Ang unang katuparan ng pangitain ni Ezekiel ay noong mawasak ang sinaunang Jerusalem. Ano ang makabagong-panahong katuparan nito?

9:1, 2

  • Ang lalaking may tintero ng kalihim ay kumakatawan kay Jesu-Kristo

  • Ang anim na lalaking may mga sandatang pandurog ay kumakatawan sa makalangit na mga hukbong pinangungunahan ni Kristo

9:3-7

  • Tatanggap ng marka ang malaking pulutong kapag ibinilang na silang tupa sa panahon ng malaking kapighatian

Ano ang dapat kong gawin para tumanggap ng marka para sa kaligtasan?