PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

455 B.C.E.

 1. Nisan (Mar./Abr.)

  2:4-6 Humingi si Nehemias ng pahintulot na muling itayo ang Jerusalem, ang sentro ng tunay na pagsamba noon

 2. IYYAR

 3. SIVAN

 4. Tamuz (Hun./Hul.)

  2:11-15 Sa ganitong mga panahon dumating si Nehemias at ininspeksiyon ang pader ng lunsod

 5. Ab (Hul./Agos.)

  3:1; 4:7-9 Sinimulan ang pagtatayo sa kabila ng pagsalansang

 6. Elul (Agos./Set.)

  6:15 Natapos ang pader pagkaraan ng 52 araw

 7. Tisri