Gusto mo bang malaman ang katotohanan tungkol sa mga anghel—kung sino sila, paano sila umiral, at ano ang ginagawa nila? Ang mga sagot ay makikita lang sa Salita ng Diyos, ang Bibliya. (2 Timoteo 3:16) Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Bibliya.

  • Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga anghel din ay di-nakikitang mga espiritu na “walang laman at mga buto.” Nakatira ang tapat na mga anghel sa langit at direktang nakalalapit sa presensiya ng Diyos.—Lucas 24:39; Mateo 18:10; Juan 4:24.

  • May mga pagkakataong nagkakatawang-tao ang mga anghel para gawin ang iniatas ng Diyos sa kanila sa lupa, at pagkatapos na maisagawa ang mga iyon, hinuhubad nila ang kanilang katawang-tao.—Hukom 6:11-23; 13:15-20.

  • Sa Bibliya, ang mga anghel ay inilalarawan bilang mga lalaki at laging nagkakatawang-tao bilang mga lalaki. Pero ang totoo, wala silang kasarian. Hindi sila nag-aasawa at nagkakaanak. Hindi rin sila nabuhay sa lupa bilang mga tao—sanggol, bata, o adulto—bago naging mga anghel. Ang mga anghel ay nilalang ni Jehova; kaya tinatawag sila ng Bibliya bilang “mga anak ng tunay na Diyos.”—Job 1:6; Awit 148:2, 5.

  • Ipinakikita ng Bibliya na ang mga anghel ay may wika at pananalita. Ginamit ng Diyos ang mga anghel para makipag-usap sa mga tao, pero hindi niya tayo pinahihintulutang sambahin ang mga anghel o manalangin sa kanila.—1 Corinto 13:1; Apocalipsis 22:8, 9.

  • Laksa-laksa ang bilang ng mga anghel, malamang na bilyon-bilyon. *Daniel 7:10; Apocalipsis 5:11.

  • Ang mga anghel ay “makapangyarihan sa kalakasan”—mas makapangyarihan at mas matalino kaysa sa mga tao. Maliwanag, nakapaglalakbay sila nang napakabilis, mas mabilis pa kaysa sa maiisip mo.—Awit 103:20; Daniel 9:20-23.

  • Kahit na mas matalino sila at mas makapangyarihan, may mga limitasyon pa rin ang mga anghel, at may mga bagay na hindi nila alam.—Mateo 24:36; 1 Pedro 1:12.

  • Ang mga anghel ay nilalang na may mga katangiang tulad ng sa Diyos at may kalayaang magpasiya. Kaya tulad ng mga tao, may kalayaan silang gawin ang tama o ang mali. Nakalulungkot, may mga anghel na piniling magrebelde sa Diyos.—Judas 6.

^ par. 8 Ang isang laksa ay katumbas ng 10,000. Kaya ang isang laksa na pinarami ng isang laksa ay katumbas ng 100 milyon. Pero binabanggit sa Apocalipsis na “laksa-laksang mga laksa” ang mga anghel. Katumbas iyan ng daan-daang milyong espiritung nilalang, malamang na bilyon-bilyon pa nga!