Ipinakikita ng ulat tungkol kay Jonas na hindi sumusuko si Jehova kapag nakagagawa tayo ng mga pagkakamali. Pero inaasahan niyang matututo tayo sa ating pagkakamali at gagawa ng kinakailangang pagbabago.

Jon 1:3

Anong pagkakamali ang nagawa ni Jonas nang atasan siya ni Jehova?

Jon 2:1-10

Ano ang ipinanalangin ni Jonas, at paano tumugon si Jehova?

Jon 3:1-3

Paano ipinakita ni Jonas na natuto siya sa kaniyang pagkakamali?