PARA SA ILAN, HINDI. Ang paggamit ng Bibliya bilang gabay ay ikinumpara ng isang doktor sa paggamit ng isang textbook na isinulat noong mga 1920 sa pagtuturo ng chemistry ngayon. Baka tanungin ka ng isang nag-aalinlangan, gagamitin mo pa ba ang manwal ng isang lumang computer sa pinakabagong computer? Sa madaling salita, para sa iba, lipas na ang Bibliya.

Bakit naman gagamitin ng isa ang sinaunang gabay na iyan sa isang high-tech na daigdig sa ngayon? Tutal, di-mabilang na website at blog ang regular na naglalabas ng pinakabagong payo. Mapapanood sa mga programa sa TV ang payo ng mga awtor, matatalinong psychologist, at mga eksperto pagdating sa lifestyle. Napakaraming aklat na nagbibigay ng payo ang ibinebenta at nagbibigay ito ng bilyon-bilyong kita sa industriyang ito.

Kung mayroon namang bagong impormasyon na available sa ngayon, bakit ka pa aasa sa Bibliya—isang aklat na natapos isulat mga 2,000 taon na ang nakararaan? Hindi kaya tama ang mga nagsasabi na ang paggamit ng sinaunang aklat na iyan ay gaya ng paggamit ng lumang aklat sa chemistry o manwal ng computer? Sa totoo lang, hindi tama ang pangangatuwirang iyan. Mabilis magbago ang siyensiya at teknolohiya, pero nagbago ba ang mga bagay na likas sa tao? Gusto pa rin ng mga tao na alamin ang layunin ng buhay, maging masaya at panatag, at magkaroon ng magandang ugnayan sa pamilya at mabubuting kaibigan.

Kahit luma na, nailalaan pa rin ng Bibliya ang mga bagay na iyan. Sinasabi nito na mula ito sa ating Maylalang. Nagbibigay ito ng payo sa bawat bahagi ng ating buhay at tinutulungan tayo nitong harapin ang anumang pagsubok. (2 Timoteo 3:16, 17) Higit pa riyan, sinasabi nitong hindi lumilipas o naluluma ang mga payo nito. Mababasa mismo sa Bibliya: “Ang salita ng Diyos ay buháy.”—Hebreo 4:12.

Talaga kayang totoo ang sinasabing ito ng Bibliya? Lipas na ba ito, o ito ang may pinakamahusay at pinakamahalagang payo—sa ibang salita, isang buháy na aklat? Ang layunin ng unang serye ng mga espesyal na isyung ito ng Ang Bantayan ay tulungan kang masagot ang mga tanong na iyan.