Sinasagot ba ng Diyos ang lahat ng panalangin?

SASABIHIN MO BANG SINASAGOT NIYA ANG PANALANGIN NG . . .

  • Bawat isa

  • Iilan lang

  • Wala siyang sinasagot

ANG SABI NG BIBLIYA

“Si Jehova ay malapit sa lahat . . . ng tumatawag sa kaniya sa katapatan.”—Awit 145:18.

ANO PA ANG MATUTUTUHAN NATIN SA BIBLIYA?

  • Hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga taong nagrerebelde sa kaniya. (Isaias 1:15) Pero ‘maitutuwid nila ang mga bagay-bagay’ kung babaguhin nila ang kanilang paraan ng pamumuhay.—Isaias 1:18.

  • Para sagutin ng Diyos ang panalangin, dapat kaayon ito ng kaniyang kalooban na makikita sa Bibliya.—1 Juan 5:14.

Ano ang tamang posisyon kapag nananalangin?

NANINIWALA ANG ILAN na dapat ay nakaluhod tayo, nakayuko, o nakadaop-palad kapag nananalangin. Ano sa palagay mo?

ANG SABI NG BIBLIYA

Pinakikinggan ng Diyos ang mga panalangin ng mga taong ‘nakaupo,’ ‘nakatayo,’ ‘nakatirapa,’ o ‘nakaluhod.’ (1 Cronica 17:16; 2 Cronica 30:27; Ezra 10:1; Gawa 9:40) Hindi humihiling ang Diyos ng isang partikular na posisyon kapag nananalangin tayo.

ANO PA ANG MATUTUTUHAN NATIN SA BIBLIYA?