“May mahihirap na sitwasyon na malulusutan mo lang talaga sa pamamagitan ng pagiging di-tapat.”—Samantha, South Africa.

Sang-ayon ka ba riyan? Gaya ni Samantha, lahat tayo ay napapaharap sa mahihirap na sitwasyon paminsan-minsan. Sa mga sitwasyong nasusubok ang ating katapatan, makikita sa reaksiyon natin kung anong mga pamantayan ang lubhang pinahahalagahan natin. Halimbawa, kung mas mahalaga sa atin na huwag mapahiya, baka isipin natin na mas mabuti nang maging di-tapat. Kaso, kapag nalaman ng iba ang totoo, kadalasan nang hindi maganda ang resulta nito. Isaalang-alang ang sumusunod.

KAWALANG-KATAPATAN—SUMISIRA NG TIWALA

Sa anumang ugnayan, mahalaga ang pagtitiwala. Kapag ang dalawang tao ay may tiwala sa isa’t isa, panatag sila at palagay ang kanilang loob. Pero ang tiwala ay hindi nabubuo sa loob lang ng magdamag. Nabubuo ito kapag gumugugol sila ng panahon na magkasama, anupat nag-uusap nang tapat at hindi nagiging makasarili. Pero minsang hindi ka maging tapat, masisira na ang pagtitiwala. At kapag nasira na ito, mahirap na itong ibalik.

Naging biktima ka na ba ng kawalang-katapatan ng isa na itinuturing mong kaibigan? Kung oo, ano ang nadama mo? Malamang na nasaktan ka, baka nga pakiramdam mo ay niloko ka. Natural lang naman iyan. Talagang sinisira ng kawalang-katapatan ang pundasyon ng matalik na pagkakaibigan.

KAWALANG-KATAPATAN—NAKAHAHAWA

Natuklasan sa isang pag-aaral na ginawa ni Robert Innes, propesor ng economics sa University of California, na “ang kawalang-katapatan ay talagang nakahahawa.” Kaya ang kawalang-katapatan ay maitutulad sa virus—kapag lagi mong nakakasama ang isang taong mandaraya, mas malamang na “mahawa” ka sa kaniya.

Paano mo maiiwasang matulad sa mga taong di-tapat? Matutulungan ka ng Bibliya. Pakisuyong tingnan ang ilang simulain sa Bibliya.