6:6-8

Nauunawaan ni Jehova ang ating limitasyon at hindi siya humihiling ng higit sa makakaya natin. Para sa Diyos, ang kaugnayan natin sa ating mga kapatid ay isang mahalagang bahagi ng tunay na pagsamba. Kung gusto nating tanggapin ni Jehova ang ating mga hain, dapat nating ibigin at igalang ang ating mga kapatid.