ANG BANTAYAN Blg. 2 2019 | May Saysay Pa Ba ang Mabuhay?

Nakaranas ka na ba ng matinding trahedya? Naitanong mo na ba kung may saysay pa rin ang mabuhay?

Kapag Parang Hindi Mo Na Kaya

May saysay pa ang mabuhay kahit may problema.

Kapag May Trahedya

Nagbibigay ang Bibliya ng praktikal na patnubay para makayanan mo ang trahedya.

Kapag Namatay ang Mahal sa Buhay

Alamin ang limang praktikal na payo na makakatulong sa iyo na makayanan ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay.

Kapag Nagtaksil ang Asawa

Marami ang natulungan ng pananalangin at pagbubulay-bulay sa nakapagpapatibay na mga teksto sa Bibliya.

Kapag May Malubhang Sakit

Alamin kung paano hinarap ng nila ang pagkakaroon ng malubhang sakit.

Kapag Parang Ayaw Mo Nang Mabuhay

Nadi-depress ka ba at naiisip mo nang magpakamatay? Saan ka makakakuha ng tulong?

May Saysay Pa Rin ang Mabuhay

Baka hindi maintindihan ng iba ang pinagdaraanan mo, pero nagmamalasakit sa iyo ang Diyos at gusto ka niyang tulungan.

‘Nagmamalasakit Siya sa Iyo’

Mapapatibay at mapapalakas ka ng mga tekstong ito sa Bibliya.