, dapat nating gawin ang ating buong makakaya para gampanan ang anumang teokratikong atas natin. Bilang gobernador, nag-atas si Nehemias ng mga babalikat ng pananagutan sa bayan ng Diyos. Sino ang inatasan niya? Pinili niya ang mga taong may-takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at tapat. (Neh. 7:2; 13:12, 13) Sa ngayon din naman, “ang hinahanap sa mga katiwala ay ang masumpungang tapat ang isang tao.” (1 Cor. 4:2) Ang maiinam na gawa ay tiyak na mapapansin.—Basahin ang 1 Timoteo 5:25.

13. Paano mo matutularan ang halimbawa ni Jose kapag pinakitunguhan ka nang di-makatarungan?

13 Hayaang dalisayin ka ni Jehova. Ano ang gagawin mo kapag pinakitunguhan ka nang di-makatarungan? Puwede mo namang ituwid agad ang bagay na iyon. Pero kung minsan, kapag masyado nating ipinagtatanggol ang ating sarili, lalong lumalala ang problema. Halimbawa, pinagmalupitan si Jose ng mga kapatid niya, pero hindi siya nagkimkim ng galit. Nang maglaon, inakusahan siya nang may kasinungalingan at ibinilanggo. Pero nagpagabay siya kay Jehova sa mahihirap na panahong iyon. Ang resulta? “Ang pananalita ni Jehova ang dumalisay sa kaniya.” (Awit 105:19) Nang matapos ang mga pagsubok na iyon, naging kuwalipikado si Jose sa isang espesyal na atas. (Gen. 41:37-44; 45:4-8) Kapag napapaharap ka sa mabibigat na problema, manalangin para sa karunungan, kumilos at magsalita nang may kahinahunan, at humingi ng lakas sa Diyos. Tutulungan ka ni Jehova.—Basahin ang 1 Pedro 5:10.

SUMULONG SA MINISTERYO SA LARANGAN

14, 15. (a) Bakit kailangan nating “laging bigyang-pansin” ang paraan ng ating pangangaral? (b) Paano ka maaaring mag-adjust sa nagbabagong kalagayan? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo at ang kahong “ Handa Ka Bang Sumubok ng Ibang Pamamaraan?”)

14 Hinikayat ni Pablo si Timoteo: “Magsikap ka sa pangmadlang pagbabasa, sa pagpapayo, sa pagtuturo. Laging bigyang-pansin ang iyong sarili at ang iyong turo.” (1 Tim. 4:13, 16) Isa nang makaranasang tagapaghayag ng Kaharian si Timoteo. Pero magiging epektibo lang siya sa ministeryo kung ‘lagi siyang magbibigay-pansin’ sa kaniyang turo. Hindi niya dapat isipin na laging tutugon ang mga tao sa kaniyang nakasanayang paraan ng pakikipag-usap. Para patuloy na maabot ang kanilang puso, kailangan niyang ibagay ang kaniyang pamamaraan ng pagtuturo sa kanila. Bilang mga tagapaghayag ng Kaharian, gayon din ang dapat nating gawin.

15 Kapag nagbabahay-bahay tayo, madalas na wala sa kanilang bahay ang mga tao. Sa ilang lugar naman, hindi tayo makapasok sa mga apartment building at sa mga subdivision. Kung ganiyan ang inyong teritoryo, bakit hindi subukan ang iba’t ibang paraan ng pangangaral ng mabuting balita?

16. Paano magiging epektibo ang pampublikong pagpapatotoo?

16 Ang pampublikong pagpapatotoo ay isang napakabisang paraan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Maraming Saksi ang napakaepektibo at masaya sa ganitong gawain. Naglalaan sila ng panahon para magpatotoo sa mga istasyon ng tren at bus, sa mga pamilihan at parke, at sa iba pang pampublikong lugar. Gamit ang mabuting pagpapasiya, puwedeng pasimulan ng Saksi ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagbanggit sa balita, pagpuri sa mga anak ng kausap, o pagtatanong tungkol sa trabaho nito. Habang nagpapatuloy ang  usapan, ang mamamahayag ay magbabangon ng isang makakasulatang punto at hihingin ang opinyon ng kausap. Ang mga sagot niya ay maaaring umakay sa higit pang pag-uusap tungkol sa Bibliya.

