Ang aklat ng Kawikaan ay may magagandang payo para sa mga magulang. Kung paanong ang pagbaluktot sa maliliit na sanga ay nakatutulong sa paglaki ng halaman, ang pagsasanay sa mga anak ay tutulong sa kanila na patuloy na paglingkuran si Jehova hanggang sa paglaki nila.

22:6

  • Kailangan ng malaking panahon at pagsisikap para sanayin ang mga anak

  • Ang mga magulang ay dapat magpakita ng mabuting halimbawa sa mga anak. Dapat nila silang maingat na turuan, payuhan, pasiglahin, at disiplinahin

22:15

  • Ang disiplina ay maibiging pagsasanay na nagtutuwid ng isip at puso

  • Iba-ibang disiplina ang kailangan ng bawat anak