Ang mga Kristiyano ay “pandulaang panoorin sa sanlibutan.” (1Co 4:9) Kaya hindi tayo dapat magtaka kung tinitingnan tayo ng ilang may-bahay mula sa bintana o pinakikinggan nila tayo mula sa likuran ng pinto nila. Baka mayroon pa nga silang security camera at mikropono para makita tayo, mapakinggan, at mairekord ang sinasabi natin. Ito ang ilan sa magagandang asal kapag nasa may pintuan.—2Co 6:3.

SA PAGGAWI MO (Fil 1:27):

  • Igalang ang privacy ng may-bahay; huwag sumilip sa kanilang tahanan. Huwag kumain, uminom, tumawag, o magtext habang nakatayo sa may pintuan

SA PANANALITA MO (Efe 4:29):

  • Habang nasa may pintuan, huwag magsabi ng anumang bagay na ayaw mong marinig ng may-bahay. Baka gusto ng ilang mamamahayag na hindi muna makipag-usap sa kanilang kapartner para makapag-isip ng kanilang sasabihin

Ano pa ang ilang paraan para maipakita ang magandang asal kapag nasa may pintuan?