Kusang-loob na sinuportahan ng bayan ng Diyos ang tunay na pagsamba sa iba’t ibang paraan

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • Naghanda ang bansa at ipinagdiwang ang Kapistahan ng mga Kubol sa tamang paraan

  • Araw-araw, nagtitipon ang bayan para makinig sa pagbasa ng Kautusan ng Diyos, anupat sila’y nagsaya

  • Ipinagtapat ng bayan ang kanilang mga kasalanan, nanalangin, at humiling na pagpalain sila ni Jehova

  • Sumang-ayon ang bayan na patuloy na suportahan ang lahat ng teokratikong kaayusan

Kasama sa patuloy na pagsuporta sa teokratikong mga kaayusan ang:

  • Pag-aasawa lamang sa mga mananamba ni Jehova

  • Pagbibigay ng donasyon

  • Pangingilin ng Sabbath

  • Pagdadala ng kahoy para sa altar

  • Pagbibigay kay Jehova ng mga unang bunga sa ani at ng panganay sa mga kawan