Sa isang pangitain, binigyan ni Jehova si Ezekiel ng balumbon at inutusan siyang kainin ito. Ano ang kahulugan nito?

2:9–3:2

  • Kailangang lubusang maunawaan ni Ezekiel ang mensahe ng Diyos. Ang pagbubulay-bulay sa mga salitang nasa balumbong iyon ay makaaapekto sa damdamin ni Ezekiel at mag-uudyok sa kaniya na magsalita

3:3

  • Naging matamis ang balumbon dahil napanatili ni Ezekiel ang mabuting saloobin sa kaniyang atas

Paano makaaapekto sa akin ang pag-aaral ng Bibliya na may kasamang panalangin at pagbubulay-bulay?

 

Paano ko malilinang ang isang mabuting saloobin para sa gawaing pangangaral?