PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

Nagpursigi si Hezekias na ibalik ang tunay na pagsamba

29:10-17

 • 746-716 B.C.E.

  Paghahari ni Hezekias

 • NISAN

  • Araw 1-8: Nilinis ang templo

  • Araw 9-16: Natapos ang pagpapabanal sa templo

  • Nagsimula ang pagbabayad-sala para sa buong Israel at ang pagsasauli ng tunay na pagsamba

 • 740 B.C.E.

  Pagbagsak ng Samaria

Inanyayahan ni Hezekias ang lahat ng matuwid ang puso na magtipon para sumamba

30:5, 6, 10-12

 • Nagsugo ng mga mensahero para mamahagi ng mga liham ng paanyaya para sa Paskuwa sa buong lupain, mula sa Beer-sheba hanggang Dan

 • Ang ilan ay nanuya, pero marami ang positibong tumugon