Ang pag-alaala sa mga pagliligtas ni Jehova ay nagpalakas ng loob ni David

27:1-3

  • Iniligtas ni Jehova ang kabataang si David mula sa isang leon

  • Tinulungan ni Jehova si David na patayin ang isang oso para protektahan ang kawan

  • Tinulungan ni Jehova si David nang patayin niya si Goliat

Ano ang makatutulong sa atin na magkaroon ng lakas ng loob gaya ni David?

27:4, 7, 11

  • Panalangin

  • Pangangaral

  • Pagdalo sa mga pulong

  • Personal na pag-aaral at pampamilyang pagsamba

  • Pagpapatibay sa iba

  • Pag-alaala kung paano tayo tinulungan noon ni Jehova