Gusto mo bang maging tapat sa kabila ng pagsubok, gaya ni Daniel? Masikap niyang pinag-aralan ang Salita ng Diyos, pati na ang malalalim na hula. (Dan 9:2) Ang masikap na pag-aaral ng Bibliya ay makatutulong sa iyo na manatiling tapat. Paano? Mapatitibay nito ang pananampalataya mo na matutupad ang mga pangako ni Jehova. (Jos 23:14) Mapasisidhi rin nito ang iyong pag-ibig sa Diyos, na magpapakilos sa iyo na gawin ang tama. (Aw 97:10) Pero paano ka magsisimula? Tingnan ang sumusunod na mga mungkahi.

  • Ano ang pag-aaralan ko? Kasama sa mahusay na rutin ng pag-aaral ang paghahanda sa mga pulong ng kongregasyon. Ang lingguhang pagbabasa ng Bibliya ay magiging mas makabuluhan kung sasaliksikin mo ang mga puntong hindi mo nauunawaan. Bukod diyan, pinag-aralan pa ng ilan ang tungkol sa mga hula sa Bibliya, iba’t ibang aspekto ng bunga ng espiritu ng Diyos, mga paglalakbay ni apostol Pablo bilang misyonero, o maging ang pisikal na mga nilalang ni Jehova. Kapag may naisip kang tanong tungkol sa Bibliya, isulat iyon. Sa susunod na pag-aaral, iyon ang gamitin mong paksa.

  • Saan ako makakakuha ng impormasyon? Puwede mong panoorin ang video na Mga Kagamitan sa Pananaliksik ng Espirituwal na Kayamanan. Para masubok ang iyong kakayahan, saliksikin ang pagkakakilanlan ng mga kapangyarihang pandaigdig na inilalarawan ng mga hayop sa Daniel kabanata 7.

  • Gaano katagal ako mag-aaral? Ang regular na pag-aaral ay kailangan para maging malusog sa espirituwal. Sa simula, puwede kang gumugol ng maikling panahon sa pag-aaral, at unti-unti itong pahabain. Ang pag-aaral ng Salita ng Diyos ay parang paghuhukay ng nakatagong kayamanan; habang nakakahukay ka ng kayamanan, lalo kang gaganahang maghukay! (Kaw 2:3-6) Mas mananabik ka sa Salita ng Diyos, at magiging rutin mo na ang regular na pag-aaral ng Bibliya.—1Pe 2:2.

SAAN LUMALARAWAN ANG MGA HAYOP SA DANIEL KABANATA 7?

KARAGDAGANG TANONG:

Paano natupad ang Daniel 7:8, 24?

SUSUNOD NA PROJECT:

Saan lumalarawan ang mga hayop sa Apocalipsis kabanata 13?