• Awit 95 at Panalangin

 • Pambungad na Komento (3 min. o mas maikli)

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

 • Tinupad ni Jesus ang mga Hula”: (10 min.)

  • Mar 15:3-5—Nanatili siyang tahimik noong inaakusahan

  • Mar 15:24, 29, 30—Pinagpalabunutan ang kaniyang mga kasuotan, at siya ay nilait (“distributed his outer garments” study note sa Mar 15:24, nwtsty-E; “shaking their heads” study note sa Mar 15:29, nwtsty-E)

  • Mar 15:43, 46—Inilibing siya kasama ng mayayaman (“Joseph” study note sa Mar 15:43, nwtsty-E)

 • Paghuhukay ng Espirituwal na Hiyas: (8 min.)

  • Mar 15:25—Bakit parang magkaiba ang mga ulat tungkol sa oras kung kailan ipinako sa tulos si Jesus? (“the third hour” study note sa Mar 15:25, nwtsty-E)

  • Mar 16:8—Bakit hindi isinama ng nirebisang New World Translation ang maikli o ang mahabang konklusyon sa mismong teksto ng Ebanghelyo ni Marcos? (“for they were in fear” study note sa Mar 16:8, nwtsty-E)

  • Ano ang natutuhan mo tungkol kay Jehova mula sa pagbabasa ng Bibliya para sa linggong ito?

  • Ano pang espirituwal na hiyas ang natuklasan mo sa pagbabasa ng Bibliya para sa linggong ito?

 • Pagbabasa ng Bibliya: (4 min. o mas maikli) Mar 15:1-15

MAGING MAHUSAY SA MINISTERYO

 • Video ng Unang Pag-uusap: (4 min.) I-play at talakayin ang video.

 • Unang Pagdalaw-Muli: (3 min. o mas maikli) Gamitin ang sampol na pakikipag-usap.

 • Pag-aaral sa Bibliya: (6 min. o mas maikli) jl aralin 2

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO