Bakit siya isang mahusay na halimbawa para sa mga lingkod ni Jehova?

2:7; 4:12

  • Naghintay siya sa tunay na pag-ibig

  • Hindi siya nagpadala sa panunukso ng iba na magkaroon ng romantikong pag-ibig sa kahit sino na lang

  • Mapagpakumbaba siya, mahinhin, at malinis sa moral

  • Hindi niya ipinagbili ang kaniyang pag-ibig sa ginto, ni nagpadala man siya sa pambobola

Tanungin ang sarili:

‘Anong katangian ng Shulamita ang dapat kong tularan?’