• Awit 106 at Panalangin

  • Pambungad na Komento (3 min. o mas maikli)

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

MAGING MAHUSAY SA MINISTERYO

  • Unang Pag-uusap: (2 min. o mas maikli) bh—Gamitin ang video na Bakit Magandang Mag-aral ng Bibliya? bago ialok ang aklat. (Pansinin: Huwag i-play ang video sa pagtatanghal.)

  • Pagdalaw-Muli: (4 min. o mas maikli) bh—Imbitahan ang kausap na dumalo sa pulong.

  • Pag-aaral sa Bibliya: (6 min. o mas maikli) bh 29-31 ¶8-9

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO