Nagtakda ang Diyos na Jehova ng pamantayan hinggil sa moral para sa mga tao. Halimbawa, nilayon niya na ang pag-aasawa ay permanenteng pagsasama ng lalaki at babae. (Mat 19:4-6, 9) Hinahatulan niya ang lahat ng uri ng seksuwal na imoralidad. (1Co 6:9, 10) Nagbigay rin siya ng mga simulain tungkol sa pananamit at pag-aayos na nagpapakitang naiiba ang kaniyang bayan.—Deu 22:5; 1Ti 2:9, 10.

Sa daigdig ngayon, marami ang ayaw sumunod sa mga pamantayan ni Jehova. (Ro 1:18-32) Nagpapadala lang sila sa opinyon ng nakararami tungkol sa pananamit, pag-aayos, at paggawi. Hindi ikinahihiya ng marami ang kanilang napakasasamang gawain at tinutuya nila ang mga taong may naiibang pamantayan.—1Pe 4:3, 4.

Bilang Saksi ni Jehova, dapat nating sundin ang mga pamantayan ng Diyos hinggil sa moral. (Ro 12:9) Paano? Dapat nating mataktikang ipaalam sa iba kung ano ang katanggap-tanggap sa kaniya. Pero dapat din tayong patuloy na mamuhay ayon sa matataas na pamantayang ito. Halimbawa, kapag pumipili ng istilo ng pananamit at pag-aayos, tanungin ang sarili: ‘Ang pinipili ko ba ay kaayon ng pamantayan ni Jehova o ng sanlibutan? Ipinakikita ba ng aking pananamit at pag-aayos na isa akong Kristiyano na may-takot sa Diyos?’ O kapag pumipili ng palabas o pelikula, tanungin ang sarili: ‘Sinasang-ayunan ba ito ni Jehova? Kaninong pamantayang moral ang itinataguyod nito? Ang pinipili ko bang libangan ay nagpapahina ng aking determinasyong gawin ang tama? (Aw 101:3) Makatitisod ba ito sa aking kapamilya o sa iba?’—1Co 10:31-33.

Bakit napakahalagang sundin ang mga pamantayan ni Jehova hinggil sa moral? Malapit nang puksain ni Kristo Jesus ang mga bansa at ang lahat ng masama. (Eze 9:4-7) Ang mga gumagawa lang ng kalooban ng Diyos ang mananatili. (1Ju 2:15-17) Kaya sundin natin ang mga pamantayan ni Jehova hinggil sa moral. Maaaring ang mga makakakita nito ay lumuwalhati sa Diyos.—1Pe 2:11, 12.

Ano ang sinasabi ng pananamit at pag-aayos ko tungkol sa aking pamantayang moral?

PANOORIN ANG VIDEO NA MAGING KAIBIGAN NI JEHOVA—ISANG LALAKI, ISANG BABAE, AT SAKA SAGUTIN ANG SUMUSUNOD NA MGA TANONG:

  • Bakit isang katalinuhan na mamuhay ayon sa mga pamantayan ni Jehova?

  • Habang bata pa ang mga anak, bakit dapat na silang turuan ng kanilang mga magulang tungkol sa pamantayan ni Jehova hinggil sa moral?

  • Paano matutulungan ng mga bata’t matanda ang iba na makinabang sa kabutihan ng Diyos?