48:17

  • Maibiging ipinakikita sa atin ni Jehova ang ‘daan na dapat nating lakaran’ para masiyahan tayo sa buhay. Mapapabuti tayo kung susunod tayo sa kaniya

“Kapayapaan [na] gaya ng ilog”

48:18

  • Nangako si Jehova ng kapayapaan na gaya ng isang ilog na sagana sa tubig at tuloy-tuloy ang agos

“Katuwiran [na] gaya ng mga alon sa dagat”

  • Ang ating mga gawa ng katuwiran ay maaaring di-mabilang na gaya ng mga alon sa dagat