Hindi maiiwasan ang mga pagbabago, lalo na sa mga huling araw na ito. (1Co 7:31) Inaasahan man o hindi, mabuti man o masama, ang mga pagbabago ay maaaring makahadlang sa ating pagsamba at makaapekto sa ating kaugnayan kay Jehova. Ano ang tutulong sa atin na manatiling gising at aktibo sa espirituwal sa panahon ng pagbabago? Panoorin ang video na Matibay sa Espirituwal sa Kabila ng Paglipat. Pagkatapos, sagutin ang sumusunod na mga tanong:

  • Anong payo ang ibinigay ng isang brother sa isang ama?

  • Paano kumakapit sa sitwasyon ng pamilya ang simulain sa Mateo 7:25?

  • Paano patiunang nagplano ang pamilya para sa kanilang paglipat, at paano ito nakatulong sa kanila?

  • Ano ang nakatulong sa pamilya para makapag-adjust sa bago nilang kongregasyon at teritoryo?

Malalaking pagbabagong naranasan ko kamakailan:

Paano ko maikakapit sa aking sitwasyon ang mga simulaing ipinakita sa video na ito?