17, 18. (a) Paano lalakas ang loob mo sa pampublikong pagpapatotoo? (b) Paano makatutulong sa iyong ministeryo ang saloobin ni David sa pagpuri kay Jehova?

17 Kung sa tingin mo ay mahirap ang pampublikong pagpapatotoo, huwag sumuko. Si Eddie, isang payunir sa New York City, ay atubiling makipag-usap sa mga tao sa publiko. Pero sa kalaunan, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Ano ang nakatulong sa kaniya? Sinabi niya: “Sa panahon ng pampamilyang pagsamba, nagre-research kaming mag-asawa para malaman ang sagot sa mga pagtutol at opinyon ng mga tao. Humihingi rin kami ng mungkahi sa ibang mga Saksi.” Ngayon, pinananabikan na ni Eddie ang pampublikong pagpapatotoo.

18 Habang nagiging mahusay ka at lumalakas ang loob mo sa pangangaral, mahahayag ang iyong espirituwal na pagsulong. (Basahin ang 1 Timoteo 4:15.) Bukod diyan, tiyak na mapupuri mo ang ating makalangit na Ama gaya ni David, na umawit: “Pagpapalain ko si Jehova sa lahat ng panahon; ang papuri sa kaniya ay laging sasaaking bibig. Si Jehova ay ipaghahambog ng aking kaluluwa; maririnig ng maaamo at magsasaya sila.” (Awit 34:1, 2) Malamang na dahil sa iyong ministeryo, ang maaamo ay masayang sasama sa iyo sa tunay na pagsamba.

LUWALHATIIN ANG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PAGSULONG SA ESPIRITUWAL

19. Bakit dapat maging masaya ang isang tapat na lingkod ni Jehova kahit nasa mahihirap na kalagayan siya?

19 Inawit din ni David: “Pupurihin ka ng lahat ng iyong mga gawa, O Jehova, at pagpapalain ka ng iyong mga matapat. Tungkol sa kaluwalhatian ng iyong paghahari ay mangungusap sila, at tungkol sa iyong kalakasan ay magsasalita sila, upang ipaalam sa mga anak ng mga tao ang kaniyang makapangyarihang mga gawa at ang kaluwalhatian ng karilagan ng kaniyang paghahari.” (Awit 145:10-12) Tiyak na ipinahahayag ng mga salitang iyan ang damdamin ng lahat ng tapat na Saksi ni Jehova. Pero paano kung limitado na ang iyong ministeryo dahil sa pagkakasakit o pagtanda? Tandaan na kapag ibinabahagi mo ang mabuting balita sa mga caregiver at sa iba, naluluwalhati mo ang ating kamangha-manghang Diyos. Kung nakabilanggo ka naman dahil sa iyong pananampalataya, malamang na nagpapatotoo ka sa iba kapag ipinahihintulot ng pagkakataon, at napasasaya mo ang puso ni Jehova. (Kaw. 27:11) Totoo rin ito kung nanghahawakan ka sa iyong espirituwal na rutin kahit ikaw ay nasa sambahayang nababahagi dahil sa relihiyon. (1 Ped. 3:1-4) Kahit sa di-kaayaayang kalagayan, mapapupurihan mo si Jehova at maaari kang sumulong sa espirituwal.

20, 21. Kapag pinagkatiwalaan ka ng mas maraming gawain sa organisasyon ni Jehova, paano ka magiging pagpapala sa iba?

20 Tiyak na pagpapalain ka ni Jehova kung patuloy kang susulong sa espirituwal. Kung gagawa ka ng ilang pagbabago sa iyong iskedyul o paraan ng pamumuhay, magkakaroon ka ng mas maraming pagkakataon na ibahagi sa mga nangangailangan ng pag-asa ang magagandang pangako ng Diyos. Bukod diyan, makikinabang ang mga kapananampalataya mo sa iyong espirituwal na pagsulong at pagsasakripisyo sa sarili. At bilang gantimpala sa iyong mapagpakumbabang pagsisikap sa kongregasyon, tiyak na mamahalin ka, pahahalagahan, at susuportahan ng mga umiibig kay Jehova.

21 Tayo man ay maraming taon o ilang buwan pa lang na naglilingkod kay Jehova, puwede tayong sumulong sa ating pagsamba sa kaniya. Pero paano matutulungan ng mga may-gulang na Kristiyano ang mga baguhan na sumulong sa espirituwal? Iyan ang tatalakayin natin sa susunod na artikulo.